Drustvene Mreze2 Kolokvijum

70 Questions

Settings
Please wait...
Drustvene Mreze2 Kolokvijum

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Audio/video sadrzaj su dostupni preko:
  • A. 

   SMS poruka

  • B. 

   Web strana

  • C. 

   IM poruka

  • D. 

   PDF dokumenta

 • 2. 
  Koje su prednosti Wiki alata?
  • A. 

   Moguca neveredostojnost informacija-postavljeni sadrzaji nisu obavezno i istiniti

  • B. 

   Lokalizacija sadrzaja

  • C. 

   Nema nnavodjenja autora sadrzaja

  • D. 

   Jednostavnost rada na sadrzajima

  • E. 

   Moguca velika brzina rada na sadrzajima

 • 3. 
  LMS je nastao kao sistem za upravljanje ucenjem, odnosno za(oznaci sve tacne odgovore) 
  • A. 

   Razvoj drustvene mreze

  • B. 

   Saradnju ucenika i nastavnika

  • C. 

   Razvoj i realizaciju procesa ucenja

  • D. 

   Razvoj, postavljanje i distribuiranje sadrzaja za ucenje

  • E. 

   Oglasavanje

  • F. 

   Tehnicka podrska

 • 4. 
  Mobilno ucenje je:
  • A. 

   Ucenje na svakom mestu uz posedovanje mobilnog uredjaja na dlanu, internet veze i potrebnog softvera sa interneta

  • B. 

   Ucenje na svakom mestu gde postoje racunar, internet veza i mogucnost instalacije/koriscenja potrebnog softvera sa interneta

  • C. 

   Ucenje u specijalizovano opremljenoj prostoriji sa brzom internet vezom, kvalitetnim Web kamerama i specijalizovanim odgovarajucim internetom

  • D. 

   Ucenje na svakom mestu uz posedovanje mobilnog uredjaja na dlanu, ali nije potrebna internet veza i potrebni softveri sa interneta

 • 5. 
  Sta od navedenog nije saradnicko ucenje iz korisnickih generisanih sadrzaja:
  • A. 

   Objavljivanje zajednickih kreiranih sadrzaja

  • B. 

   Deljenje zajednickih sadrzaja medju ucesnicima

  • C. 

   Samostalno kreiranje/azuriranje sadrzaja

  • D. 

   Zajednicko koriscenje izabranih alata za ucenje

 • 6. 
  Asihrono ucenje:
  • A. 

   Ucesnici koriste alate za ucenje u medjusobno isto/razlicito vreme, kada im to odgovara

  • B. 

   Ucesnici koriste alate za ucenje iskljucivo u razlicito vreme

  • C. 

   Profesori koriste alate za ucenje iskljucivo u razlicito vreme

  • D. 

   Ucesnici koriste istovremeno alate za ucenje

 • 7. 
  Primer Mikroblog alata:
  • A. 

   Screebcast

  • B. 

   WebEx

  • C. 

   Podcast

  • D. 

   Twitter

 • 8. 
  Primer alata za asihrono drustveno ucenje je: 
  • A. 

   Camtasia

  • B. 

   Wiki

  • C. 

   GoogleDrive

  • D. 

   Skype

 • 9. 
  Sta je od navedenog karakteristika sihronog ucenja
  • A. 

   Fleksibilno vreme ucenja

  • B. 

   Uglavnom staticko ucenje

  • C. 

   Moguce veliko vreme odziva

  • D. 

   Interaktivno, dinamicko ucenje

 • 10. 
  Kako je Web 1.0 uticao na razvoj drustvenog ucenja
  • A. 

   Uveo je koriscenje otvorenih podataka

  • B. 

   Uveo je sematicko indeksiranje koje omogucava povezivanje sadrzaja sa otvorenim bazama znanja na web-u

  • C. 

   Uveo je koriscenje interneta kao platforme za komunikaciju u okviru ucenja i uslovio prve oblike drustvnog ucenja na internetu

  • D. 

   Omogucio je koriscenje interneta kao platformu za saradnicko ucenje iz korisnickih generisanih sadrzaja

 • 11. 
  Betweeness centrality:
  • A. 

   Ja sekvenca cvora koja povezuje cvorove A i B, a u kojoj se cvorovi ne ponavljaju

  • B. 

