Dmr Prvi Kolokvijum

116 Questions

Settings
Please wait...
Dmr Prvi Kolokvijum

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Youtube je
  • A. 

   Zajednica drustvenih sadrzaja (cintent communities)

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Mikroblogovi

  • D. 

   Sajt drustvenog umrezavanja

  • E. 

   Saradnicki drustveni projekat

 • 2. 
  Drustvena mreza je 
  • A. 

   Drustvena struktura koja odredjena drustvenim interakcijama izmedji individua, grupa, organizacije ili kompletnih drustava

  • B. 

   Skup web aplikacija/web servisakoji omogucavaju povezivanje korisnika kreiranje i razmenu generisanih sadrzaja

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Mediji razvijeni na web tehnologiji

  • E. 

   Web strana otvorena za uredjivanje

 • 3. 
  Koja se mreza klasifikuje kao mikrobloginig platforma
  • A. 

   Twitter

  • B. 

   Myspace

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Facebook

  • E. 

   Linkedin

 • 4. 
  Wiki je
  • A. 

   Web katalog/informator

  • B. 

   Web servis za povezivanje korisnika

  • C. 

   Web strana otvorena za uredjivanje

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Sisten razmene poruka tipa jedan na jedan

 • 5. 
  Karta ssveta stvorena od ljudi poput tebe  i slobodna za koriscenje pod otvorenom licencom ke
  • A. 

   Open street map

  • B. 

   Europeana

  • C. 

   Music brainz

  • D. 

   Open GLAM

  • E. 

   Ne znam

 • 6. 
  Sta nije primer open data platforme
  • A. 

   Weka

  • B. 

   Data mob

  • C. 

   Factual

  • D. 

   Socrata

  • E. 

   Ne znam

 • 7. 
  R je primer
  • A. 

   Softvera za statisticku analizu i vizuelizaciju podataka

  • B. 

   Softver za Data Mining

  • C. 

   Java frameworka za Data MIning

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Otvorenog alata za pret-procesiranje( ciscenje i sredjivanje) podataka

 • 8. 
  Inicijativa koja vodi Open Knowledge Foundation koja promovise otvoreni i besplatan pristup digitalnom kulturnom nasledju koja se nalazi u galerija, bibliotekama, arhivima i muzejima je
  • A. 

   Open street map

  • B. 

   Music brainz

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Open GLAM, Europena

  • E. 

   Wikipedia

 • 9. 
  Big data ( veliki podaci) ne omogucuju
  • A. 

   Losije donosenje odluka

  • B. 

   Optimizaciju procesa

  • C. 

   Otrkivanje novih shvatanja

  • D. 

   Novije odluke obrade

  • E. 

   Ne znam

 • 10. 
  Google's Srtuctured data testing tool predstavlja
  • A. 

   Alat za uvid u podatke

  • B. 

   Nativ podrska za RDF

  • C. 

   Templejt za generisanje HTML-a

  • D. 

   Struktuiranje podataka ekstakovane iz Wikipedije

  • E. 

   Ne znam

 • 11. 
  RDF je 
  • A. 

   Primer podataka o proizvodima umetnute u stranice WEB sajtova

  • B. 

   Alat za uvid u podatke umetnute u Web stranice

  • C. 

   Vokabular za opid podataka

  • D. 

   Primer pristuma za 'umetanje' podataka za Web stranice

  • E. 

   Ne znam

 • 12. 
  Izabrati odakle sve dolazi znanje koje sadrzi Freebase.com
  • A. 

   Znanje importovano iz razlicitih online izvora npr., CIA, Facebook, Wikipedia

  • B. 

   DBPedia

  • C. 

   Znanje koje dodaju korisnici

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   GNames

 • 13. 
  Ako resurs na webu ima tri zvedice, po 5 star open data to znaci da
  • A. 

   Koristi ne-vlasnicke formate

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Je samo distupan kao struktuiran podatak

  • D. 

   Samo koristi URI za oznacavanje stvari tako da molze da se ukaze na njega

  • E. 

   Je dostupan an Webu (u bilo kom formatu) pod otvorenom licencom

 • 14. 
  KOji su nedostaci Google Drive-a
  • A. 

   Problem privatnosti

  • B. 

   Moguca velika brzina rada na sadrzajima

  • C. 

   Jednostavna komunikacija u radu ( chat ili omentari)

  • D. 

   Problem trenutne komunikacije (ucesnici se vide naknadno)

  • E. 

   Ne znam

 • 15. 
  Primer alata za asinhrono drustveno ucenje je
  • A. 

