Elektronske Poslovne Komunikacija - II Kolokvijum

127 Pitanja | Total Attempts: 67

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Elektronske Poslovne Komunikacija - II Kolokvijum

Pitanja i odgovori za kolokvijum


Questions and Answers
 • 1. 
  Aplikacioni Web Serveri su:
  • A. 

   Web sreveri koji služe isključivo za razvoj poslovnih Web aplikacija

  • B. 

   Web serveri koji se koriste za pristup distribuiranim bazama podataka prema zahtevu korisnika

  • C. 

   Softveri koji pružaju specifičnu poslovnu funkcionalnost koja je potrebna web sajtu

 • 2. 
  Hardverska platforma:
  • A. 

   Predstavlja čvrstu platformu na kojoj je smešten hardver

  • B. 

   Tiče se kompjuterske opreme koju koristi sistem da bi postigao svoju funkcionalnost u e- trgovini

  • C. 

   Predstavlja objekte u kojima je smešten hardver

 • 3. 
  Stateless znači:
  • A. 

   Da server ne mora da održava tekuću interakciju sa klijenotm

  • B. 

   Da server mora da održava tekuću unterakciju sa klijentom

  • C. 

   Da se serveri koji podržavaju sajt nalaze u različitim državama

 • 4. 
  Intenzivne I/O:
  • A. 

   Zhteva više perica u komunikacionim kablovima

  • B. 

   Zahteva više input/output operacija nego kod klasičnog računarskog procesinga

  • C. 

   Zahteva veći poprečni presek komunikacionih kablova

 • 5. 
  Intenzivni CPU:
  • A. 

   Podrazumeva intenzivno korišćenje samo jednog procesora

  • B. 

   Podrazumeva operacije koje traže veliku procesnu moc

  • C. 

   Podrazumeva procesor nove generacije sa više procesorskih jezgara

 • 6. 
  Skaliranost:
  • A. 

   Je način programiranja sajta korišćenjem skaliranih resursa

  • B. 

   Označava sposobnost sajta da se uveća po potrebi

  • C. 

   Označava broj Webservera koji se mogu koristiti prema potrebi

 • 7. 
  Da bi se postigla osnovna poslovna funkcionalnost Web sajta, neophodno je:
  • A. 

   Biti svestan uputstava za dizajn i softverskih alata za izgradnju aktivnih sadržaja i funkcionalnosti sajta

  • B. 

   Imati u vidu kupovnu moć stanovništva i dtepen korišćenja Interneta u zemlji

  • C. 

   Neophodno je imati vrhunski obučene Web dizajnere i originale kreacije

 • 8. 
  Loše dizajniran Web sajt:
  • A. 

   Privlači kupce

  • B. 

   Intrigira kupce

  • C. 

   Odbija kupce

 • 9. 
  Personalizacija je:
  • A. 

   Sposobnost da se kupac tretira po svojim ličnim osobinama i istoriji interakcije sa datim sajtom

  • B. 

   Proces prilagoĎavanja sajta posetiocu i njegovim potrebama

  • C. 

   Proces u kome se kompletan dizajn i funkcionalnost Web sajta projektuju prema želji potencijalnih kupaca

 • 10. 
  Privatnost je:
  • A. 

   Nedostupnost privatnih podataka o korisniku sajta drugim korisnicima sajta

  • B. 

   Mogućnost da korisnik pristupa svim delovima sajta baz identifikacije, odnosno dostavljanja svojih ličnih podataka

  • C. 

   Skup stavova kojima se korisnik obaveštava o tome šta se dešava sa ličnim podacima koje korisnik ostavlja na datom sajtu

 • 11. 
  Pravila pristupa su:
  • A. 

   Postupci koji se moraju poštovati prilikom identifikacije korisnika na sajtu

  • B. 

   Skup svojstava koji olakšava pristup datom Web sajtu hendikepiranih korisnika

  • C. 

   Pravila koja mora da poštuje programer prilikom izrade sigurnosnih procedura pristupa sajtu

 • 12. 
  Politika finansijskog izveštavanja:
  • A. 

   Prestavlja pravila na osnovu kojih ćete obračunati prihode i troškove na vašem sajtu

  • B. 

   Definiše dostavljanje računovodstvenih izveštaja o poslovanju vašeg sajta

  • C. 

   UsklaĎivanje finansijskog poslovanja vašeg sajta sa lokalnim zakonodavstvom zemlje u kojoj je sajt lociran

 • 13. 
  Integritet je:
  • A. 

