E-dgs Online Deneme Sınavı - Sayısal Bölüm

60 Sorular | Total Attempts: 1901

SettingsSettingsSettings
Please wait...
E-dgs Online Deneme Snav - Saysal Blm

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (e-DGS)  - SAYISAL BÖLÜM AÇIKLAMA 1. Bu online kitapçıkta Sayısal Bölüm bulunmaktadır. 2. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 140 dakikadır (2 saat  20 dakika). Bu süre Sözel ve Sayısal bölüm için verilen toplam süredir. Sınav başlama saati ile beraber süre başlar. Sınav saati tamamlandığında sınavlar sona erecektir. O nedenle süreyi dikkatli kullanmanızı öneriyoruz.  3. Bu online kitapçıkta yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri seçilmiş ise o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 5. Bu sınav puanlanırken her bölümde doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı o bölümle ilgili ham puanınız olacaktır 6. Sınavı tamamladığınızdan doğru ve yanlış sayınızı ile beraber başarı derecenizi görebileceksiniz. DGS Puanınız doğru ve yanlış sayınızı https://www.tasariegitim.com/dgs-puan-hesaplama bu alandan hesaplama yaparak inceleyebilirsiniz. 7. Soruların altında yer alan "Gözden geçirmek için işaretle" işaretini tıklayıp sınavı tamamlamadan önce sorulara verdiğiniz cevapların son halini görüp sınavı tamamlayabilirsiniz. 8.Sınav süresi bittiğinde 10 saniye içinde sınavı tamamlamanız istenilecek. Bu süre içinde sınavı tamamlamaz iseniz sınavını otomatik bitecek, sınavınız değerlendirmeye alınmayacaktır. Lütfen süreyi dikkatli kullanınız. 9. Başarı sıralaması ve DGS puanınızı 3-7 Nisan haftası www.tasariegitim.com web sitemizden inceleyebilirsiniz. BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 60'TIR. Sınava giriş esnasından sizden istenilen bilgileri eksiksiz doldurulması gerekmektedir.  BİLGİLENDİRME: Sınav esnasında öğrenci numaranız olmadığı için iletişim numaranız öğrenci numarası olarak alınıp başarı sıralaması yapılacaktır. Başarı sıralamanızı ve derecenizi görmek istiyorsanız bu bilginin eksiksiz girilmesi gerekiyor. Bu bilginin boş, hatalı veya eksik girilmesi durumundan sınavınız değerlendirme dışında tutulacaktır.  


Questions and Answers
 • 1. 
  Işleminin sonucu kaçtır? 
  • A. 

   20

  • B. 

   25

  • C. 

   50

  • D. 

   500

  • E. 

   5000

 • 2. 
  Işleminin sonucu kaçtır?
  • A. 

   1,8

  • B. 

   1,92

  • C. 

   2,08

  • D. 

   2,16

  • E. 

   2,8

 • 3. 
  A+b=6a.c+b=10a+b.c=14olduğuna göre, c kaçtır? 
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

  • E. 

   6

 • 4. 
  Olduğuna göre, x kaçtır? 
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

  • E. 

   6

 • 5. 
  Ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 
  • A. 

   4+x

  • B. 

   4.x

  • C. 

   4–x

  • D. 

   4

  • E. 

   16

 • 6. 
  • A. 

   1

  • B. 

   3

  • C. 

   9

  • D. 

   18

  • E. 

   24

 • 7. 
  Ifadesini tanımlı yapan x tam sayılarını toplamı kaçtır? 
  • A. 

   21

  • B. 

   20

  • C. 

   14

  • D. 

   12

  • E. 

   10

 • 8. 
  Işleminin sonucu kaçtır? 
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   6

  • D. 

   12

  • E. 

   18

 • 9. 
  Özdeş 63 tane musluk aynı anda açıldığında boş bir depoyu 35 saatte doldurabilmektedir.Buna göre, kaç tane musluk kapatılırsa aynı depo 45 saatte dolar?
  • A. 

   13

  • B. 

   14

  • C. 

   15

  • D. 

   16

  • E. 

   17

 • 10. 
  A, b, c, d pozitif tamsayılar veolduğuna göre, c+d toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? 
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

  • E. 

   8

 • 11. 
  A, b ve c asal sayılar olmak üzere,                                a.(b–c)=47olduğuna göre a+b+c toplamı kaçtır?
  • A. 

   48

  • B. 

   52

  • C. 

   53

  • D. 

   68

  • E. 

   72

 • 12. 
  X pozitif, y negatif tamsayıdır.                             olduğuna göre y’nin alacağı farklı değerler toplamı kaçtır?
  • A. 

   -11

  • B. 

   -14

  • C. 

   -16

  • D. 

   -20

  • E. 

   -24

 • 13. 
  • A. 

   A.b+c

  • B. 

