Er Du Matematisk Inklineret?

18 Questions | Total Attempts: 42

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Er Du Matematisk Inklineret?

Questions and Answers
 • 1. 
  Hvor mange lige primtal er det nu lige, der er?
  • A. 

   1

  • B. 

   0

  • C. 

   Uendeligt mange

 • 2. 
  Hvilket talpar et ikke en primtalstvilling?
  • A. 

   977,979

  • B. 

   11,13

  • C. 

   41,43

 • 3. 
  Hvor lang er en parsec?
  • A. 

   Som et lysår

  • B. 

   Længere end et lysår

  • C. 

   300000 km

  • D. 

   3,262 lysår

 • 4. 
  Ramanujan kan karakteriseres som
  • A. 

   En matematisk geni

  • B. 

   Omhyggelig med sine beviser

  • C. 

   Overlod gerne beviserne til andre

  • D. 

   Vegetar

 • 5. 
  Det komplekse tal i, hvordan forholder det sig til 0?
  • A. 

   I > 0

  • B. 

   I < 0

  • C. 

   Det er ikke defineret

  • D. 

   I kvadreret er 0

 • 6. 
  Doctor Who's telefonbox er jo "bigger on the inside".Hvis det indvendigt var en kube, der fyldte en kubikparsec, kunne det så rumme solsystemet?
  • A. 

   Nej

  • B. 

   Snildt

  • C. 

   Lige til øllet

 • 7. 
  Hvis solen pludseligt stoppede med at lyse, hvor længe ville der gå, før vi opdagede det?
  • A. 

   8,3 lysminutter

  • B. 

   8,3 minutter

  • C. 

   1 år

  • D. 

   Med det samme

 • 8. 
  Hvor mange forskellige positioner kan man opnå i skak, rundt regnet?
  • A. 

   Shannons tal

  • B. 

   10^43

  • C. 

   64^32

  • D. 

   299757

 • 9. 
  Fermats sidste sætning i ikke matematisk formuleringHvis man forestiller sig en terning, som er sammensat af et antal små terninger, er det umuligt at sammensætte to hele terninger af samtlige disse småterninger. De bedste løsninger har én småterning for meget, eller mangler én
  • A. 

   Blev bevist af Fermat

  • B. 

   Blev først bevist af Andrew Wiles over 300 år senere

  • C. 

   Ikke bevist den dag i dag

 • 10. 
  Fuldstændig solformørkelse viser om solen og månen?
  • A. 

   De er lige store, så den ene kan dække for den anden

  • B. 

   De er meget forskellige i størrelse, men også i afstand, så de er tilsyneladende lige store

  • C. 

   Der findes ikke fuldstændige solformørkelser; jeg har ikke set en.

 • 11. 
  Stjernekonstellationen Karlsvognen kender vi alle, men hvordan ser den ud på 56 grader sydlig bredde?
  • A. 

   Spejlvendt

  • B. 

   På hovedet

  • C. 

   Kan slet ikke ses

  • D. 

   Den hedder Sydkorset på de kanter

 • 12. 
  Mange anser matematikken som det eneste sande i verden. Men hvis en fremmed civilisation besøgte os, og var mere avancerede end os, ville de så anerkende al vor matematik?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 13. 
  Differential- og integralregning blev først udviklet af?
  • A. 

   Newton

  • B. 

   Leibniz

  • C. 

   Begge, men uafhængigt

 • 14. 
  En husmus og et gennemsnitsmenneske kan springe 30 cm i vejret med stående afsæt.Givet, at husmusen kun vejer 10-25 g, hvor højt ville den kunne springe, hvis den vejede 70 kg?
  • A. 

   30 cm

  • B. 

   2 m

  • C. 

   Over et hus

 • 15. 
  Principia Mathematica?Dette hovedværk fra 1910-13, revideret i 1927, blev skrevet af
  • A. 

   Kurt Gödel og Bertrand Russell

  • B. 

   Bertrand Russell

  • C. 

   Alfred North Whitehead og Bertrand Russell

  • D. 

   Charles Dickens

 • 16. 
  Hvilke rødder har denne andengradsligning,x^2+2 x-3 = 0
  • A. 

   3 og 1

  • B. 

   -3 og 1

  • C. 

   -1 og 3

  • D. 

   3 og 1

 • 17. 
  Du kan måske huske, hvordan man løser en andengradsligning. Men hvilken grad er den højeste, man har formler for?
  • A. 

   Andengrad

  • B. 

   Tredje grad

  • C. 

   Fjerde grad

  • D. 

   Femte grad

 • 18. 
  Hvis man vælger et tilfældigt punkt på tallinjen mellem 0 og 1 (begge tal inklusive), hvilket eller hvilke udsagn er så sand?
  • A. 

   Man rammer altid et reelt tal

  • B. 

   Man rammer altid et irrationelt tal

  • C. 

   Man kan godt ramme et rationelt tal (f.eks. ½), men sandsynligheden for at ramme er 0

  • D. 

   Sandsynligheden for at ramme et rationelt tal er Heisenbergs tal

Back to Top Back to top