   Mogućnost da se informacije koje se nalaze na Web stranici ili koje se prenose i primaju preko interneta ne mogu menjati na bilo koji način od neovlašćenih lica

  • B. 

   Zaštita pojedinca, njegovih aktivnosti na Internetu i mogućnot pristupa bilo kom sajtu

  • C. 

   Zaštita informacija od neovlašćenog pristupa putem otvaranja Web stranice

 • 14. 
  Neporecivost je:
  • A. 

   Mogućnost da učesnici u E-trgovini ne mogu da potvrde svoju transakciju

  • B. 

   Mogućnost da učesnici E-trgovinene odbiju (tj.ne priznaju) svoje postupke na mreži

  • C. 

   Mogućnost da učesnici u E-trgovini mogu da opozovu svoju transakciju

 • 15. 
  Autentifikacija je:
  • A. 

   Identifikacija isključivo osobe da kojom komunicirate preko Interneta

  • B. 

   Identifikacija IP adrese Web servera sa kojim komuniciramo

  • C. 

   Identifikaciju identiteta osobe ili entiteta sa kojom ste stupili u poslovne odnose preko Interneta

 • 16. 
  Tajnost je:
  • A. 

   Proces šifrovanja podataka radi onemogućavanja pristupa poverljivim podacima

  • B. 

   Mogućnost obezbedjivanja dostupnosti poruka i podataka samo onima koji su ovlašćeni da ih koriste

  • C. 

   Način prikazivanja informacija odreĎenoj grupaciji Web servera

 • 17. 
  Dostupnost je
  • A. 

   Sposobnost da neki sajt e-trgovine normalno funkcioniše shodno svojoj nameni

  • B. 

   Upravo srazmeran brzini otvaranja sajta e-trgovine a obrnuto srazmeran njegovoj veličini

  • C. 

   Mogućnost otvaranja sajta e-trgovine u roku kraćem od 10 sekundi

 • 18. 
  UvoĎenjem više sigurnosnih mera:
  • A. 

   Sajt postaje teži i sporiji za upotrebu

  • B. 

   Sajt se brže otvara i brže reaguje na zahteve korisnika

  • C. 

   Procesorska snaga se manje angažuje u transakciji

 • 19. 
  Virus je:
  • A. 

   Organizam koji napada računarske sisteme putem direktnog kontakta

  • B. 

   Kompjuterski program koji može da pravi kopije samog sebe i da se širi po drugim fajlovima

  • C. 

   Kompjuterski program koji skenira napadnuti disk u cilju prikupljanja podataka

 • 20. 
  Crv (warm) je:
  • A. 

   Kreiran tako da se širi sa kompjutera na kompjuter

  • B. 

   Organizam koji se nastanjuje u hardveru i izaziva štetu

  • C. 

   Kompjuterski program koji uništva podatke na računaru kao i sam hardver

 • 21. 
  Haker je:
  • A. 

   Osoba koja pretražuje sadržaj sajta

  • B. 

   Softver koji prekida komunikaciju izmeĎu Web servera

  • C. 

   Osoba koja pokušava da neovlašćeno uĎe u kompjuterski sistem

 • 22. 
  Sajber vandalizam je:
  • A. 

   Ispisivanje nepristojnih poruka na sajtu

  • B. 

   Namerno ometanje, brisanje ili čak uništavanje sajta

  • C. 

   Uništavanje hardverska opreme

 • 23. 
  White hats (beli šeširi) su:
  • A. 

   “Dobri” hakeri koji pomažu organizacijama da identifikuju i otkolone bezbednosne propuste

  • B. 

   Hakeri koji nose bele šešire kao znak pripadnosti pokretu

  • C. 

   Hakeri koji onemogućavaju dostupnost sajta tako što čitave Web stranice boje u belo

 • 24. 
  Black hats (crni šeširi) su:
  • A. 

   Hakeri koji nose crne šešire kao znak pripadnosti pokretu

  • B. 

   Hakeri koji deluju s namerom da nekom naude

  • C. 

   Hakeri koji onemogućavaju dostupnost sajta tako što čitave Web stranice boje u crno

 • 25. 
  Gray hats (sivi šeširi) su:
  • A. 

   Hakeri koji su ubeĎeni u to da slede neki viši cilj i opšte dobro, pa u to ime provaljuju u sisteme razotkrivajući njihovu ranjivost

  • B. 

   Hakeri koji onemogućavaju dostupnost sajta tako što čitave Web stranice boje u sivo

  • C. 

   Hakeri koji nose sive šešire kao znak pripadnosti pokretu

Back to Top Back to top