Elektronika

10 Questions

Settings
Please wait...
Elektronika

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Me studimin e kujt merret elektronika?
  • A. 

   Me studimin e aparateve elektrotermike.

  • B. 

   Me studimin e elektroneve te lira.

  • C. 

   Me studimin e teknologjisë.

  • D. 

   Me studimin e pajisjeve elektrike.

 • 2. 
  Rryma alternative në Kosovë e ka frekuencën  [Blank] Hz.
 • 3. 
  Nga kush përbëhet materia?
  • A. 

   Protoni

  • B. 

   Neutroni

  • C. 

   Atomi

  • D. 

   Elektroni

 • 4. 
  Atomi perbehet prej protoneve,neutroneve dhe elektroneve.
  • A. 

   E saktë

  • B. 

   E pasaktë

 • 5. 
  Në foto shihet?
  • A. 

   Elektronika.

  • B. 

   Pajisjet elektrike.

  • C. 

   Figurat gjeometrike.

  • D. 

   Struktura e atomit.

 • 6. 
  Lidhë me shigjeta shenjat përkatëse.
  • A. Përçues quajmë
  • A.
  • B. Izolues quajmë
  • B.
 • 7. 
  Cila formulë është kjo I=U/R ?
  • A. 

   E rrymës së vazhduar.

  • B. 

   E rezistencës elektrike.

  • C. 

   E rezistencës specifike.

  • D. 

   E ligjit të Ohmit.

 • 8. 
  Qka është rryma alternative?
  • A. 

   Rryma që levizë her në një anë her në anën tjetër.

  • B. 

   Rryma që ka vetëm një kahje.

  • C. 

   Rryma që prodhohet në kontakt me pajisjet elektrotermike.

  • D. 

   Rryma që prodhon energji mekanike.

 • 9. 
  Me çka matet përçueshmëria elektrike?
  • A. 

   Me Njuton

  • B. 

   Me Amper

  • C. 

   Me Xhul

  • D. 

   Me Siemens

 • 10. 
  Nga kush varet rezistenca specifike?
  • A. 

   Nga lloji i atomeve.

  • B. 

   Nga lloji i molekulave.

  • C. 

   Nga denduria e elektroneve të lira.

  • D. 

   Nga materia.