Ekonomİk CoĞrafya 11.12.13.14.Ünİte Sonu Sorular Onlİne Test

40 Questions | Total Attempts: 45

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ekonomk Corafya 11.12.13.14.nte Sonu Sorular Onlne Test

ÜNİTE 11. 12. 13. 14.


Questions and Answers
 • 1. 
  Bir sanayi faaliyeti için öncelikle kuruluş yerinin belirlenmesindeaşağıdakilerden hangisi en az önemlidir?
  • A. 

   Sermaye

  • B. 

   Ham madde

  • C. 

   Enerji

  • D. 

   Ulaşım

  • E. 

   Restoran

 • 2. 
  Sanayide pazar koşulları dışında pazarın ……… de önemlidir. Yukarıdakiboşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
  • A. 

   Ucuzluğu

  • B. 

   Niteliği

  • C. 

   Pahalılığı

  • D. 

   Olmayışı

  • E. 

   Olması

 • 3. 
  Dünyada kurulan ilk sanayi tesisleri sermayeden sonra …….. yakınlık şartınıaramaktaydı. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
  • A. 

   Pazara

  • B. 

   İşçiye

  • C. 

   Ticaret

  • D. 

   Sermayeye

  • E. 

   Ham maddeye

 • 4. 
  Sanayinin temel ham maddesi olan tarım – bitkisel üretim insanoğlunun daaynı zamanda vazgeçilmez iktisadi ……. olmuştur. Yukarıdaki boşluğu doğru şekildetamamlayan seçeneği bulunuz?
  • A. 

   Kaynağı

  • B. 

   Sonu

  • C. 

   Bozukluğu

  • D. 

   Sarsıntısı

  • E. 

   İflası

 • 5. 
  Porter, Ulusal Avantajın Belirleyici Unsurlarını Rekabet Elması Modeli ilefirmaların rekabet avantajı geliştirmelerinde etkiye sahip ……. faktörü değerlendirmektedir.Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 6. 
  Aşağıdakilerden hangisi yapılan sanayi faaliyetlerinin sonuçlarından değildir?
  • A. 

   Ulaşım sektörünü geliştirir.

  • B. 

   Kişi başına düşen gelir artar.

  • C. 

   İşsizliği önler.

  • D. 

   Tarımsal sahalara zarar verir.

  • E. 

   Ekonominin gelişmesini engeller.

 • 7. 
  İstanbul’un fethinden sonra aşağıdaki padişahlardan hangisi 1455 yılındaTersane-i Amire (Haliç) ve 1460 Tophane-i Amire’yi (Tophane) kurarak İstanbul’da ilksanayi hamlesini başlatmıştır.
  • A. 

   Yavuz Sultan Selim

  • B. 

   Fatih Sultan Mehmet

  • C. 

   Kanuni Sultan Süleyman

  • D. 

   III. Ahmet

  • E. 

   Yıldırım Bayezid

 • 8. 
  Sanayinin gelişmesi için 1864 yılında aşağıdaki komisyonlardan hangisikurulmuştur?
  • A. 

   Ticaret komisyonu

  • B. 

   Islah-ı sanayi komisyonu

  • C. 

   Para komisyonu

  • D. 

   Banka komisyonu

  • E. 

   Şirket komisyonu

 • 9. 
  Sanayinin gelişmesi için kurulan ilk Islah-ı Sanayi Mektebi aşağıdaki hangitarihte kurulmuştur?
  • A. 

   1868

  • B. 

   1888

  • C. 

   1908

  • D. 

   1928

  • E. 

   1948

 • 10. 
  Tarım alanları sadece üretim yapılan yerler olmaktan çok üretime destek olanflora, ……, iklim gibi elemanlarla birlikte biyolojik çeşitliliği destekleyen en önemliunsurdur. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
  • A. 

   Flora

  • B. 

   Yer

  • C. 

   Hava

  • D. 

   Yağmur

  • E. 

   Fauna

 • 11. 
  Dünyanın gelişmiş ülkeleri karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu, raylısistem, boru …….., iletişim ve teknoloji açısından çok gelişmişlerdir. Yukarıdaki boşluğudoğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
  • A. 

   Katları

  • B. 

   Altları

  • C. 

   Hatları

  • D. 

   Üstleri

  • E. 

   Esleri

 • 12. 
  Ulaşımın amacı; insanlar ve eşyayı en kısa sürede daha …….. ve emniyetlibir şekilde taşımaktır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
  • A. 

   Pahalı

  • B. 

   Ucuz

  • C. 

   Paralı

  • D. 

   Taksitli

  • E. 