   Omogucava indetifikaciju koja se cesto pojavljuje kao posrednici u komunikaciji izmedju drugih drustvenih mreza

  • C. 

   Je najduza najkraca putanja izmedju bilo koja dva cvora u mrezi

  • D. 

   Je broj ivica koje uviru u dati cvor

 • 12. 
  Putanja je:
  • A. 

   Broj ivica koje uvire u dati cvor

  • B. 

   Sekvenca cvora koja povezuje cvorove A i B, a u kojoj se cvorovi ne ponavljaju

  • C. 

   Broj ivica koje prolaze iz datog cvora

  • D. 

   Broj drugih cvorova sa kojima je dati cvor povezan

 • 13. 
  Degree je:
  • A. 

   Sekvenca cvora koja povezuje cvorove A i B, a u kojoj se cvorovi ne ponavljaju

  • B. 

   Broj ivica koje uvire u dati cvor

  • C. 

   Broj drugih cvorova sa kojima je dati cvor povezan

  • D. 

   Broj ivica koje prolaze iz datog cvora

 • 14. 
  Sta ne odrzavaju ivice (drustvenog) grafa:
  • A. 

   Posedovanje neke zajednicke osobine clanova mreze

  • B. 

   Neki oblik drustvene interakcije

  • C. 

   Broj drugih clanova sa kojima je dati cvor povezan

  • D. 

   Neki oblik drustvene relacije

 • 15. 
  In-Degree je:
  • A. 

   Broj ivica koje prolaze iz datog cvora

  • B. 

   Broj ivica koje uviru u dati cvor

  • C. 

   Sekvenca cvora koja povezuje cvorove A i B, a u kojoj se cvorovi ne ponavljaju

  • D. 

   Broj drugih cvorova sa kojima je dati cvor povezan

 • 16. 
  Broj poruka razmenjenih u nekom vremenskom periodu predstavlja:
  • A. 

   Degree

  • B. 

   Indegree

  • C. 

   Tezinu ivice

  • D. 

   Outdegree

 • 17. 
  Forma drustvenog grafa koristi se da prikaze:
  • A. 

   Samo podatke o clanovima drustvene mreze

  • B. 

   Podatke o clanovima drustvene mreze i njihovim medjusobnim relacijama

  • C. 

   Ko su uticajni clanovi mreze

  • D. 

   Samo podatke o medjusobnim relacijama clanovima drustvene mreze

 • 18. 
  Pojam koji govori o agregaciji informacija u grupama, rezultujuci u odlukama koje su cesto bolje nego odluke svakog pojedinacnog clana grupe naziva se:
  • A. 

   Odluka gomile (Decision of crowds)

  • B. 

   Agregacija gomile (Agregation of crowds)

  • C. 

   Misljenje gomile (Thinking of crowds)

  • D. 

   Mudrost gomile (Wisdom of crowds)

 • 19. 
  Primer kada vise korisnika taguje odredjeni sadrzaj razlicitim terminima iz razlitih recnika, kreirajuci vise metapodataka za sadrzaj, predstavlja:
  • A. 

   Tag cloud

  • B. 

   Kolektivna inteligencija

  • C. 

   Uzu folksonomiju

  • D. 

   Siru folksonomiju

 • 20. 
  Kako se naziva vizuelna predstava tekstualnih podataka tipicno koriscenih da predstave kljucne metapodatke (tagove) na web sajtovima ili da se vizuelizuje slobodan tekst:
  • A. 

   Tag cloud

  • B. 

   Uzu folksonomiju

  • C. 

   Siru folksonomiju

  • D. 

   Metadata vizuelizacija

 • 21. 
  Sta nije karakteristika slabih veza u drustvenim mrezama:
  • A. 

   Imaju vecu verovatnocu da poseduju nove informacije

  • B. 

   Obicno poseduju istu vrstu informacija

  • C. 

   Veze imaju vecu verovatnocu da budu mostovi

  • D. 

   Odrzavaju globalnu strukturu mreze

 • 22. 
  Sta predstavlja ocekivanu kolektivnu ili ekonomsku dobrobit koja se dobija saradnjom izmedju pojedinaca i grupe
  • A. 

