Drugi Kolokvijum Sis (drugi Test)

40

Settings
Please wait...
Drugi Kolokvijum Sis (drugi Test)

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Visestruko prepisivanje sadrzaja diska razlicitim podacima primenjuje se:
  • A. 

   Radi zastite podataka od potencijalnih zlonamernih podataka u racunaru

  • B. 

   Radi maskiranja podataka

  • C. 

   Radi zastite podataka kada vise korisnika koristi isti memorijski prostor

 • 2. 
  Koje od sledecih svojstava nije pozeljno za sigurnosni protokol?
  • A. 

   Da bude sto jednostavniji i racunski prost

  • B. 

   Da bude sto komplikovaniji i racunski slozen

  • C. 

   Da bude sto komplikovaniji i racunski prost

  • D. 

   Da bude sto jednostavniji i racunski slozen

 • 3. 
  Koja je od tehnika najmanje efikasna:
  • A. 

   Sifrovanje maskiranog koda

  • B. 

   Sifrovanje izvornog koda

  • C. 

   Sifrovanje sifrovanog koda

 • 4. 
  Recnik cesto koriscenih lozinki
  • A. 

   Postoji

  • B. 

   Ne postoji

 • 5. 
  Page table koristi operativni sistem da bi:
  • A. 

   Uneo podatke u odredjeni fajl koji mu je dostavljen

  • B. 

   Formatirao izgled odredjenih fajlova sa kojima su stranice povezane

  • C. 

   Povezao stranice u koji je upisan neki fajl ili program

 • 6. 
  Koja od navedenih tehnika je najmanje efikasna za sprecavanje reverznog inzenjeringa:
  • A. 

   Sifrovanje izvornog koda

  • B. 

   Maskiranje koda

  • C. 

   Anti-debugging tehnika

 • 7. 
  U protokolima za autentifikaciju mogu se koristiti:
  • A. 

   Samo asimetricni algoritmi

  • B. 

   Samo simetricni algoritmi

  • C. 

   Samo hes funkcije

  • D. 

   Simetricni i asimetricni kriptografski algoritmi i hes funkcije

 • 8. 
  Metamoforicni zlonamerni program:
  • A. 

   Zadrzava svoj oblik i zadrzava funkcionalnost pre nego sto inficira novi sistem

  • B. 

   Menja svoj oblik ,zadrzava svoju funkcionalnost, a nakon inficiranja novog sistema vraca nazad svoj prvobitni oblik

  • C. 

   Menja svoj oblik ali zadrzava funkcionalnost pre nego sto inficira novi sistem

  • D. 

   Menja svoj oblik i menja svoju funkcionalnost

 • 9. 
  Kad se matrica kontrole pristupa podeli na vrste:
  • A. 

   Dobijaju se liste deljenih prava(CL)

  • B. 

   Dobija se Lampsonova matrica

  • C. 

   Definisu se stepeni tajnosti

  • D. 

   Dobijaju se liste kontrole pristupa (ACL)

 • 10. 
  Slucajna vrednost (salt) koja se pridruzuje lozinkama je:
  • A. 

   Javna

  • B. 

   Tajna

 • 11. 
  U biometrijskim sistemima prilikom autentifikacije:
  • A. 

   Postoje 3 faze

  • B. 

   Postoje 2 faze

  • C. 

   Postoji 5 faza

  • D. 

   Postoji 6 faza

 • 12. 
  Monitor reference je:
  • A. 

   Deo sigurnog jezgra koji je zaduzen za kontrolu pristupa

  • B. 

   Deo sigurnog jezgra koji je zaduzen za nagledanje potencijalnih zlonamernih programa

  • C. 

   Deo sigurnog jezgra koji koji povezuje odredjene stranice sa njihovim fajlovima i programima

 • 13. 
  Zlonamerni program koji omogucava neautorizovan pristup sistemu naziva se:
  • A. 

   Malware

  • B. 

   Trapdoor

  • C. 

   Crv

  • D. 