   Wiki

  • B. 

   Google Drive

  • C. 

   Skype

  • D. 

   Camtasia

  • E. 

   Ne znam

 • 16. 
  Oznaci koji alat se ne koristi za videokonferencije
  • A. 

   TeacherTube

  • B. 

   WEbex

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Adobe connect

  • E. 

   Facebook

 • 17. 
  LMS sistem je nasato kao sistem za upravljanje ucenjem, odnosno za ( oznaci sve tacne ) 
  • A. 

   Saradnju ucenika i nastavnika

  • B. 

   Tehnicku podrsku

  • C. 

   Razvoj i realizaciju procesa ucenja

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Oglasavanje

  • F. 

   Razvoj drustvene mreze

  • G. 

   Razvoj, postavljanje i distribuiranje sadrzajaza ucenje

 • 18. 
  podebljan teksdobija se koriscenjem sledece sintakse
  • A. 

   ''podebljan tekst''

  • B. 

   ''''podebljan tekst''''

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Podebljan tekst

  • E. 

   '''podebljan tekst'''

 • 19. 
  IVO ANDRICDobijamo koriscenjem sledece sintakse 
  • A. 

   [[Ivo Andric]]

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Ivo Andric

  • D. 

   ==Ivo Andric==

  • E. 

   Ivo Andric

 • 20. 
  Rodjen je p 1. januara
  • A. 

   [[Rodjen je | 1. januara ]]

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Rodjen je 1. januara

  • D. 

   Rodjen je [[1.januar]]a

  • E. 

   Rodjen je *1. januara

 • 21. 
  Wikimedija je 
  • A. 

   Nevladino, nestranacko i neprofitabilno udruzenje , ciji su ciljevi promocija i podrzavanje, skupljanje i umnozavanje slobodnog sadrzaja na srpskom jeziku iskljucivo na neprofitabilan nacin, kao i ideje da svi ljudi imaju jednak pristup znanju i obrazovanje

  • B. 

   Udruzenje autora koji uredjuju clanke

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Enciklopedijski projekat ciji su pojedini sadrzaji slobodni na internetu koji razvijaju dobrovoljci sirom sveta

  • E. 

   Enciklopedijski projekat slobodnog sadrzaja na internetu koji razvijaju dobrovoljci sirom sveta

 • 22. 
  Kako se postize neutralnost na WIkipediji
  • A. 

   Prikazivanjem argumenata svih relevantnih strana

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Podrzavanjem navijackog tona

  • D. 

   Optuzivanjem strane koja nije u pravu

  • E. 

   Otvorenim reklamiranjem

 • 23. 
  Strukturna rupa u drustvenim mrezama 
  • A. 

   Nastaje kao dva odvojena klastera poseduju neredudandne informacije

  • B. 

   Nastaje gde u situaciji izmedju cvora a i b I b i c postoje jake veze, onda izmedju Ai C postoji minimalno slaba veza

  • C. 

   Premoscuje strukturnu rupu i obezbedjuje pristup novim idejama misljenja i sansama

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Je veza koje premoscuje dva klastera i cvor koji premoscuje strukturne rupe posedije istu korist kao da poseduje dodatni stepen

 • 24. 
  Posrednik ( broker) u mrezi
  • A. 

   Premoscuje strukturnu rupu i obezbedjuje pristup novim idejam misljenjima i sansama

  • B. 

   Nastaje kada dva odvojena klastera poseduju neredudandne informacije

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Je veza koji premoscuje dva klastera, i cvor koji premoscuje strukturne rupeposeduje istu korist kao da poseduje dodatni stepen

  • E. 

   Nastaje u situaciji gde izmedju covara A i B I B i C postoje jake veze, a onda izmedju A i C postoji minimalno slaba veza

 • 25. 
  Termin koji se ponekad koristi umesto drustvene mreze  ili sajta drustvenih mreza je
  • A. 

   Social news sites

  • B. 

   Social network standard

  • C. 

   Standars network solutions

  • D. 

   Social network sites-SNS

  • E. 

   Ne znam

 • 26. 
  Pojam koji govori o agregaciji u grupama, rezultujuci o odlukama koje su cestobolje nego odluke svakog pojedinacnog clana grupe naziva se
  • A. 

   Agregacija gomile ( agregation of crowds)

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Mudrost gomile ( wisdom of crowds)

  • D. 

   Misljenje gomile (Thinking of crowds)

  • E. 

   Odluka gomile ( decision of crowds)

 • 27. 
  Sta predstavlja ocekivanu kolektivnu ili ekonomsku dobrobiti koja se dobija saradnjom izmedju pijedinaca i grupa ( nisam siguran da li je tacan odgovor)
  • A. 

