Egzamin Zawodowy Czerwiec 2013

48 Pyta | Total Attempts: 279

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Egzamin Zawodowy Czerwiec 2013

Questions and Answers
 • 1. 
  Do uruchomienia pliku wykonywalnego, przygotowanego dla innego systemu operacyjnego służy
  • A. 

   Debuger

  • B. 

   Emulator

  • C. 

   Konwerter

  • D. 

   Kompilator

 • 2. 
  Główny rekord rozruchowy dysku twardego to
  • A. 

   MBR

  • B. 

   BOOT

  • C. 

   FDISK

  • D. 

   NTLDR

 • 3. 
  Prefetching to
  • A. 

   Cecha systemu operacyjnego umożliwiająca równoczesne wykonywanie kilku procesów

  • B. 

   Wykonywanie przez procesor fazy pobrania następnego rozkazu w trakcie realizacji fazy wykonania rozkazu poprzedniego

  • C. 

   Sposób pracy procesora polegający na przejściu do trybu pracy procesora Intel 8086

  • D. 

   Właściwość procesorów umożliwiająca korzystanie ze wspólnych danych przez rdzenie, bez pośrednictwa pamięci umieszczonej na zewnątrz procesora

 • 4. 
  Na rysunku przedstawiono gniazdo
  • A. 

   DVI

  • B. 

   HDMI

  • C. 

   D-SUB

  • D. 

   FIRE WIRE

 • 5. 
  Na rysunku przedstawiono symbol graficzny
  • A. 

   Dekodera

  • B. 

   Multipleksera

  • C. 

   Typowego licznika

  • D. 

   Rejestru uniwersalnego

 • 6. 
  Na schemacie przerzutnika typu D znajdują się cztery bramki 
  • A. 

   OR

  • B. 

   AND

  • C. 

   NOR

  • D. 

   NAND

 • 7. 
  VoiP to technologia
  • A. 

   Przesyłanie głosu przez Internet.

  • B. 

   Definiowania prywatnych sieci komputerowych.

  • C. 

   Przesyłania telewizji i wideo przez Internet (ang. Video over Internet Protocol).

  • D. 

   Umożliwiająca tworzenie stron internetowych w trybie Voice.

 • 8. 
  Użytkownik systemu Windows otrzymuje komunikaty o zbyt małej pamięci wirtualnej. Problem ten można rozwiązać przez
  • A. 

   Zwiększenie rozmiaru pliku virtualfile.sys

  • B. 

   Zamontowanie dodatkowego dysku.

  • C. 

   Zwiększenie pamięci RAM.

  • D. 

   Zamontowanie dodatkowej pamięci cache procesora.

 • 9. 
  Wartość koniunkcji binarnej liczby 14 i liczby 4 wynosi
  • A. 

   14

  • B. 

   1

  • C. 

   0

  • D. 

   4

 • 10. 
  Adres MAC karty sieciowej zapisany w postaci binarnej wynosi 00000000-00010100-10000101-10001011-01101011-10001010. Który z zapisów jest postacią heksadecymalną tego adresu?
  • A. 

   00-12-85-8B-6B-8A

  • B. 

   00-14-85-8B-6B-8A

  • C. 

   00-14-85-8C-6C-8B

  • D. 

   00-16-83-8C-6B-8B

 • 11. 
  W dokumentacji technicznej płyty głównej jest zapis Supports up to Athlon™ XP 3000+ processor. Oznacza on, że płyta główna obsługuje procesory Athlon
  • A. 

   Nie nowsze niż Athlon™ XP 3000+

  • B. 

   Zgodne z Mobile Athlon 64

  • C. 

   Wszystkie o częstotliwości powyżej 3000 MHz

  • D. 

   Wszystkie o częstotliwości poniżej 3000 MHz

 • 12. 
  Który z symboli graficznych oznacza blok decyzyjny?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 13. 
  Udzielając pierwszej pomocy osobie, która doznała oparzeń w wyniku porażenia prądem, należy
  • A. 