   Virus

 • 14. 
  Idealna beometrija ne podrazumeva:
  • A. 

   Obavezno koriscenje lozinki

  • B. 

   Obavezno skeniranje oka

  • C. 

   Obavezno skeniranje otiska prsta

  • D. 

   Obavezno skeniranje glasa

 • 15. 
  TCP protokol ne bi trebao da se koristi za autentifikaciju jer:
  • A. 

   Upotreba IP adrese za autentifikaciju ima ozbiljne sigurnosne nedostatke

  • B. 

   Lako je lazirati IP adresu i prevariti ga na mreznom sloju

  • C. 

   Previse je spor, i autentifikacija moze da potraje

 • 16. 
  Podela kod koje svi korisnici mogu da koriste sve resurse ali su podaci razumljivi samo vlasniku dok su za ostale nerazumljivi naziva se:
  • A. 

   Asimetricna

  • B. 

   Maskirana

  • C. 

   Kriptografska

  • D. 

   Skrivena

 • 17. 
  Prednost mrezne barijere packet filter je:
  • A. 

   Ne usporava saobracaj

  • B. 

   Usporava saobracaj ali ga temeljno pretrazuje

 • 18. 
  Mane anti-virusa koji detektuju zlonamerne programe na osnovu potpisa su:
  • A. 

   Zlonamerni programi mogu lako da mu promaknu maskiranjem

  • B. 

   Ne moze da otkrije nove ili promenjive zlonamerne programe ,baza potpisa moze da postane velika sto usporava rad

  • C. 

   Baza potpisa je relativno mala jer se potpisi stalno menjaju, i antivirus nema na osnovu cega da detektuje zlonamerne programe

 • 19. 
  Logicka bomba je vrsta
  • A. 

   Crva

  • B. 

   Malware-a

  • C. 

   Trojankog konja

 • 20. 
  Nedostatak metamoforicnog softvera je:
  • A. 

   Greske se cesto desavaju

  • B. 

   Lako ih je prevariti zbog velikog broja gresaka

  • C. 

   Sto se tesko prate i ispravljaju eventualne greske

 • 21. 
  Sprecavanje prekoracenja bafera:
  • A. 

   Filtriranje paketa

  • B. 

   Proxy servisi

  • C. 

   Metamoforicni softveri

 • 22. 
  Ukoliko u listi za control pristupa ne postoji ni jedno pravilo koje odgovara pristiglom paketu:
  • A. 

   Paket ce biti poslat administratoru

  • B. 

   Paket ce biti prosledjen

  • C. 

   Paket ce biti odbacen

  • D. 

   Od izvorista ce biti zatrazena dodatna informacija

 • 23. 
  Nedostatak IDS sistema za detekciju zloupotreba je to sto:
  • A. 

   Ne otkriva nove upade vec detektuje samo poznate

  • B. 

   To sto je zahtevan po pitanju resursa

  • C. 

   Moze da generise previse laznih alarma

 • 24. 
  Mrezna barijera koja ima filter paketa sa uspostavljanjem stanja (statefull firewall):
  • A. 

   Vraca odbacene pakete posiljaocu

  • B. 

   Pamti odbacene pakete

  • C. 

   Pamti zahteve za uspostavljanjem veze tokom sesije

  • D. 

   Analizira kompletan sadrzaj paketa(zaglavlje i sadrzaj)

 • 25. 
  Mrezna barijera (firewall) posle filtriranja paketa, pakete koji ne zadovoljavaju ni jedno od definisanih pravila za kontrolu pristupa:
  • A. 

   Vraca posiljaocu

  • B. 

   Cuva na posebno mesto u memoriji definisano za takve pakete

  • C. 

   Popravlja a zatim i propusta

  • D. 

   Odbacuje

 • 26. 
  Mrezna barijera se realizuje:
  • A. 

   Moze biti samo hardver

  • B. 

   Moze biti samo softver

  • C. 

   Moze biti i hardver i softver

 • 27. 
  Ako je IDS detektovao napad koji se desio, taj dogadjaj se oznacava kao: 
  • A. 