   Ljudski kapital

  • B. 

   Edukativni kapital

  • C. 

   Drustveni kapital

  • D. 

   Fizicki kapital

  • E. 

   Ne znam

 • 28. 
  Izabrati kako se sve realizuje komunikacija u saradnickom ucenje(nisam siguran da li su tacni odgovori)
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Obavestenjem i informisanjem o zajednickim sadrzajima

  • C. 

   Diskusijom i raspravom o gotovim i kreiranim zajednickim sadrzajima

  • D. 

   Tagovanjem sadrzaja

  • E. 

   Komentarisanjem gotovih i kreiranih zajednickih sadrzaja

 • 29. 
  Koje su prednosti crowdsourcing-a za kompanije Nisam suguran da li su tacni odgovori
  • A. 

   Placa se po rezultatu

  • B. 

   Isticanje intelektualnog vlasnistva

  • C. 

   Organizacije imaju pristup vecem broju talenata nego sto postoji u njihovoj organizaciji

  • D. 

   Nema kontrole nad razvojem li krajnjim proizvodom

  • E. 

   Problemi se mogu istrazivati bez ikakvog troska

  • F. 

   Ne znam

 • 30. 
  Kako se naziva vizuelna predstava tekstualnih podataka tipicno koriscenih da predstave kljucne metapodatke (tagove) na web sajtovima ili da vizuelizuje slobodan tekst
  • A. 

   Metadata vizuelizacija

  • B. 

   Sira folksonomija

  • C. 

   Uza folksonomija

  • D. 

   Tag cloud

  • E. 

   Ne znam

 • 31. 
  Naslov u clanku kreira se koriscenjem sledce sintakse 
  • A. 

   ==Naslov==

  • B. 

   *Naslov

  • C. 

   ''Naslov''

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   #NAslov

 • 32. 
  Sta nije projekat Vikimedije
  • A. 

   Vikimreza

  • B. 

   Vikicitati

  • C. 

   Vikipedija

  • D. 

   Vikirecnik

  • E. 

   Ne znam

 • 33. 
  LINK dobijamo koriscenjem sledece sintakse
  • A. 

   [http://www.nesto.com link]

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Link

  • D. 

   [link]

  • E. 

   #link

 • 34. 
  Koja tvrdnja je tacna
  • A. 

   Zadatak svakog ucesnika u drustvenom ucenju je da izabereodgovarajucu vrstu sadrzaja za odredjeni zadatak

  • B. 

   Svaku vrstu sadrzaja je najbolje koristiti za sve zadatke

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Nije neophodno imati metodu izbora vrste sadrzaja s obzirom na usloce razvoja sadrzaja

  • E. 

   >Sve vrste medija su pogodne za svaku vrstu sadrzaja u okviru drustvenog ucenja

 • 35. 
  Kako je Web 2,0  uticao na razvoj drustvenog ucenja
  • A. 

   Omogucio je koriscenje interneta kao platforme za saradnicko ucenje iz korisnicki generisanog sadrzaja

  • B. 

   Uveo je koriscenje otvorenih podataka

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Uveo je semanticko indeksiranje koje omogucava povezivanje sadrzaja sa otvorenim bazama znanja na webu

  • E. 

   Uveo je koriscenje interneta kao platforme za komunikaciju u okviru ucenja i uslovio prve oblike drustvenog ucenja na intrnetu

 • 36. 
  Sta od navedenog ne spada u opsta nbacela teorije drustvenog ucenja
  • A. 

   Ucenik nikada ne moze promeniti svoj model ponasanja usled aktivnosti drugih ucesnika,( nastavnika ili ucenika)

  • B. 

   Ucenik cesto koristi posmatrani model ponasanja ostalih ucenika da ucvrsti svoju ulogu u procesu ucenja

  • C. 

   Na ucenika mogu uticati posledice postojeceg modela ucenja

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Ponasanje koje ucenik prihvati od drugih u procesu ucenja, omogucava poboljsanje rezultata ucenja

 • 37. 
  DBPedia predstavlja
  • A. 

   Templejt za generisanje HTML koda sa umetnutim podacima

  • B. 

   Struktuirane podatke estrahovane iz Wikipedije

  • C. 

   Otvorenu globalnu geografsku bazu znanja

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Alat za estrakciju podataka iz Web stranica

 • 38. 
  FOAF RDFa Card Creator je primer
  • A. 

   Templejta za generisanje HTML koda sa umetnutim podacima

  • B. 