   Edukativni kapital

  • B. 

   Fizicki kapital

  • C. 

   Drustveni kapiral

  • D. 

   Ljudski kapital

 • 23. 
  Koje su prednosti crowdsourcing-a za kompanije (vise tacnih): 
  • A. 

   Placanje po rezultatu

  • B. 

   Organizacije imaju pristup vecem broju talenata nego sto postoji u njihovoj organizaciji

  • C. 

   Nema kontrole nad razvojem ili krajnim proizvodima

  • D. 

   Isticanje intelektualnog vlasnistva

  • E. 

   Problemi se mogu istraziti bez ikakvog troska

 • 24. 
  Strukturna rupa u drustvenim mrezama:
  • A. 

   Je veza koja premoscuje dva klastera i cvor strukturiane rupe prosledjuje istu korist kao da prosledjuje dodatni stepen

  • B. 

   Nastaje kada dva odvojena klastera poseduju neradudantne informacije

  • C. 

   Nastaje u situacijama gde izmedju cvorova A i B i B i C postoje jake veze, onda izmedju A i C postoji minimalna slaba veza

  • D. 

   Premoscuje struktuiranu rupu i obezbedjuje pristup novim idejama misljenjima i sansama

 • 25. 
  Nacin za dobijanje potrebnih usluga, ideja i sadrzaja koriscenjem doprinosa velike grupe online zajednice, a ne od zaposlenih ili dobavljaca predstavlja
  • A. 

   Folksonomiju

  • B. 

   Outsourcing

  • C. 

   Tag cloud

  • D. 

   Crowdsourcing

 • 26. 
  Termin koji se koristi ponekad umesto drustvenih mreza ili sajtova drustvenih mreza je: 
  • A. 

   Social network standard

  • B. 

   Standard netwoek solution

  • C. 

   Social news sites

  • D. 

   Social network sites-SNS

 • 27. 
  Uverenje:
  • A. 

   Svaki korisnik moze potvrditi licno uverenjeu izjavi

  • B. 

   Korisnik A moze odrediti licno poverenje tog u bilo kod korisnika B

  • C. 

   Nabrajanje svih putanja izmedju korisnika i svakog drugog korisnika sa licnim uverenjem

  • D. 

   Poverenje izmedju korisnika A i B izracunava sa mnozenjem poverenja tvog i tog uverenja u izjavi korisnika

 • 28. 
  Sta od navedenog nije mogucnost drustvenih mreza:
  • A. 

   Nije moguca komunikacija vise prema vise

  • B. 

   Odrzavanje i pojacavanje slabih veza sa vecim brojem ljudi od uobicajenog

  • C. 

   Ostvarivanje veza i na veoma velikoj udaljenosti

  • D. 

   Mogucnost nesihronizovanog ucesca ljudi u ovim komunikacijama

 • 29. 
  Sta od navedenog vazi za subjektivnost poverenja:
  • A. 

   Kada se dobija veci broj preporuka o poverenju u drugu stranu te preporuke sastavljaju se u jedno poverenje

  • B. 

   Nivo poverenja zavisi od uticaja poverenja na dalje akcije korisnika i od drugih manje razumljivih faktora

  • C. 

   Poverenje je licno misljenje

  • D. 

   Postoje nezavisnost i nivo poverenja moze se izmeriti rani kriterijumima

 • 30. 
  Koja tvrdnja tacna:
  • A. 

   Internet ne omogucava asihronu komunikaciju, sa sihronom

  • B. 

   Internet je hibridni medijum jer kombinuje sve do sada razvijene medjije za komunikaciju i mesa ih

  • C. 

   Internet poseduje centar komunikacije

 • 31. 
  Ako postoji poverenje u drugu stranu, uglavnom postoji i poverenje u preporuke druge strane to je:
  • A. 

   Tranzitivnost poverenja

  • B. 

   Subjektivnost poverenja

  • C. 

   Marljivost poverenja

  • D. 

   Relevantnost poverenja

 • 32. 
  Asimetrija poverenja opisuje se kao:
  • A. 

   Nivo poverenja zavisi od uticaja poverenja na dalje akcije i od drugih manje razumljivih faktora

  • B. 

   Poverenje jedne strane u drugu ne znaci obavezno i obrnuto

  • C. 

