Drugi Deo

25 Questions | Total Attempts: 23

Settings
Please wait...
Drugi Deo

Drugi deo pitanja za prvi kolokvijum


Questions and Answers
 • 1. 
  Specijalizovana mesta za ispitivanje uredjaja visokim naponom su:
  • A. 

   Visokonaponska postrojenja

  • B. 

   Laboratorije za elektricna merenja

  • C. 

   Laboratorije za visoki napon

 • 2. 
  Ispitivanja koja sluze za utvrdjivanje osobina novorazvijenih uredjaja(prototipova) se zovu:
  • A. 

   Ispitivanja u pogonu

  • B. 

   Tipska ispitivanja

  • C. 

   Serijska ispitivanja

 • 3. 
  U ispitivanja koja sluze za proveravanje kvaliteta gotovih proizvoda spadaju:
  • A. 

   Tipska i prototipska

  • B. 

   Serijska, rutinska i komadna

  • C. 

   Destruktivna i konstruktivna

 • 4. 
  Napon industrijske ucestanosti je:
  • A. 

   Naizmenicni napon sinusnog oblika ucestanosti koja se upotrebljava u industrijske svrhe

  • B. 

   Naizmenicni napon sinusnog oblika ucestanosti izmedju 50 Hz i 150 Hz

  • C. 

   Jednosmerni napon dobijen Grecovim spojem koji se koristi u industrijske svrhe

 • 5. 
  Ispitni transformatori se izradjuju:
  • A. 

   Kao monofazni

  • B. 

   Kao trofazni

  • C. 

   Kao 3 odvojene monofazne jedinice

 • 6. 
  Ispitni transformatori se napajaju:
  • A. 

   Iskljucivo iz sinhro generatora

  • B. 

   Iskljucivo iz mreze

  • C. 

   Iz sinhronog generatora ili iz mreze

 • 7. 
  Rasipanje ispitnih transformatora je
  • A. 

   Manje nego kod energetskih

  • B. 

   Vece nego kod energetskih

  • C. 

   Priblizno isto kao kod energetskih

 • 8. 
  Ako je Xt procentualna reaktansa transformatora, njegova reaktansa je:
  • A. 

   Xt=xt(%)/100*U^2n/Sn

  • B. 

   Xt=xt(%)/100*S^2n/Un

  • C. 

   Xt=xt(%)/100*U^2n/S^2n

 • 9. 
  Veliko rasipanje kod ispitnih transformatora se postize:
  • A. 

   Velikim brojem navojaka na primaru

  • B. 

   Posebnim magnetskim kolom za primar i sekundar

  • C. 

   Otvorenim magnetskim kolom

 • 10. 
  Zahvaljujuci velikoj reaktansi rasipanja, ispitni transformatori mogu da:
  • A. 

   Izdrze visoke ispitne napone

  • B. 

   Izdrze kratak spoj na sekundarnoj strani relativno duze vreme

  • C. 

   Izdrze kratak spoj na primarnoj strani relativno duze vreme

 • 11. 
  Snaga ispitnog transformatora se odredjuje na osnovu:
  • A. 

   Vrednosti ispitnog napona

  • B. 

   Vrednosti ispitne struje

  • C. 

   Vrednosti ispitnog napona i kapacitivnost objekta koji se ispituje

 • 12. 
  Kapacitivna snaga objekta ispitivanog naponom U je:
  • A. 

   Sc=U^2/ωC

  • B. 

   Sc=ωCU^2

  • C. 

   Sc=ωUC^2

 • 13. 
  Prilikom napajanja ispitnog transformatora iz mreze, koristi se:
  • A. 

   Tiristorski ili diodni ispravljac

  • B. 

   Sant poznate male otpornosti

  • C. 

   Regulacioni transformator ili otpornik

 • 14. 
  Otpor u primarnom kolu ispitnog transformatora izaziva:
  • A. 

   Izoblicenje napona pri promenama opterecenja

  • B. 

   Smanjenje opsega ispitnog napona

  • C. 

   Naprezanje primarnog namotaja

 • 15. 
  Ukoliko reaktansa ispitnog transformatora nije dovoljno da ogranici struju kratkos spoja, transformator se stiti dodavanjem otpornika:
  • A. 

   U paralelu sa ispitivanim objektom

  • B. 

   Na red sa ispitivanim objektom

  • C. 

   I redno i paralelno sa ispitivanim objektom

 • 16. 
  Sprege ispitnih transformatora se primenjuju radi dobijanja:
  • A. 

   Visih ispitnih napona

  • B. 

   Manjih struja kratkog spoja

  • C. 

   Vecih snaga ispitivanja

 • 17. 
  Jedan stepen(organizaciona jedinica) od koje cini ispitni transformator se naziva:
  • A. 

   Celija

  • B. 

   Kaskada

  • C. 

   Dekada

 • 18. 
  Jednosmernim naponom se ispituju objekti:
  • A. 

   Velike snage

  • B. 

   Velike induktivnosti

  • C. 

   Velike kapacitivnosti

 • 19. 
  Visoki jednosmerni naponi se mogu dobiti:
  • A. 

   Ispravljanjem naizmenicnog napona industrijske ucestanosti

  • B. 

   Invertovanjem naizmenicnog napona industrijske ucestanosti

  • C. 

   Sprezanjem veceg broja ispitnih transformatora industrijske ucestanosti

 • 20. 
  Za dobijanje jednosmernih ispitnih napona pomocu ispravljaca, koriste se ispravljaci sa:
  • A. 

   Iskljucivo elektronskim cevima

  • B. 

   Iskljucivo poluprovodnickim elementima

  • C. 

   Elektronskim cevima ili poluprovodnickim elementima

 • 21. 
  Za opterecen ispitni jednosmerni naponski generator ostvaren pomocu ispravljaca se definisu:
  • A. 

   Pad napona i napon opterecenja

  • B. 

   Pad napona i trajanje napona

  • C. 

   Pad napona i pulsacija napona

 • 22. 
  Kako povecanje struje opterecenja utice na pad napona i pulsaciju napona kod generatora jednosmernog napona:
  • A. 

   Povecava se i pad napona i pulsacija napona

  • B. 

   Smanjuje se i pad napona i pulsacija napona

  • C. 

   Povecava se i pad napona, a smanjuje pulsacija napona

 • 23. 
  Visoki jednosmerni napona se kod Van de Graaf-ovog generatora dobija:
  • A. 

   Ispravljanjem naizmenicnog napona industrijske ucestanosti

  • B. 

   Elektrostatickim putem

  • C. 

   Sprezanjem ispravljaca u kombinaciji sa kondezatorom

 • 24. 
  Da bi se generatorom sa slike dobio udarni napon oblika 1,2/50us/us, treba biti ispunjeno:
  • A. 

   C1 >> C2 i R1 >> R2

  • B. 

   C1 >> C2 i R1

  • C. 

   C1

 • 25. 
  Marx-ov generator pravi:
  • A. 

   Udarni ispitni napon

  • B. 

   Jednosmerni ispitni napon

  • C. 

   Ispitni napon industrijske ucestanosti