   Alata za estrakciju podataka iz Web stranica

  • C. 

   Alat za uvid u podatke umetnute u web stranice

  • D. 

   Alat za programski pristup podacima

  • E. 

   Ne znam

 • 39. 
  Sta nije primer primene umetnutih podataka
  • A. 

   Aplikacije razvijene za koriscenje raspolozivih podataka

  • B. 

   Google Recepies serach

  • C. 

   Sistemi preporuke

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Rich Snippets (Google Search, Yandex search

 • 40. 
  Analiza drustvenih mrezaNe znam odgovor
  • A. 

   Tehnika se bavi bizualizacijom drustvenih mreza na raznim nivoima

  • B. 

   Web servis za povezivanje korisnika

  • C. 

   Analizom sigurnisti sadrzaja u drustvenim mrezama

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Kombinacija vise drustvenih medija

 • 41. 
  Koja mreza je posebno popularna u muzickoj industriji
  • A. 

   MySpace

  • B. 

   Friendster

  • C. 

   Hi5

  • D. 

   LiveJournal

  • E. 

   Ne znam

 • 42. 
  Sta nije karakteristika Web 2.0
  • A. 

   Kreiranje licnih sajtova

  • B. 

   Korisnici ostvaruju komunikaciju i saradnju u radu

  • C. 

   Podrzane su razlicite vrste multimedijalnih sadrzaja

  • D. 

   Korisnici kreiraju, uredjuju i objavljuju sadrzaje i imau kontrolu nad ovim sadrzajima

  • E. 

   Ne znam

 • 43. 
  Asihrono ucenje
  • A. 

   Ucesnici koriste alate za ucenje u medjusobno isto/razlicito vreme kada im to odgovara

  • B. 

   Profesori koriste alate za ucenje iskljucivo u razlicito vreme

  • C. 

   Ucesnici koriste alate za ucenje iskljucivo u razlicito vreme

  • D. 

   Usecnici koriste istovremeno alate za ucenje

  • E. 

   Ne znam

 • 44. 
  Sta nije primer mikroformata 
  • A. 

   Div vocab

  • B. 

   H-event

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Xfn

  • E. 

   H-card

 • 45. 
  Semantic Inspector Chrome Extension je
  • A. 

   Meta tag

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Alat za uvid u podatke umetnute u web stranice

  • D. 

   Vokabular za opis podataka

  • E. 

   Primer podataka o proizvodima umetnutim u stranice web sajtova

 • 46. 
  Sta nije oblik otvorenih podataka raspoloziv na webu
  • A. 

   Podaci u bazi podataka preduzeca

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Fajlovi sa podacima :pdf, excel, csv, xml, json

  • D. 

   Podaci u bazama podataka raspolozivi posredstvom ( uglavnom RESTfull)Web servisa/API-a

 • 47. 
  Open data platforme ne obezbedjuju  pristup
  • A. 

   Repozitotijumima podataka

  • B. 

   Podacima

  • C. 

   Aplikacijama razvijenim koriscenjem raspolozivihpodataka (showcase apps)

  • D. 

   Alatima za upoznavanje sa podacima (data exploration)

  • E. 

   Ne znam

 • 48. 
  Otvoreni sadrzaj i podaci se mogu koristiti
  • A. 

   Ali se moraju deliti pod istim uslovima

  • B. 

   Ali se ne mora navesti autor

  • C. 

   Uvek je dovoljno samo navesti autora

  • D. 

   Pod uslovom da se navede autor i/ili da se deli pod istim uslovima

  • E. 

   Ne znam

 • 49. 
  Prvi sistem za drustveno  povezivanje preko telefonskih linija bio je 
  • A. 

   BBS sistem

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   LiveJournal

  • D. 

   Usenet

  • E. 

   SixDegrees

 • 50. 
  Blog je 
  • A. 

   Drustvena struktura koja je odredjena drustvenim interakcijam izmedju individualaca , grupa, organizacija, ili kompletnih drustava

  • B. 

   Tehnika koja se bavi bizualizacijom drustvenih mreza na raznim nivoima

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Web katalog/informator ciji se sadzaj prikazuje u horonoloskom redu obrnutom od kreiranog

 • 51. 
  Na slici je prikazan primer
  • A. 

   RDF-a

  • B. 

   HTML-a

  • C. 

   Mikroformata za opis dogadjaja (h-event)

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Dublin Core Metadata taga

 • 52. 
  Geonames omogucuje korisnicima odgovore na pitanja: Gde se nalazi neko mesto ? ili koje su njegove koordinate ?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 53. 
  Sinhrono ucenje 
  • A. 