   A+b+c

  • C. 

   A.c+b

  • D. 

   A-b+c

  • E. 

   A.b.c

 • 14. 
  A+C=B şartını sağlayan 100 ile 400 arasında kaç farklı (ABC) üç basamaklı sayısı vardır?
  • A. 

   17

  • B. 

   20

  • C. 

   21

  • D. 

   22

  • E. 

   24

 • 15. 
  420 sayısının pozitif tamsayı bölenlerinin sayısı A, 252 sayısının kendisinden farklı en büyük pozitif tamsayı böleni B dir.Buna göre,                                    ifadesinin değeri kaçtır? 
  • A. 

   54

  • B. 

   66

  • C. 

   72

  • D. 

   84

  • E. 

   88

 • 16. 
  Bir kenar uzunluğu 40 metre olan eşkenar üçgen şeklindeki bahçe eş, eşkenar üçgen şeklinde parsellere ayrılacaktır.Parsellerin kenar uzunluğu 5 metreden küçük ve tam sayı olduğuna göre oluşacak parsel sayısının en küçük değeri kaçtır?
  • A. 

   72

  • B. 

   81

  • C. 

   100

  • D. 

   121

  • E. 

   144

 • 17. 
  (1AB) üç basamaklı doğal sayı, x pozitif bir tamsayıdır.                                Yukarıdaki bölme işlemine göre, A+B toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır?
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

  • E. 

   7

 • 18. 
  Ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   –2b

  • B. 

   –c

  • C. 

   –2c

  • D. 

   A–c

  • E. 

   C–b

 • 19. 
  Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
  • A. 

   A>–3

  • B. 

   a–b

  • C. 

   A+c>0

  • D. 

   A+b

  • E. 

   C+d>0

 • 20. 
  (ABC) üç basamaklı (AC) iki basamaklı doğal sayılardır.                                       Yukarıdaki çarpma işleminde her nokta bir rakamı gösterdiğine göre A+C toplamı kaçtır?
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

  • E. 

   9

 • 21. 
  Cansu elindeki mavi ve siyah kalemleri paketlemek istiyor.
  • Eşit sayıda kutu kullanarak mavi kalemleri ikişerli, siyah kalemleri üçerli paketlerse 4 kalemi artıyor.
  • Eşit sayıda kutu kullanarak mavi kalemleri üçerli, siyah kalemleri ikişerli paketlerse 14 kalemi artıyor
  Buna göre ilk durumda kullanılan kutu sayısı, ikinci durumda kullanılan kutu sayısından kaç fazladır?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 22. 
  A ile B noktaları arasındaki mesafeyi, Serkan 21 adımda, Sinan 20 adımda, Selçuk 24 adımda yürüyebiliyor.
  • Serkan A noktasından B noktasına doğru 7 adım atıyor.
  • Sinan, Serkan’ın kaldığı yerden B noktasına doğru 5 adım atıyor.
  • Selçuk, Sinan’ın kaldığı yerden B noktasına doğru 8 adım atıyor.
  Selçuk’un bulunduğu yer ile B noktası arasındaki uzaklık 2 metre ise A ile B arasındaki mesafe kaç metredir?
  • A. 

   20,5

  • B. 

   20,8

  • C. 

   22,5

  • D. 

   22,6

  • E. 

   24

 • 23. 
  Ayşe maaşından 450 TL harcarsa maaşının 2/5'ini, Yağmur maaşından 350 TL harcarsa maaşının 1/3 ’ünü harcamış oluyor.Buna göre Ayşe’nin maaşı Yağmur’un maaşından kaç TL fazladır?
  • A. 

   25

  • B. 

   50

  • C. 

   75

  • D. 

   100

  • E. 

   125

 • 24. 
  Aşağıda üç adet kasada bulunan elmaların sayıları verilmiştir.
  • Kasalarda en çok elma B kasasındadır.
  • Bu kasalardan rastgele elmalar alınıyor.
  • Tüm kasalardan en az birer elma alınmasını garantilemek için en az 27 elma alınması gerekmektedir.
  Buna göre başlangıçta bu kasaların tamamında kaç elma vardır?
  • A. 

   32

  • B. 

   34

  • C. 

   35

  • D. 

   38

  • E. 

   40

 • 25. 
  Bir mobil iletişim şirketi müşterilerine iki farklı tarife sunmaktadır.I.Tarife: Aylık 28 TL sabit ücret ve her dakika için 10 kuruş.II.Tarife: Aylık 16 TL sabit ücret ve her dakika için x kuruş.İki farklı tarife kullanan müşterilerin 120 dakikalık arama için aylık ödedikleri faturalar eşit ise x kaçtır?
  • A. 

   12

  • B. 

   15

  • C. 

   20

  • D. 

   24

  • E. 

   25

Back to Top Back to top