   Kada se dobije veci broj prepreka i poverenja u drugu stranu, te prepreke sastavljaju se u jedno poverenje

  • D. 

   Ako poverenje nije apsolutno, postoji neizvesnost i nivo poverenja moze se izmeriti razni kriterijumima

 • 33. 
  Nivo poverenja zavisi od uticaja na dalje akcije korisnika i od drugih manje razumljivih faktora je cinjenica vezana za:
  • A. 

   Marljivost

  • B. 

   Subjektivnost poverenja

  • C. 

   Relevantnost poverenja

  • D. 

   Kompozitnost poverenja

 • 34. 
  Sta su svojstva za advogato metriku
  • A. 

   Poverenje se moze implementirati od strane svakog cvora

  • B. 

   Kreiranje i medjusobno poverivanje izjava o tome koji korinisk koga poznaje

  • C. 

   Indetifikovanje korisnika jednostavnim email adresom

  • D. 

   Kreiranje i medjusobno povezivanje izjava o tome koji korisnik koga poznaje

 • 35. 
  Apsolutno poverenje:
  • A. 

   Ako je potpuno poznat ishod izvrsene akcije

  • B. 

   Zasniva se na prethodnom iskustvu

  • C. 

   Nije validno jer nije rezultat slobodne volje

  • D. 

   Nema zasnivanja na prethodnom iskustvu saradnje

 • 36. 
  Content provider u mashup arhitekturi:
  • A. 

   Jeste sama mashup aplikacija koja nastaje povezivanjem podataka

  • B. 

   Jeste poslednji nivo i predstavlja klijent korisnika koji pristupa mashup sajtu

  • C. 

   Alat koji omogucava agregaciju komponovanja i izmenu sadrzaja koriscenjem jednostavnih komandi

  • D. 

   Obezbedjuje sadrzaj za mashup aplikaciju

 • 37. 
  Sta vazi za SaaS 
  • A. 

   Staromodni pristup dobijanja podataka sa web sajtova

  • B. 

   Izlaze aktivnu funkcijalnost sistema ostalim sistemima ili korisnicima

  • C. 

   Mogucnost iznajmljivanja aplikacija od eksternog objavljivaca

  • D. 

   Sindikacija adrezaja zasnovana na XML-u

 • 38. 
  REST je skracenica od:
  • A. 

   Representational Service Trnasfer

  • B. 

   Representational State Transfer

  • C. 

   Representational State Tehnology

  • D. 

   Resource State Transfer

 • 39. 
  Yoono 
  • A. 

   Jeste end-to-end muashup platforma koja omogucava brzo postavljanje dinamickih web aplikacija

  • B. 

   Jeste enterprise mshup platforma

  • C. 

   Jeste alat za kreiranje mashup na osnovu feed-ova drustvenih mreza

  • D. 

   Jeste social aggragtor koji kreira news feed u kome se nalaze informacije o aktivnostima sa drustvenih mreza kojima je korisnik naveo da pripada prilikom kreiranja novog naloga

 • 40. 
  FriendFeed 
  • A. 

   Jeste social aggregator koji kreira news feed u kome se nalaze informacije o aktivnostima sa drustvenih mreza kojima je korisnik naveo da pripada prilikom kreiranja novog naloga

  • B. 

   Jeste alat za kreiranje mashup na sonovu feed-ova drustvenih mreza

  • C. 

   Jeste end-to-end muashup platforma koja omogucava brzo postavljanje dinamickih web aplikacija

  • D. 

   Jeste enterprise mashup platforma

 • 41. 
  Situaciona aplikacija 
  • A. 

   Obicno integrise podatke iz internih i eksternih izvora preduzeca

  • B. 

   Je aplikacija koja kombinuje podatke iz visih javnih izvora i organizuje ih u jednostavnom interfejsu koji je prikazan u okviru browsera

  • C. 

   Je aplikacija koja kombinuje podatke iz vasih izvora (eng. feed) RSS'a u jedan izvor koji poseduje graficki prikaz

  • D. 

   Podrazumeva kratkorajnu integraciju koja obezbedjuje neki novi sadrzaj ili bolje razumevanje medju korisnicima

 • 42. 
  Open mashup aliance (OMA)
  • A. 