   Ucesnici koriste istovremeno alate za ucenje

  • B. 

   Ucesnici koriste alate za ucenje iskljucivo u razlicito vreme

  • C. 

   Ucesnici koriste alate za ucenje iskljucivo u razlicito vreme

  • D. 

   Ucesnici koriste alate za ucenje u medjusobno isti/razlicito vreme kada im to odgovara

 • 54. 
  Sta je od navedenog nedostatak komunikacije na drustvenim mrezama
  • A. 

   Nedostatak standardizacije

  • B. 

   Doseg informacija posato je globalni

  • C. 

   Jednostavna brza konekcija

  • D. 

   Fleksibilna komunikacija

 • 55. 
  Koja je tvrdnja tacna
  • A. 

   Ljudi uglavnom koriste postojece modele ponasanja, a cesto i pojacavaju ponasanja drugih ljudi na osnovu postojecih modela

  • B. 

   Ljudi uglavnom koriste postojece modele ponasanja, a nikad ne pojacavaju ponasanja drugih ljudi na osnovupostojecih modela

  • C. 

   Ljudi uglavnom koriste postojece modele ucenja, a nikad ne pojacavaju ponasanja drugih ljudi na osnovu postojecih modela

  • D. 

   Ljudi nika ne koriste postojece modele ponasanja, a cesto i pojacavaju ponasanja drugih ljudi na osnovu postojecih modela

 • 56. 
  Termin koji se odnosi na 'resurse' koji dobijaju pojedinci ili grupe kroz odrzavanjemreze drustvenih veza naziva se 
  • A. 

   Drustveni kapital

  • B. 

   Zaliha resursa

  • C. 

   Tezina veze

  • D. 

   Drustveno umrezavanje

 • 57. 
  Prednost komunikacije na drustvenim vezama
  • A. 

   Jednostavna brza i fleksibilna komunikacija

  • B. 

   Skrivanje identiteta u komunikacijama

  • C. 

   Nedostatak standardizacije

  • D. 

   Problematicnih situacija u vezi sa zastitiom privatnosti

 • 58. 
  LMS je skracenica
  • A. 

   Learning managment system

  • B. 

   Learning multimedia system

  • C. 

   Learning mandatory system

  • D. 

   Learning modality system

 • 59. 
  Sta nije karakteristika kompozitne aplikacije
  • A. 

   Moze ih razviti svako

  • B. 

   Zahtevaju formalne opise

  • C. 

   Razvijaju ih profesionalni programeri

  • D. 

   Uobicajeno su zasnovani na SOAP web servisima

 • 60. 
  Alati za kreiranje audio/video sadrzaja su
  • A. 

   Camtasia

  • B. 

   Twitter

  • C. 

   Facebook

  • D. 

   Wiki

  • E. 

   Screancast-o-matic

  • F. 

   Audacity

 • 61. 
  Koja tri uslova da bi neka drustvena grupa bila inteligentna kod mudrosti gomile
  • A. 

   Decentralizacija

  • B. 

   Nezavisnost

  • C. 

   Razlicitost

  • D. 

   Misljenje eksperata

  • E. 

   Jednakost

  • F. 

   Zavisnost

 • 62. 
  Most (bridge) u mrezi
  • A. 

   Je veza koja premoscuje dva klastera

  • B. 

   Nastaje kao dva odvojena klastera poseduje neredudantne informacije

  • C. 

   Premoscuje strukturnu rupu i obezbedjuje pristup ovim idejama misljenja i sansama

  • D. 

   Nasatje izmedju cvorova A I B i B i C postoje javne veze, onda izmedju A i C minimalna slaba veza

 • 63. 
  Maximlna/minimalna duzina od A do B se definise kao
  • A. 

   Kao maximlni/minimalni broj koraka koji su potrebni da bi se stiglo od A do B

  • B. 

   Kao preporuceni novo poverenja A u B

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Nabrajanjem svih puteva izmedju korisnika i svakog drugog korisnika sa licnim uverenjem

 • 64. 
  Sta nije primer otvorenog activity streama-a
  • A. 

   OpenID

  • B. 

   Twitter stream

  • C. 

   Facebook-ov news feed

  • D. 

   Lista u obrnutom hronoloskom redosledu unosa bloga ili modifikacija Wiki-a

 • 65. 
  Nacin za dobijanje potrebnih usluga, ideja i sadrzaja  koriscenjem doprinosa velike grupe online zajednice , a ne od zaposlenih  ili dobavljaca predstavlja
  • A. 