   Przemyć rany spirytusem.

  • B. 

   Schłodzić oparzone miejsca.

  • C. 

   Przekłuć powstałe pęcherze.

  • D. 

   Posmarować rany tłustą maścią.

 • 14. 
  Na który z nośników pamięci zewnętrznej, nie przedostanie się wirus podczas odczytywania jego zawartości?
  • A. 

   Na kartę SD

  • B. 

   Na pamięć Flash

  • C. 

   Na płytę DVD-ROM

  • D. 

   Na dysk zewnętrzny

 • 15. 
  Ze względu na ochronę przeciwpożarową pomieszczenie ze stanowiskami komputerowymi powinno być wyposażone w
  • A. 

   Tryskacze

  • B. 

   Hydronetki

  • C. 

   Gaśnicę pianową

  • D. 

   Gaśnicę proszkową

 • 16. 
   Któremu zapisowi heksadecymalnemu odpowiada zapis binarny adresu komórki pamięci 0111 1100 1111 0110?
  • A. 

   7CF6

  • B. 

   7BF5

  • C. 

   5DF6

  • D. 

   5AF3

 • 17. 
  Aby przedstawiony fragment programu przypisywał wartość zero co piątemu elementowi tablicy, to w miejscu kropek należy wpisać
  • A. 

   N+=5

  • B. 

   N++5

  • C. 

   N=+5

  • D. 

   N=5

 • 18. 
  Który z symboli graficznych oznacza część programu zdefiniowaną odrębnie?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 19. 
  Przedstawiony w postaci listy kroków algorytm służy do obliczania
  • A. 

   Najmniejszej wielokrotności liczby M.

  • B. 

   N-tej potęgi liczby M.

  • C. 

   Iloczynu liczb N i M.

  • D. 

   N-silni.

 • 20. 
  Schemat blokowy zawiera dwa bloki
  • A. 

   Proceduralne

  • B. 

   Opearcyjne

  • C. 

   Wyboru

  • D. 

   Wejścia-wyjścia

 • 21. 
  Na podstawie zamieszczonej w tabeli informacji dotyczącej dysku twardego określ, który wniosek jest prawdziwy?
  • A. 

   Należy zdefragmentować dysk, fragmentacja wolnego miejsca wynosi 19%

  • B. 

   Dysk wymaga defragmentacji, fragmentacja całkowita wynosi 19%

  • C. 

   Defragmentacja jest zbędna, fragmentacja plików wynosi 0%

  • D. 

   Defragmentacja nie jest konieczna, fragmentacja całkowita wynosi 9%

 • 22. 
  Wskaż odległość oczu pracownika od ekranu monitora, która spełnia wymagania przepisów BHP.
  • A. 

   550-800 mm

  • B. 

   350-600 mm

  • C. 

   250-500 mm

  • D. 

   450-700 mm

 • 23. 
  W celu zabezpieczenia podzespołów komputerowych przed działaniem ładunków elektrostatycznych, podczas wymiany karty graficznej, należy przede wszystkim zastosować
  • A. 

   Okulary ochronne

  • B. 

   Rękawice gumowe

  • C. 

   Matę izolacyjną

  • D. 

   Opaskę antystatyczną

 • 24. 
  Złącze IrDA do komunikacji bezprzewodowej jest
  • A. 

   Rozwinięciem systemu Bluetooth

  • B. 

   Złączem szeregowym

  • C. 

   Złączem pozwalającym transmitować dane na odległość do 100 m

  • D. 

   Złączem radiowym

 • 25. 
  RADIUS to 
  • A. 

   Jednostka wielkości określającej zasięg sieci bezprzewodowej.

  • B. 

   Usługa zdalnego uwierzytelniania użytkowników.

  • C. 

   Protokół komunikacyjny warstwy łącza danych.

  • D. 

   Usługa rozgłoszenia nazwy sieci.

Back to Top Back to top