   Koja kombinuje podatke iz visih izvora i organizuje ih jednostavni interfejs

  • B. 

   Predstavlja standardni model koji je predlozen od strane firme koje razvijaju enterprise mashup

  • C. 

   Je domenski specificni jezik koji obezbedjuje interoperibilnost i portabilnost

  • D. 

   Obicno integrise podatke iz internih i eksternih izvora preduzeca

 • 43. 
  WorkXpress je primer:
  • A. 

   Okruzenja za iplementaciju situacionih aplikacija

  • B. 

   Strukturnog wikija

  • C. 

   Content managment sistema

  • D. 

   Kompozite aplikacije

 • 44. 
  Sta nije primer otvorenog activity stream-a:
  • A. 

   Facebook-ov news feed

  • B. 

   Lista u obrnutom hronoloskom redosledu unosa bloga ili modifikacija wiki-a

  • C. 

   OpenID

  • D. 

   Twitter stream

 • 45. 
  Maksimalna/minimalna duzina od A do B se definise kao:
  • A. 

   Kao maksimalni/minimalni broj koraka koji su potrebni da bi se stiglo od A do B

  • B. 

   Nabrajanjem svih puteva izmedju korisnika i svakog drugog korisnika sa licnim uverenjem

  • C. 

   Maksimalno/minimalno poverenje na putanji od A do B pri cemu je maksimalno poverenje od A do B ograniceno tako da ne bude od tezine najmanje grane na putanji od A do B

  • D. 

   Kao preporuceni nivo poverenja A u B

 • 46. 
  Most (bridge) u mrezi:
  • A. 

   Nastaje u situaciji izmedju cvorova A i B i B i C postoje javne veze, onda izmedju A i C minimalna slaba veza

  • B. 

   Premoscuje strukturnu rupu i obezbedjuje pristup ovim idejama misljenja i sansama

  • C. 

   Je veza koja premoscuje dva klastera

  • D. 

   Nastaje kao dva odvojena klastera poseduju neredudantne informacije

 • 47. 
  Koja tri uslova da bi neka drustvena grupa bila unteligentna kod mudrosti gomeile (vise tacnih odg)
  • A. 

   Misljenje eksperata

  • B. 

   Decentralizacija

  • C. 

   Nezavisnost

  • D. 

   Razlicitost

  • E. 

   Jednakost

  • F. 

   Zavisnost

 • 48. 
  Primeri alata za kreiranje audio/video sadrzaja su: 
  • A. 

   Twitter

  • B. 

   Camtasia

  • C. 

   Wiki

  • D. 

   Facebook

  • E. 

   Screencast-o-matic

  • F. 

   Audacity

 • 49. 
  Kako se dobija veci broj preporuka o poverenju u drugu stranu, te preporuke sastavljaju se u jedno poverenje. Ovo se odnosi na:
  • A. 

   Marljivost poverenja

  • B. 

   Kompozitnost poverenja

  • C. 

   Relevantnost poverenja

  • D. 

   Subjektivnost poverenja

 • 50. 
  Closeness centraly
  • A. 

   Je najduza najkraca puta izmedju bilo koja dva cvora u mrezi

  • B. 

   Omogucava da odredi ko je u mrezi povezan sa uticajnim clanovima mreze, tj onima koji imaju najvise konekcija

  • C. 

   Odrzava brzinu kojom informacija prolazeci od nekog izabranog cvora mogu stici do ostalih cvorova u mrezi

  • D. 

   Omogucava indetifikaciju kvarova koji se cesto pojavljuju kao poslednici u komunikaciji izmedju drugih cvorova mreza

 • 51. 
  Klijentski web browser u mashup arhikteturi:
  • A. 

   Alat koji omogucava agreagciju komponavanja izmena sadrzaja koriscenjem jednostavnih komandi

  • B. 

   Obezbedjuje sadrzaj za mashup aplikaciju

  • C. 

   Jeste poslednji nivo i predstavlja klijent korisnika koji postupa mashup sajtu

  • D. 

   Jeste sama mashup aplikacija koja je nastala pozivanjem podataka

 • 52. 
  Koja tvrdnja je tacna (oznaci tacne odgovore):
  • A. 