   Crowdsourcing

  • B. 

   Tag cloud

  • C. 

   Outsourcing

  • D. 

   Folksonomiju

 • 66. 
  Sta nije karakteristika slabih veza u drustvenim mrezama
  • A. 

   Obicno poseduju istu vrstu informacija

  • B. 

   Veze imaju vecu verovatnocu da budu mostovi

  • C. 

   Odrzavaju globalnu struktrur mreze

  • D. 

   Imaju vecu verovatnocu da poseduju nove informacije

 • 67. 
  Primer kada vise korisnika taguje odredjeni sadrzaj razlicitim terminima iz razlicitih recnika kreirajuci vise metapodataka za sadrzaj, predstavlja
  • A. 

   Siru folksonomiju

  • B. 

   Uzu folksonomiju

  • C. 

   Tag cloud

  • D. 

   Kolektivna inteligencija

 • 68. 
  Betweens centrakity
  • A. 

   Omogucava identifikaciju kja se cesto pojavljuje kao posrednici u komunikaciji izmedju drugih drustvenih mreza

  • B. 

   Je najduza najkraca putanja izmedju bilo koja dva cvora u mrezi

  • C. 

   Je broj ivice koje uviru u dati cvor

  • D. 

   Je sekvenca cvora koja povezuje cvorove A i B u kojoj se cvorovi ne pojavljuju

 • 69. 
  Kako je Web 1.0 na razvoj drustvenog ucenja
  • A. 

   Uveo je koriscenje interneta kao platforme za komunikaciju u okviru ucenja i uslovio prve oblike drustvenog ucenja

  • B. 

   Uveo je koriscenje otvorenih podataka

  • C. 

   Omogucio je koriscenje interneta kao platformu za saradnicko ucenje iz korisnickih generisanih sadrzaja

  • D. 

   Uveo je semanticko indeksiranje koje omogucava povezivanje sadrzaja sa otvorenim bazama znanja na Web-u

 • 70. 
  Mobilno ucenje je
  • A. 

   Ucenje na svakom mestu uz posedovanje mobilnog uredjaj na dlanu , internet veze i potrebnog softvera za internet

  • B. 

   Ucenje na svakom mestu gde postoji racuna , internet veza i mogucnost instalacije /koriscenje potrebnog softvera za internet

  • C. 

   Ucenje u specijalizovanoj opremlenoj prostoriji sa brzim internetom , kvalitetnim Web kamerama i specijalizovanim odgovarajucim internetom

  • D. 

   Ucenje na svakom mestu uz posedovanje mobilnog uredjaja na dlanu ali nije potrebna internet veza i potrebni softveri za internet

 • 71. 
  Sta od navedenog nije mogucnost drustvenih mreza 
  • A. 

   Nije moguca komunikacija vise prema vise

  • B. 

   Ostvarivanje veza na veoma velikoj udaljenosti

  • C. 

   Odrzavanje i pojacavanje slabih veza sa vecim brojem ljudi od uobicajenog

  • D. 

   Mogucnost nesihronizovanog ucesca ljudi u ovim komunikacijama

 • 72. 
  Kako se dobija vecu broj preporuka o poverenju u drugu stranu , te preporuke sastavljaju se u jedno poverenje. Ovo se odnosi na : 
  • A. 

   Kompozitnost poverenja

  • B. 

   Marljivost poverenja

  • C. 

   Relevantnost poverenja

  • D. 

   Subjektivnost poverenja

 • 73. 
  Jedan od primera kolektivne inteligencije je 
  • A. 

   Google PageRank

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Linked in

  • D. 

   Facebook

  • E. 

   Tweeter

 • 74. 
  Koja tvrdnja je netacna
  • A. 

   Slike nije neophodno oznaciti odgovarajucim licencama

  • B. 

   Saradnici Vikipedije su dobrovoljci, rade bez nadoknade

  • C. 

   Na Vikipediji se postuju autorska prava, kradje i plagijati su zabranjeni

  • D. 

   Nema vlasnistva nad clancima

  • E. 

   Ne znam

 • 75. 
  Dcterms identifier je primer
  • A. 

   Dublin Core Metadata taga

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   HTML-a

  • D. 

   RDF-a

  • E. 

   Mikroformata

 • 76. 
  Sta nije primer pristupa za 'umetanje' podataka u web stranice 
  • A. 

   RDF

  • B. 

   Meta tagovi

  • C. 

   Microformats

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   HTML

 • 77. 
  Sta nije primer podataka o proizvodima umetnutim u stranice web sajtova za online prodaju
  • A. 

