Testa Dina Kunskaper Inom HR Juridik

25 frćgor | Total Attempts: 1067

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Testa Dina Kunskaper Inom HR Juridik

 Svara på så många påståenden du hinner på 120 sekunder. Du kan inte bläddra bakåt och bara ett alternativ är rätt. Det gäller att ha så många rätt som möjligt innan tiden rinner ut.  Klockan startar när du klickar på Starta. Lycka till!


Questions and Answers
 • 1. 
  En arbetstagare kan sägas upp direkt på grund av personliga skäl om man har lämnat tre varningar.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 2. 
  Vid uppsägning på grund av arbetsbrist av fler än fem arbetstagare ska arbetsgivaren varsla Arbetsförmedlingen.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 3. 
  En tidsbegränsad anställning ska alltid ha en första och sista anställningsdag. 
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 4. 
  Lojalitetsplikt som följer av ett anställningsavtal gäller endast under anställningstiden.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 5. 
  Arbetsgivaren har rätt att förlägga arbetstagarens semester när som helst så länge huvudsemestern infaller under juni-augusti.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 6. 
  Om en arbetstagare är ledig på fredagar har denne rätt att vara ledig en annan dag när långfredagen är en arbetsfri dag. 
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 7. 
  Alla har rätt till en löneökning varje år. 
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 8. 
  Arbetsgivaren måste varje år göra en skriftlig sammanställning av ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud som inträffat i arbetet. 
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 9. 
  En arbetsgivare är skyldig att uppge sjukfrånvaro i årsredovisningen.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 10. 
  En facklig förtroendeman har aldrig rätt att ta ledigt på eget initiativ.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 11. 
  En hälsoundersökning under anställning kan inte genomföras mot arbetstagares vilja.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 12. 
  Jour och beredskap är samma sak.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 13. 
  En sjuk arbetstagare har rätt att vara ledig från sin anställning för att prova annat arbete.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 14. 
  Ersättning för rörliga lönedelar så som övertidsersättning och ob-ersättning kan undantas frånsemesterlöneunderlaget.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 15. 
  Under uppsägningstiden har en uppsagd arbetstagare rätt till betald ledighet om han söker arbete hos annan arbetsgivare.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 16. 
  Arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal får inte genomföra eller delta i arbetsinställelse (lockout eller strejk).
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 17. 
  Arbetstiden är kortare dag före röd dag.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 18. 
  Någon laglig rätt till traktamenten finns inte.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 19. 
  På en arbetsplats dit inte allmänheten har tillträde kan arbetsgivaren sätta upp såväl övervakningskameror som utrustning för ljudupptagning utan något särskilt tillstånd.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 20. 
  En arbetsgivare kan inte kvitta felaktigt utbetald lön om arbetstagaren tagit emot dem i god tro och har förbrukat pengarna.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 21. 
  Enligt LAS kan en person först vara vikarie i två år och sedan omgående erhålla en allmän visstidsanställning i ytterligare två år utan att bli tillsvidareanställd.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 22. 
  En arbetsgivare får inte begära att den arbetssökande uppvisar utdrag ur belastningsregistret i en nyanställningssituation.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 23. 
  En arbetstagare som på eget initiativ genomgår en skönhetsoperation och som pga av det blir sjukskriven har inte rätt till sjuklön.  
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 24. 
  En arbetstagare som under sin semester har barn som drabbas av sjukdom kan vara ledig med tillfällig föräldrapenning i stället för semester.  
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 25. 
  Ett semestervikariat måste alltid knytas till viss namngiven arbetstagare. 
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

Related Topics
Back to Top Back to top