   Relacija izmedju clanova mreze su cvorovi grafa

  • B. 

   Analiza se zasniva na primeni odgovarajuceg skupa SNA metrike nad formiranim drustvenim grafom

  • C. 

   Svaki clan moze predstavlja jedan cvor grafa

  • D. 

   Ivica drustvenog grafa ne moze da odredjivati neku zajednicku karakteristiku clanova grafa

 • 53. 
  Gravatar 
  • A. 

   Je otvoreni protokol koji omogucava sigurnu autorizaciju na jednostavan i standardan nacin sa web, mobilnih desktop aplikacija

  • B. 

   Omogucava korisnicima da definisu kako ce gledati njihova slika na profilu, a koja se posle koristi na drustvenim mrezama sa kojima se korisnik povezuje

  • C. 

   Koriste se za brze i efikasnija obavestenja o update -ima u drustvenim medijima

  • D. 

   Kreira metapodatke o ljudima mnogo otvorenije i na nacin koji laksi za odrzavanje

 • 54. 
  Nabrojati dimenzije drustvenog kapitala 
  • A. 

   Bridging-premoscujuci

  • B. 

   Educating-obrazovani

  • C. 

   Odrzavani

  • D. 

   Financial-finansijski

  • E. 

   Bonding-povezujuci

 • 55. 
  Kako je web 2.0 uticao na razvoj drustvenih mreza:
  • A. 

   Uveo je semanticko indeksiranje koje omogucava povezivanje sadrzaja sa otvorenim bazama znanja na webu

  • B. 

   Uveo je koriscenje interneta kao platformu za komunikaciju u okviru ucenja i uslovio prve oblike drustvenog ucenja na internetu

  • C. 

   Omogucio je koriscenje interneta kao platformu za saradnicko ucenje iz korisnickih generisanih sadrzaja

 • 56. 
  Sta vazi za API ( Aplication Programming Interface)
  • A. 

   Standardni pristup dobijanja podataka sa web sajtova

  • B. 

   Sindikacija sadrzaja na XML-u

  • C. 

   Izlaze otkriva funkcionalnost sistema ostalim sistemima ili korisnicima

  • D. 

   Mogucnost iznajmljivanja aplikacija od eksternog dobavljaca

 • 57. 
  Diametar 
  • A. 

   Je najduza najkraca putanja izmedju bilo koja dva cvora u mrezi

  • B. 

   Je sekvenca cvora koja povezuje cvorove A i B a u kojoj cvorovi ne ponavljaju

  • C. 

   Je broj ivica koje uvire u dati cvor

  • D. 

   Omogucava indetifikaciju cvorova koji se cesto pojavljju kao posrednici u komunikaciji izmedju cvorova mreze

 • 58. 
  Sta nije karakteristika kompozitne aplikacije 
  • A. 

   Uobicajno su zasnovana na SOAP web servisima

  • B. 

   Razvijaju ih profesionalni programeri

  • C. 

   Zahtevaju formalne opise

  • D. 

   Moze ih razviti svako

 • 59. 
  Koja tvrdnja je tacna:
  • A. 

   Zadatak svakog ucesnika u drustvenom ucenju je da izabere odgovarajucu vrstu sadrzaja za odredjeni zadatak

  • B. 

   Nije neophodno imati metodu izbora vrste sadrzaja s'obzirom na uslove sadrzaja

  • C. 

   Sve vrste medija su pogodne za svaku vrstu sadrzaja u okviru drustvenog ucenja

  • D. 

   Svaku vrstu sadrzaja je najbolje koristiti za sve zadatke

 • 60. 
  LMS je skracenica za:
  • A. 

   Learning multimedia system

  • B. 

   Learning mandatory system

  • C. 

   Learning management system

  • D. 

   Learning modality system

 • 61. 
  SOA:
  • A. 

   Koristi web kao aplikacionu infrastrukturu izmedju pruzaoca usluga i korisnika usluga, ova arhiktektura je okrenuta servisima

  • B. 

   Koristi niz standardnih web feed formata za objavu informacija koje se relativno cesto menjaju

  • C. 

   Je sindikacija sadrzaja zasnovana na XML-u

  • D. 

   Se primenjuju kod sistema koji poseduju paradigmu okrenutu resursima

 • 62. 
  DATA mashup
  • A. 