   KMart

  • B. 

   Sears

  • C. 

   Siri

  • D. 

   BestBay

  • E. 

   Ne znam

 • 78. 
  Osnova baze znanja na kojoj je zasnovan  Google Knowladge Graph je 
  • A. 

   Freebase.com

  • B. 

   GNAMES

  • C. 

   Wikipedia

  • D. 

   DBPedia

  • E. 

   Ne znam

 • 79. 
  Social networking sites
  • A. 

   Web servis za povezivanje korisnika

  • B. 

   Sistem razmena poruka tipa jedan na jedan

  • C. 

   Kombinacija vise drustvenih mredija

  • D. 

   Web strana otvorena za uredjivanje

  • E. 

   Ne znam

 • 80. 
  ManyEyes, Tableau Public, D3 su primer
  • A. 

   Repozitorijuma podataka

  • B. 

   Otvorenih softverskih alata/biblioteka za nalaizu podataka

  • C. 

   Alata za vizuelizaciju radi boljeg razumevanja podataka

  • D. 

   Otvorenih alata pret-procesiranje (ciscenje i sredjivanje) podataka

  • E. 

   Ne znam

 • 81. 
  Na Twitteru ako zelite a posaljete poruku osobi koristite
  • A. 

   @imeosobe

  • B. 

   #imeosobe

  • C. 

   $imeosobe

  • D. 

   Imeosobe

  • E. 

   Ne znam

 • 82. 
  Word of Craft je 
  • A. 

   Saradnicki drustveni projekat (collaborative project)

  • B. 

   Blog i mikroblog (blogs and microblogs)

  • C. 

   Svet drustvenih igri (virtual games-words)

  • D. 

   Virtuelni drustveni sistem (virtual social worlds)

  • E. 

   Ne znam

 • 83. 
  Sta nije neophodno  za ostvarenje sto boljih rezultata u komunikaciji sa drustvenim mrezama
  • A. 

   Koristiti jezik koji razume samo tehnicki pismena populacija

  • B. 

   Izabrati unapred definisane aplikacije/servise

  • C. 

   Izabrati unapred definisane medije

  • D. 

   Koristiti izvore velike pouzdanosti

  • E. 

   Ne znam

 • 84. 
  Forum je 
  • A. 

   Sistem za razmenu poruka tipa jedan na jedan

  • B. 

   Web servis za povezivanje korisnika

  • C. 

   Wb katalog/informator

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Sistem za razmenu poruka tipa jedan ka svima

 • 85. 
  Facebook je 
  • A. 

   Sajt drustvenog umrezenja

  • B. 

   Saradnicki drustveni projekat (collaborative projects)

  • C. 

   Mikroblog

  • D. 

   Zajednica drustvenih sadrzaja (content communites)

  • E. 

   Ne znam

 • 86. 
  Sta nije primer Creative Commons licence 
  • A. 

   CC Attribution

  • B. 

   Copyright

  • C. 

   CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike

  • D. 

   CC Attribution-ShareAlike

  • E. 

   Ne zanm

 • 87. 
  Internet portal koji se ponasa  kao intefejs ka milionima knjiga, slika, filmova i sl koji su digitalizovani u Evropi je 
  • A. 

   Open GLAM

  • B. 

   Music brainz

  • C. 

   Europena

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Open street map

 • 88. 
  Sta nije primer otvorenih podataka o vladi i drzavnoj upravi u Srbiji, posredstvom nevladinih organizacija
  • A. 

   Http://www.b92.net

  • B. 

   Http://www.otvoreniparlament.rs/

  • C. 

   Http://www.skockajtebudzet.rs/

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Http://javno.skockajtebudzet.rs/

 • 89. 
  Sta nije alat za ekstrakciju podataka sa web stranica 
  • A. 

   RDF a Distiller

  • B. 

   Schema Creator Wordpress plugin

  • C. 

   W3C Microdata to RDF Parser

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   W3C RDF a Distiller and Parser

 • 90. 
  Ako resurs na Webu ima 5 zvedica, po pet star open data to znaci da
  • A. 

   Podaci mogu da s epovezu sa ostalim podacima na Webu

  • B. 

   Koristi ne-vlasnicke formate

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Je samo dostupam na Webu (u bilo kom formatu) pod otvorenom licencom

  • E. 

   Je samo dostupan kao struktuirani podatak

 • 91. 
  SadrzaVikipedije
  • A. 

   Dostupni su svakome za citanje, izmenu i distribuciju, ali ih ne mogu svi koristiti

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Dostupni su svakome za citanje, koriscenje i distribuciju, ali ih ne mogu svi koristiti

  • D. 

