Ekonomi Malaysia Bab 1

10 Questions | Total Attempts: 150

SettingsSettingsSettings
Ekonomi Malaysia Bab 1 - Quiz

BAB1: SEJARAH DAN PERUBAHAN


Questions and Answers
 • 1. 
  ___________________ adalah sebuah dasar yang dijalankan oleh kerajaan bagi menyeimbangkan kesan penjajahan terhadap kegiatan ekonomi mengikut kaum.
 • 2. 
  Bagi meningkatkan sektor pertanian selepas era kemerdekaan, kerajaan telah mengaplikasikan tiga dasar pembangunan pertanian iaitu _____________________________________________________________________________________ 
 • 3. 
  Pada kurun ke 14 Kerajaan Melayu Tua iaitu __________________ telah menjalankan perdagangan antarabangsa dengan India, Asia BArat dan China
 • 4. 
  Sungai Mekong adalah sungai yang mempunyai panjang 4180km yang telah menjadi tapak perkembangan Kerajaan Yunnan di Asia Tenggara. Teori migrasi orang Yunnan telah membentuk negara-negara utama di Asia.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Ekonomi ___________________ adalah ekonomi semasa penjajan yang membahagikan kegiatan ekonomi kepada skala besar dan skala kecil.
 • 6. 
  Pada awal abad ke-20, ekonomi Malaysia bergantung kepada hasil eksport sektor ___________
 • 7. 
  Kemiskinan luar bandar meningkat semasa penjajahan British kerana sektor ini ________________________
 • 8. 
  Orang melayu terus miskin memandangkan British hanya berminat melabur untuk _________________
 • 9. 
  DPN adalah singkatan bagi Dasar Pertanian Negara
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  Dasar Wawasan adalah berkesinambungan daripada Dasar Pandang ke Timur.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.