E H L I S U N N I

11 Pyetjet | Total Attempts: 146

SettingsSettingsSettings
Please wait...
E H L I S U N N I

Kuizi Ehlisunni ngërthen në vete dy lëmi, atë fetare dhe gjeografiko-historike, çështjet Islamike kanë pyetje të bazuara në medhhebin Hanefi, ndërsa ato gjeografiko-historike të përgjithshme. Evzal dhe Arlind Sinani...


Questions and Answers
 • 1. 
  Kush është personi i parë pas Muhammedit s.a.s. që e ka pranuar Islamin?
  • A. 

   Omeri r.a.

  • B. 

   Merjemja r.a.

  • C. 

   Ebu Bekri r.a.

  • D. 

   Hadixheja r.a.

 • 2. 
  Cili është shteti më i madh në botë dhe që ka sipërfaqe prej 17 075 200 km2    
  • A. 

   Kina

  • B. 

   Indonezia

  • C. 

   Rusia

  • D. 

   Maqedonia

 • 3. 
  Kush e ka ëndërruar i pari ezanin?
  • A. 

   Abdullah b. Zejdi

  • B. 

   Bilalli

  • C. 

   Muadhi

  • D. 

   Jasiri

 • 4. 
  Ku bie më shumë shi në botë?
  • A. 

   Mali të Zi

  • B. 

   Kinë

  • C. 

   Cirapunxha

  • D. 

   Australi

 • 5. 
  Kur ka lind Gjergj Kastriot Skenderbeu?
  • A. 

   1542

  • B. 

   1403

  • C. 

   1405

  • D. 

   1409

 • 6. 
  Cili prej të dërguarve kishte më së shumti sprovime?
  • A. 

   Jusufi a.s.

  • B. 

   Sulejmani a.s.

  • C. 

   Davudi a.s.

  • D. 

   Ejjubi a.s.

  • E. 

   Muhammedi a.s.

 • 7. 
  Cili është lumi më i gjatë në Evropë?
  • A. 

   Danubi

  • B. 

   Nil

  • C. 

   Missipi

  • D. 

   Vollga

 • 8. 
  I dyti nga Hulefai Rashidin ka qenë:
  • A. 

   Uthmani r.a.

  • B. 

   Omeri r.a

  • C. 

   Aliu r.a

  • D. 

   Ebu Bekri r.a.

 • 9. 
  Thirrjen e Muhammedit s.a.s. në Taif e kanë pranuar:
  • A. 

 • 10. 
  Australinë e ka zbuluar:
  • A. 

   Abel Tasman

  • B. 

   Kristofor Kolombo

  • C. 

   James Cook

  • D. 

   Robert Scott

 • 11. 
  A ju pëlqeu kuizi:
  • A. 

   PO

  • B. 

   JO

Back to Top Back to top