   Je aplikacija koja kombinuje podatke iz vise izvora (eng. feed) RSS-a u jedan izvor, koji poseduje graficki prikaz

  • B. 

   Obicno integrise podatke iz internih i eksternih izvora preduzeca

  • C. 

   Podrazumeva kratkotrajnu integraciju koja obezbedjuje neki novi sadrzaj ili bolje razumevanje medju korisnicima

  • D. 

   Je aplikacija koja kombinuje podatke iz vise javnih izvora i organizuje ih u jednostavan interfejs koji je prikazan u okviru browsera

 • 63. 
  Sta je od navedenog prednost komunikacije na drustvenim mrezama:
  • A. 

   Problematicnih situacija u vezi sa zastitom privatnosti

  • B. 

   Nedostatak standardizacije

  • C. 

   Skrivanje identiteta u komunikacijama

  • D. 

   Jednostavna brza i fleksibilna komunikacija

 • 64. 
  Termin se odnosi na "resurse" koji dobijaju pojedinci ili grupe kroz odrzavanje mreze drustvenih veza naziva se:
  • A. 

   Drustveno umrezavanje

  • B. 

   Tezina veze

  • C. 

   Zaliha resursa

  • D. 

   Drustveni kapital

 • 65. 
  Koja tvrdnja je tacna?
  • A. 

   Ljudi nikada ne koriste postojece modele ponasanja, a cesto i pojacavaju ponasanja drugih ljudi na osnovu postojecih modela

  • B. 

   Ljudi uglavnom koriste postojece modele ucenja, a nikada ne pojacavaju ponasanja drugih ljudi na osnovu postojecih modela

  • C. 

   Ljudi uglavnom koriste postojece modele ponasanja, a nikada ne pojacavaju ponasanja drugih ljudi na sonovu postojecih modela

  • D. 

   Ljudi uglavnom koriste postojece modele ponasanja, a cesto i pojacavaju ponasanja drugih ljudi na osnovu postojecih modela

 • 66. 
  Posrednik (broker) u mrezi:
  • A. 

   Premoscuje strukturnu rupu i obezbedjuje pristup novim idejama misljenjima i sansama

  • B. 

   Je veza koji premoscuje dva klastera, i cvor koji premoscuje strukturne rupe poseduje istu korist kao da poseduje dodatni stepen

  • C. 

   Nastaje kada dva odvojena kklastera poseduju neredudantne informacije

  • D. 

   Nastaje u situaciji gde izmedju cvora A i B i B i C postoje jake veze, onda izmedju A i C postoji minimalno slaba veza

 • 67. 
  Sta je od navedenog nedostatak komunikacije na drustvenim mrezama 
  • A. 

   Nedostatak standardizacije

  • B. 

   Doseg informacija postao je globalni

  • C. 

   Jednostavna brza konekcija

  • D. 

   Fleksibilna komunikacija

 • 68. 
  Sta ne vazi za mashup:
  • A. 

   Zadovoljava Representational State Transfer (REST) principe

  • B. 

   Zahtevaju formalne opise

  • C. 

   Web stranica koja koristi web tehnologije, pre svega JavaScript, PHP i XML, predstavlja informacije iz razlicitih izvora, ili ih prikazuje na razlicite nacin

 • 69. 
  Sihrono ucenje 
  • A. 

   Ucesnici koriste alate za ucenje u medjusobno isto/razlicito vreme, kada im to odgovara

  • B. 

   Ucesnici koriste alate za ucenje iskljucivo u razlicito vreme

  • C. 

   Ucenici koriste alate za ucenje iskljucivo u razlicito vreme

  • D. 

   Ucesnici koriste istovremeno alate za ucenje

 • 70. 
  Sta od navedenog vazi za subjektivnost poverenja:
  • A. 

   Nico poverenja zavisi od uticaja poverenja na dalje akcije korisnika i od drugih manje razumljivih faktora

  • B. 

   Poverenje je licno misljenje

  • C. 

   Kada se dobije veci broj preporuka o poverenju u drugu stranu, te preporuke sastavljaju se u jedno poverenje

  • D. 

   Postoji neizvesnost i nivo poverenja moze se izmeriti raznim kriterijumima