Działania Na Liczbach Ujemnych-cz. 1

20 Pyta | Total Attempts: 484

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Działania Na Liczbach Ujemnych-cz. 1

Test sprawdza w prostych przykładach wybrane działania pamięciowe na liczbach ujemnych.


Questions and Answers
 • 1. 
  Oblicz w pamięci:  5 - 11
  • A. 

   16

  • B. 

   6

  • C. 

   -16

  • D. 

   -6

  • E. 

   Nie da się tego obliczyć

 • 2. 
  Oblicz w pamięci: -200-100
  • A. 

   -300

  • B. 

   100

  • C. 

   -100

  • D. 

   300

  • E. 

   -20000

 • 3. 
  Oblicz w pamięci: -8+8
  • A. 

   8

  • B. 

   -8

  • C. 

   0

  • D. 

   16

  • E. 

   -16

 • 4. 
  Oblicz w pamięci: -12+10
  • A. 

   2

  • B. 

   -2

  • C. 

   22

  • D. 

   -22

  • E. 

   4

 • 5. 
  Oblicz w pamięci: -13+17
  • A. 

   30

  • B. 

   -30

  • C. 

   -4

  • D. 

   4

  • E. 

   29

 • 6. 
  Oblicz w pamięci: 0-33
  • A. 

   33

  • B. 

   -33

  • C. 

   0

  • D. 

   66

  • E. 

   Nie da się tego obliczyć

 • 7. 
  Oblicz w pamięci: -2+3-5
  • A. 

   10

  • B. 

   -10

  • C. 

   6

  • D. 

   -6

  • E. 

   -4

 • 8. 
  Oblicz w pamięci: 5-15+10
  • A. 

   15

  • B. 

   -15

  • C. 

   20

  • D. 

   0

  • E. 

   -20

 • 9. 
  Oblicz w pamięci: 6+(-3)
  • A. 

   9

  • B. 

   -9

  • C. 

   3

  • D. 

   -3

  • E. 

   -18

 • 10. 
  Oblicz w pamięci: 10-(-10)
  • A. 

   20

  • B. 

   -20

  • C. 

   0

  • D. 

   10

  • E. 

   -10

 • 11. 
  Oblicz w pamięci: -20-(-5)
  • A. 

   30

  • B. 

   25

  • C. 

   -25

  • D. 

   15

  • E. 

   -15

 • 12. 
  Oblicz w pamięci: -16+(-5)
  • A. 

   11

  • B. 

   -11

  • C. 

   21

  • D. 

   -21

  • E. 

   22

 • 13. 
  Oblicz w pamięci: -19-(-19)
  • A. 

   0

  • B. 

   19

  • C. 

   -19

  • D. 

   38

  • E. 

   -38

 • 14. 
  Oblicz w pamięci: 300-(-200)
  • A. 

   300

  • B. 

   -100

  • C. 

   100

  • D. 

   -500

  • E. 

   500

 • 15. 
  Oblicz w pamięci: -2+(-5)-(-4)
  • A. 

   7

  • B. 

   -11

  • C. 

   11

  • D. 

   -3

  • E. 

   3

 • 16. 
  Jeśli w Rzeszowie jest -2 st. C, a w Krakowie jest -7 st. C, to jaka jest różnica temperatur między tymi miastami?
  • A. 

   9 st. C

  • B. 

   -9 st. C

  • C. 

   5 st. C

  • D. 

   -5 st. C

  • E. 

   14 st. C

 • 17. 
  Jeśli w Rzeszowie jest -3 st. C, a w Krakowie -8 st. C, to które wyrażenie poprawnie oblicza różnicę temperatur pomiędzy tymi miastami?
  • A. 

   -3-8

  • B. 

   -8-3

  • C. 

   -3+(-8)

  • D. 

   -3-(-8)

  • E. 

   3-8

 • 18. 
  Oblicz w pamięci: 10-(-(-(-(-5))))
  • A. 

 • 19. 
  Janek napisał liczbę 10, potem 38 znaków minus, a na końcu 10. Jaki wynik otrzymał z tego wyrażenia?
  • A. 

   10

  • B. 

   -10

  • C. 

   0

  • D. 

   20

  • E. 

   -20

 • 20. 
  Od pewnej liczby (oznaczmy ją a) odjęto jej liczbę przeciwną. Otrzymano:
  • A. 

   0

  • B. 

   Połowę liczby a

  • C. 

   Liczbę dwa razy większą od liczby a

  • D. 

   Liczbę a

  • E. 

   Nie da się tego obliczyć

Back to Top Back to top