Ekonomiks L. T. R.

50 Questions | Total Attempts: 103

SettingsSettingsSettings
Ekonomiks L. T. R. - Quiz

..........


Questions and Answers
 • 1. 
  •Harvard Graduate 1963 •Consultant •Dean sa University of Asia and the Pacific
  • A. 

   Bernardo Villegas

  • B. 

   Solita Monsod

  • C. 

   Ponciano Intal Jr.

 • 2. 
  •Nagtapossa MassachusetsInstitute of Technology •Propesorsa UP •Nagtatagng PIDS •Director ng NEDA  1972
  • A. 

   Tereso Tullao Jr.

  • B. 

   Felipe Medulla

  • C. 

   Gerardo Sicat

 • 3. 
  Siyanteipikong Paraan: 3. Pagbalangkas ng Datos
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Oikos-Pamamahala
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
   Pamantayangmoral; kawastuhanat kamalianng taosa lipunang kinabibilangan
 • 6. 
  Siyentipikong Paraan: 2. Paglalaganap ng datos
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  •Nagtapossa Yale University •Propesorsa DLSU at UP •Pangulong PIDS 1991-1999 •Deputy Director ng NEDA 1990-91
  • A. 

   Ponciano Intal Jr.

  • B. 

   Gerardo Sicat

  • C. 

   Tereso Tullao Jr.

 • 8. 
   Pag-aaraltungkolsa katangianat personalidadng tao; pagkakaiba-ibang pag-iisip
 • 9. 
  •PropesorUP in 1971 •Director-General ng NEDA 1986 •KilalangMamamahayag
  • A. 

   Margarito Teves

  • B. 

   Solita Monsod

  • C. 

   Ponciano Intal Jr.

 • 10. 
  Siyentipikong Paraan: 3. Pagsusuri ng datos
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 11. 
  Salaysayng mga nakara- aangpang- yayarisa buhayng tao, bansa, at ng daigdigsa kabuuan.
 • 12. 
   Pag-aaralng pulitikaat mga gawainng pamahalaan sa isang bansa.
 • 13. 
   Pag-aaraltungkolsa lipunan, mga gawaino tungkulinng pangkatng mga tao
 • 14. 
  •Metro Bank Foundation Awardee •Consultant •Dating Dean sa DLSU
  • A. 

   Margarito Teves

  • B. 

   Tereso Tullao Jr.

  • C. 

   Bernardo Villegas

 • 15. 
  Pinag-aaralanang ekonomikskung paano pinipiling taoat lipunan kung saan at paano gagamitinang kapos nitong produktribong yaman upang makalikhang ibat-ibang produkto at maipamahagiang mga ito sa tao
  • A. 

   Gerardo Sicat

  • B. 

   Paul Samuelson

 • 16. 
  Nomos-Pamamahala
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 17. 
  Siyentipikong Paraan: 4. Estadistikong pagsusubok
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 18. 
  •Pinakatanyagna Ekonomistang ika-20 siglo •The General Theory of Employment, Interest and Money
  • A. 

   John Maynard Kenes

  • B. 

   John Meynard Kenes

  • C. 

   John Maynard Keynes

 • 19. 
  •Principles of Political Economy and Taxation
  • A. 

   Adam Smith

  • B. 

   David Ricardo

  • C. 

   John Maynard Keynes

 • 20. 
  Pinakabagong sangay, pinagaaralan ang papaunlad pa lamang ng mga bansa
 • 21. 
  Epekto ng paggastos ng pamagalaan galing sa kaban ng Bayan (tagalog)
 • 22. 
  Lakas Paggawa.
  • A. 

   Mga taong maaring magtrabaho o naghahanap pa ng trabaho

  • B. 

   Kawalan ng Trabaho

  • C. 

   Ang klase ng trabaho ay hindi batay sa sapat na edukasyon

 • 23. 
          Siyentipikong pag-aaral kung paano pinipili ng mga tao at lipunan ang paggagamitan ng mga kapos nito ng yaman upang tuguna na ang ibat ibang kagustuhan
  • A. 

   Paul Samuelson

  • B. 

   Gerardo Sicat

 • 24. 
  Nomos-sambahayan
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 25. 
  Teorya, lagay at akahalahgahan ng paggawa sa ekonomiya
Back to Top Back to top