Enkle Krav (Avtaleekstinksjon)

10 Questions | Total Attempts: 50

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Enkle Krav (Avtaleekstinksjon)

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Hvilke av disse lovbestemmelsene gir hjemmel for ekstinksjon av rettigheter til enkle krav?
  • A. 

   Gbl. § 25

  • B. 

   Gbl. § 29

  • C. 

   Gbl. § 14

  • D. 

   Pantel. § 4-5

  • E. 

   Pantel. § 4-10 (2)

  • F. 

   Pantel. § 5-7 (5)

 • 2. 
  Hvilke av disse formuesgodene gjelder ekstinksjons- og rettsvernsreglene i gbl. kap 3 direkte eller analogisk for?
  • A. 

   Enkle gjeldsbrev

  • B. 

   Enkle pengekrav

  • C. 

   Kontraktsbasert krav på generisk realytelse

  • D. 

   Omsetningsgjeldsbrev

  • E. 

   Kontraktsbasert krav på realytelse som skal tilvirkes

  • F. 

   Kontraktsbasert krav på et bestemt formuesgode

  • G. 

   Løsøre

 • 3. 
  Marte selger et pengekrav til først til Peder, så til Lars. Deretter stikker hun til Argentina. Hvilken bestemmelse regulerer rettighetskollisjonen mellom Peder og Lars?
  • A. 

   Gbl. § 29 (2)

  • B. 

   Gbl. § 14

  • C. 

   Gbl. § 29 (1)

  • D. 

   Gbl. § 25

 • 4. 
  Lars har et pengekrav mot Peder. Lars går konkurs. Lars selger pengekravet til Marte. Hva er det Marte må gjøre for å ekstingvere boets rett til pengekravet?
  • A. 

   Det går ikke

  • B. 

   Bare å notifisere Peder

  • C. 

   Notifisere Peder og registrere overdragelsen i løsøreregisteret

  • D. 

   Notifisere Peder og få overlevert dokumentet som kravet er skrevet på

 • 5. 
  Peder kjøpte en vaskemaskin på kreditt hos Hvitevarer AS. I samsvar med factoringavtalen mellom Hvitevarer og Pengeinnkreveren AS, ble kravet på kjøpesummen overdratt til Pengeinnkreveren. Etter en uke viste det seg at vaskemaskinen hadde en mangel som gav Peder rett til 10 % prisavslag. Da Pengeinnkreveren sendte faktura på kjøpesummen til Peder, betalte Peder bare 90 %. Pengeinnkreveren ble mildt sagt forbannet, og sa til Peder at han måtte betale hele kjøpesummen. Prisavslaget fikk han gjøre gjeldende mot Hvitevarer AS. Kan Peder gjøre prisavslagskravet gjeldende direkte mot Pengeinnkreveren? Begrunn svaret ditt med korrekt hjemmelshenvisning.
  • A. 

   Ja, jf gbl. § 25

  • B. 

   Ja, jf deknl. § 2-2

  • C. 

   Nei, jf deknl. § 2-2

  • D. 

   Nei, jf gbl. § 25

  • E. 

   Nei, jf. gbl. § 29 (2)

 • 6. 
  Hva er det som gjør A legitimert til å selge et enkelt pengekrav til B i suksesjonskonflikten
  • A. 

   At debitor cessus kan utpeke A som kreditor for pengekravet

  • B. 

   At S har notifisert debitor cessus

  • C. 

   At B notifiserer debitor cessus

  • D. 

   Registrering i gjeldsregisteret

 • 7. 
  Kan avtaleerverver B ekstingvere tidligere utlegg i A's pengekrav? Hva er i så fall hjemmelen?
  • A. 

   Løysinga er usikker. Helst bør vi seie at gbl. § 29 (2) kan anvendes analogisk i slike tilfeller

  • B. 

   Gbl. § 29 (1) direkte anvendt

  • C. 

   Gbl. § 29 (1) analogisk anvendt

  • D. 

   Nei

 • 8. 
  Kan B ekstingvere tildligere rettstiftelser i et enkelt pengekrav dersom B's erverv skjer ved gave?
  • A. 

   Løysinga er usikker. Helst bør vi seie at B kan ekstingvere etter gbl. § 29 (2) i slike tilfeller

  • B. 

   Nei. Gavemottaker ekstingverer aldri

  • C. 

   Ja. Det er et alminnelig dynamisk tingsrettslig prinsipp at B kan ekstingvere ved gaveerverv dersom han kan ekstingvere ved kjøp

 • 9. 
  Peder får pant i Martes krav mot Lars. Peder notifiserer Lars om panteretten. Etter en stund viser det seg at Marte allerede hadde solgt kravet til Kari. Kari hadde dessverre glemt å notifisere Lars om kjøpet, men mente det ikke hadde noen betydning. Må Kari respektere Peders panterett i pengekravet mot Lars?
  • A. 

   Ja, jf analogi fra gbl. § 29 (2)

  • B. 

   Ja, jf. pantel. § 4-5

  • C. 

   Nei, jf analogi fra gbl. § 25

  • D. 

   Nei, jf "først i tid best i rett"

 • 10. 
  Roger hadde et pengekrav mot Rolf. Roger solgte kravet først til Peder, deretter til Marte. Verken Peder eller Marte notifiserte Rolf om sine respektive kjøp. Etter en stund fikk Peder mistanke om at Roger var en såkalt luring. Etter en våt aften på byen hadde han fått høre av skravlefanten Hans Tastad at Roger hadde solgt pengekravet på Rolf til Marte.  Hvem har rett til pengekravet og hvorfor?
  • A. 

   Marte. Peder var ikke i god tro da han notifiserte Rolf

  • B. 

   Peder. Peder ervervet kravet først i tid, og Marte har ikke ekstingvert hans rett

  • C. 

   Peder. Peder har ekstingvert Martes rett fordi han notifiserte Rolf først

  • D. 

   Marte. Det er på tide at Marte vinner en tvist i denne quizen snart