Domaći Zadatak - Prva Grupa (25/3/2020)

12 Questions | Total Attempts: 39

SettingsSettingsSettings
Domai Zadatak - Prva Grupa (25/3/2020) - Quiz

Ovo je domaći zadatak za 1. grupu.


Questions and Answers
 • 1. 
  Gde je crno grožđe?
 • 2. 
  Gde je žuta kruška?
 • 3. 
  Gde je trešnja?
 • 4. 
  Kakvu kosu ima Tijana Pavlović?
  • A. 

   Kratku žutu.

  • B. 

   Dugu plavu.

  • C. 

   Široku žutu.

  • D. 

   Dugu smeđu.

 • 5. 
  Supu jedemo iz ________________.
  • A. 

   Zelene kašike

  • B. 

   Braon široke šerpe

  • C. 

   Sivog plitkog tanjira

  • D. 

   Zelenog dubokog tanjira

 • 6. 
  Milan _____________.
  • A. 

   Je nacrtao i obojio cvet

  • B. 

   Obukao crvenu majicu

  • C. 

   Svira gitaru

  • D. 

   Farba fotografiju

 • 7. 
  Moje omiljeno povrće je ______________.
  • A. 

   Krastavac

  • B. 

   Sir

  • C. 

   Novac

  • D. 

   Piletina

 • 8. 
  Stojan živi _________________.
  • A. 

   Na jug Kanadi

  • B. 

   Na jugu Kanade

  • C. 

   U jug Kanade

  • D. 

   U juga Kanada

 • 9. 
  Danica voli da putuje ___________________.
  • A. 

   Autobusu na moru

  • B. 

   Sa autobusom u moru

  • C. 

   Autobusom na more

  • D. 

   Na autobus na more

 • 10. 
  Dobar dan. Želim ___________________.
  • A. 

   Jedan espreso kafu

  • B. 

   Jednu espreso kafu

  • C. 

   Jedan espreso kafa

  • D. 

   U jednu espresu kafu

 • 11. 
  Mirjana ima 11 ___________.
  • A. 

   Godinama

  • B. 

   Godine

  • C. 

   Godinu

  • D. 

   Godina

 • 12. 
  Mi idemo u Tursku ______________.
  • A. 

   U nedelju dana

  • B. 

   Na nedelju dana

  • C. 

   Za nedelja dani

  • D. 

   O nedelje dane

 • 13. 
  Pišem ______________ po papiru.
  • A. 

   Sa olovku

  • B. 

   Olovke

  • C. 

   Olovku

  • D. 

   Olovkom

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.