   Peşin

 • 13. 
  Her alanda olduğu gibi ulaştırma alanında da en modern, en gelişmiş taşımaaraçlarına sahip olmak, teknolojik gelişmelere ayak uydurmak, ……………….. kalkınmanınve refahın göstergesidir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
  • A. 

   Yüzdesel

  • B. 

   Oransal

  • C. 

   Tarımsal

  • D. 

   Ormansal

  • E. 

   Ekonomik

 • 14. 
  Ulaştırma sistemlerinin ekonomik-sosyal ölçeği ile değerlendirilmesibakımından aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalmaktadır?
  • A. 

   Enerji savurganlığı

  • B. 

   Trafik kazaları

  • C. 

   Çevre kirliliği

  • D. 

   Gürültü

  • E. 

   Mutluluk

 • 15. 
  Devletin ulaştırmada sağladığı olanaklarla aşağıdakilerden hangisi olmaz?
  • A. 

   Özel sektörün önü açılır.

  • B. 

   Ekonomi yukarıya doğru ivme kazanır.

  • C. 

   Komşularıyla sıkı ilişkilere girer.

  • D. 

   Her alanda istihdam sağlanır.

  • E. 

   Parasının değeri düşer.

 • 16. 
  Organize ticaret en eski toplumlarda gerçekleşmiştir. Aşağıdakilerden hangisieski toplumlardan değildir?
  • A. 

   Batı Asya

  • B. 

   Akdeniz

  • C. 

   Çin

  • D. 

   Hint

  • E. 

   ABD

 • 17. 
  En ekonomik taşıma şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Deniz ulaşımı

  • B. 

   Kara ulaşımı

  • C. 

   Demiryolu ulaşımı

  • D. 

   Havayolu ulaşım

  • E. 

   İnsan gücüyle ulaşım

 • 18. 
  İlk demiryolu taşımacılığı aşağıda belirtilen hangi şehirler arasındayapılmıştır?
  • A. 

   Berlin-Köln

  • B. 

   Paris-Nice

  • C. 

   Atina -Selanik

  • D. 

   Roma-Milano

  • E. 

   Manchester-Liverpool

 • 19. 
  Demir yolu, taşıma maliyeti bakımından diğer …………. taşıma araçlarınagöre daha ucuz ve güvenlidir. Her ne kadar demir yolu yapımının pahalı olması bu ulaşımsisteminin gelişimini yavaşlatsa da 20. yüzyılın başlarında en çok tercih edilen ulaşımaracıdır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
  • A. 

   Deniz

  • B. 

   Kara

  • C. 

   Hava

  • D. 

   Patika

  • E. 

   Eşik

 • 20. 
  Kaza oranı diğer ulaşım araçlarından düşük olan ulaşım sistemiaşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Kara

  • B. 

   Deniz

  • C. 

   Ray

  • D. 

   Motor

  • E. 

   Hava

 • 21. 
  Dünyanın bazı bölgeleri turizm bakımında oldukça etkin görünürken bazıbölgeler ise hiçbir gelişme gösterememiştir. Etkin olmayan bölgelerde ilerlemenin en önemliyollarından biri de turizmle ilgili ……….. önem vermektir. Yukarıdaki boşluğu doğruşekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
  • A. 

   Kısıtlamalara

  • B. 

   Parçalamalara

  • C. 

   Yatırımlara

  • D. 

   Ayırmaya

  • E. 

   Toplamaya

 • 22. 
  Ülkemizde kullanılan turizm kelimesinin anlamı ………… “tourisme”kelimesinden gelmektedir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
  • A. 

   Almanca

  • B. 

   Hintçe

  • C. 

   Bulgarca

  • D. 

   Fransızca

  • E. 

   Rusça

 • 23. 
  Turizm ………… koşullarla son derce ilgilidir. Yukarıdaki boşluğu doğruşekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
  • A. 

   Kimyasal

  • B. 

   Matematiksel

  • C. 

   Ütopyasal

  • D. 

   Oransal

  • E. 

   Mekânsal

 • 24. 
  Bu coğrafi kaynakların turizmin geliştirilmesine temel oluşturabileceği……… turizm bölgelerini belirleyen ve bunları analiz eden coğrafi araştırma turizmçalışmalarına temel oluşturacaktır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneğibulunuz?
  • A. 

   Fonksiyonel

  • B. 

   Sıfırlanmış

  • C. 

   Bozulmuş

  • D. 

   Terkedilmiş

  • E. 

   Kahredilmiş

 • 25. 
  Dünyada en fazla turist çeken ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Almanya

  • B. 

   Dubai

  • C. 

   Senegal

  • D. 

   Fransa

  • E. 

   Küba

Back to Top Back to top