   TN (true negative)

  • B. 

   FN (false negative)

  • C. 

   TP (true positive)

 • 28. 
  Standardno, mrezna barijera filtriranje paketa ne vrsi jedino prema:
  • A. 

   TCP/UDP portu

  • B. 

   Sadrzaju paketa

  • C. 

   Tipu protokola

  • D. 

   IP adresi

 • 29. 
  Logicke bombe su posebna vrsta:
  • A. 

   Trojanskog konja

  • B. 

   Virusa

  • C. 

   Crva

  • D. 

   Spijunskog programa

 • 30. 
  Uloga mrezne barijere nije
 • 31. 
  Na kraju svih pravila liste za kontrolu pristupa postoji implicitna (nevidljiva) stavka:
  • A. 

   Deny all

  • B. 

   Allow all

  • C. 

   Stavka koju administrator podesava

  • D. 

   Ignore all

 • 32. 
  Reverzni inzenjering je proces u kome se:
  • A. 

   Kompajlira asemblerski kod u izvrsni binarni kod

  • B. 

   Koristi slabost programskih jezika za ubacivanje zlonamernog koda u memoriju

  • C. 

   Vraca kod viseg programskog jezika na osnovu asemblerskog koda

  • D. 

   Rekonstruise asemblerske instrukcije na osnovu binarne datoteke

 • 33. 
  Kod protokola za autentifikaciju zasnovanih na kriptografiji sa javnim kljucem treba koristiti:
  • A. 

   Hes vrednost sesijskog kljuca

  • B. 

   Isti par kljuceva za sifrovanje i digitalno potpisivanje

  • C. 

   Sesijski kljuc

  • D. 

   Razlicit par kljuceva za sifrovanje i digitalno potpisivanje

 • 34. 
  Hardware-based debugger (HardICE)
  • A. 

   Je program koji otkriva i blokira rad debuggera

  • B. 

   Paket funkcija operativnog sistema Widnows za utvrdjivanje da li je program pokrenut pomocu debuggera

  • C. 

   Je program koji orktiva prisustvo debuggera

  • D. 

   Je debugger cije se aktivnosti tesko detektuju

 • 35. 
  Izaberite tacan iskaz:
  • A. 

   SSL nudi sifrovanje i autentifikaciju ali ne i integritet

  • B. 

   SSL nudi integritet i autentifikaciju ali ne i sifrovanje

  • C. 

   SSL nud sifrovanje, integritet i autentifikaciju

  • D. 

   SSL nudi sifrovanje i integritet ali ne i autentifikaciju

 • 36. 
  Sta ne spada u osnovne zadatke NGSCB (Next Generation Secure Computing Base):
  • A. 

   DRM

  • B. 

   Jaka izolacija procesa

  • C. 

   Bezbedno skladistenje podataka i siguran prenos podataka

  • D. 

   Atest

 • 37. 
  Jedan od osnovnih problema koje operativni sistem treba da resi je efikasna podela resursa racunara. Podela kod koje se razlicitim korisnicima/procesima dodeljuju razliciti resursi naziva se:
 • 38. 
  Salt je:
  • A. 

   Sifrovana lozinka

  • B. 

   Oblik u kome se lozinka cuva u racunaru

  • C. 

   Slucajna vrednost koja se dodaje na lozinku

  • D. 

   Oblik u koji se lozinka konvertuje pre nego sto se racuna njen hes

 • 39. 
  Komunikacioni kanal koji nije projektovan od strane dizajnera sistema i nije pod kontrolom ali moze da posluzi za protok informacija naziva se:
 • 40. 
  Reverzni inzenjering je tehnika koja se koristi za:
  • A. 

   Konvertovanje exe fajlova u drugi oblik

  • B. 

   Analizu exe fajlova

  • C. 

   Dobijanje izvornog koda od exe koda

  • D. 

   Dobijanje kompletne slike ulaza i izlaza koju program ima pri izvrsavanju