Ekosystem år 7

11 Questions | Total Attempts: 85

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ekosystem r 7

.


Related Topics
Questions and Answers
 • 1. 
  Om man tittar på mängden energi i ett ekosystem så ser den alltid ut ngt i stil med bilden nedan. Vilka påståenden stämmer?
  • A. 

   Om rovdjuren dör så minskar antalet växter

  • B. 

   Energin i ekosystemet kommer ifrån marken

  • C. 

   Mängden energi minskar pga värmeförluster vid varje energiomvandling

  • D. 

   Om antalet växtätare minskar så minskar antalet växter

 • 2. 
  Solen lyser på en växthus med tomatplantor. Vad händer med mängden syre och koldioxid i växthuset?
  • A. 

   Mängden koldioxid ÖKAR och mängden syre MINSKAR

  • B. 

   Mängden koldioxid MINSKAR och mängden syre ÖKAR

  • C. 

   Mängden koldioxid ÖKAR och mängden syre ÖKAR

  • D. 

   Mängden koldioxid MINSKAR och mängden syre MINSKAR

 • 3. 
  Vad händer på natten i växthuset på frågan innan?
  • A. 

   Mängden Syre ökar

  • B. 

   Mängden Syre minskar

  • C. 

   Mängden koldioxid ökar

  • D. 

   Mängden koldioxid minskar

 • 4. 
  Vilken nytta har växter och djur av varandra? Vilka (flera kan vara rätt) av påståendena nedan stämmer?
  • A. 

   Växterna tillverkar syre som djuren behöver för att andas

  • B. 

   Djuren tillverkar syre som växterna behöver för att andas

  • C. 

   Växterna tar upp koldioxid ur luften

  • D. 

   Djuren tar upp koldioxid ur luften

  • E. 

   Djuren tillverkar socker med hjälp av solljuset

  • F. 

   Växterna tillverkar socker med hjälp av solljuset

  • G. 

   Fotosyntesen sker inuti djuren cellkärna

  • H. 

   Fotosyntesen sker inuti växternas kloroplaster

 • 5. 
  Två elever har försökt att rita var sin bild för att visa det viktigaste som sker vid Fotosyntensen...Är den vänstra eller den högra bilden korrekt?
  • A. 

   Den vänstra

  • B. 

   Den högra

 • 6. 
  Hur övervintrar djuren? Flera alternativ kan vara rätt.......
  • A. 

   Äter upp sig innan vintern och uthärdar sedan

  • B. 

   Gå i dvala

  • C. 

   Flytta till varmare klimat

 • 7. 
  VILKA näringskedjor kan INTE stämma?Kan inte skriva pilar utan "," mellan två arter betyder äts av tex hamburgare "," människa. Då äter människan hamburgaren...
  • A. 

   Solen, djurplankton, mindre fisk, större fisk, människan

  • B. 

   Solen, maskros, ko, människa

  • C. 

   Alger, småfisk, större fisk, rovfågel

  • D. 

   Solen, växtplankton, djurplankton, mindre fisk, större fisk, späckhuggare