   Dostupni su svakome za citanje,izmenu, koriscenje i distribuciju

  • E. 

   Dostupni su svakome za citanje, izmenu i koriscenje, ali se ne ogu distribuirati

 • 92. 
  Listu
  • STAVKA1
  • STAVKA2
  • STAVKA3
  ​dobijamo koriscenjem sledece sintakse 
  • A. 

   *stavka1 *stvaka2 *stavka3

  • B. 

   #stvka1 ##stavka2 ###stavka3

  • C. 

   #stavka1 #stavka2 #stavka3

  • D. 

   Ne znam

 • 93. 
  Sta od navedenoh nije alat koji se koristi u segmentu komunikacije sinhronog drustvenog ucenja
  • A. 

   Email

  • B. 

   AdobeConnect

  • C. 

   GoogleHangouts

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Skype

 • 94. 
  Sta nije 'data-driven' aplikacija
  • A. 

   Open Refine

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Earthquake Heat map

  • D. 

   Ride the City

  • E. 

   Flight Caster

 • 95. 
  Sta nije alat za programski pristup podacima
  • A. 

   Drupal

  • B. 

   W3C Microdata to RDF Parser

  • C. 

   W3C RDF-a Distiller and Parser

  • D. 

   RDFa Disteiller

  • E. 

   Ne znam

 • 96. 
  Pri koriscenju ref taga ()
  • A. 

   Moze ali ne mora da se koristi oznaka {{navodi}} ili

  • B. 

   Obavezno je koriscenje oznake {{navodi}} ili

  • C. 

   Nije obavezno koriscenje oznake {{navodi}} ili

  • D. 

   Samo na srpskoj vikipediji je obavezno koristiti oznaku

  • E. 

   Ne znam

 • 97. 
  Crowdsourcing je termin koji se koristi da opise
  • A. 

   Mikrobloging platformu

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Webkatalog/informator, ciji se sadrzaj prikazuje u hronoloskom redu obrnutom od kreiranog

  • D. 

   Distribuiranje poslova preko drustvenih mreza, pomocu drustvenih medija

  • E. 

   Prvi sistem za drustveno povezivanje preko tekefonskih linija

 • 98. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Linked Open Data Cloud

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 99. 
  Open Refine i DataWrangler su primer
  • A. 

   Otvorenih alata za pret-procesiranje ('ciscenje' i 'sredjivanje') podataka

  • B. 

   Vizuelizacija za bolje razumevanje podataka

  • C. 

   Vizuelizacija za bolje razumevanje podataka repozetorijuma podataka

  • D. 

   Otvorenih softverskih alata/biblioteka za analizu podataka

  • E. 

   Ne znam

 • 100. 
  Sta od navedenog nije saradnicko ucenje iz korisnicki generisanih sadrzaja
  • A. 

   Objavljivanje zajednickih kreiranih sadzaja

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Samostalno kreiranje/azuriranje sadrzaja

  • D. 

   Deljenje zajednickih sadrzaja medju ucesnicima

  • E. 

   Zajednicko koriscenje izabranih alata za ucenje

 • 101. 
  Sta tipicno sadrzi jedan LMS sistem
  • A. 

   Multimedijalne sadrzaje

  • B. 

   Bazu podataka administrativnog tipa

  • C. 

   Web portal

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   E-portfolio sadrzaje

  • F. 

   Analizu podataka drustvene mreze

  • G. 

   CMS za uredjenje sadrzaja od strane korisnika

 • 102. 
  PODEBLJAN ISKOSEN TEKST
  • A. 

   ''podebljan iskosen tekst''

  • B. 

   '''podebljan iskosen tekst'''

  • C. 

   '''''podebljan iskosen tekst'''''

  • D. 

   ''''podebljan iskosen tekst''''

  • E. 

   Ne znam

 • 103. 
  Kategorija Drzave u Evropi dobija se koriscenjem sledece sintakse
  • A. 

   [[Kategorija:Drzave u Evropi]]

  • B. 

   [Kategorija:Drzave u Evropi]

  • C. 

   [[Kategorija|Drzave u Evropi]]

  • D. 

   Drzave u Evropi

  • E. 

   Ne znam

 • 104. 
  Common crawl je 
  • A. 

   Neprofitna fondacijaposvecena pruzanju repozitorijuma veb pretrazivanja podataka kome svako moze pristupiti i analizirati

  • B. 

   Podaci umetnuti u Web stranice

  • C. 

   Internet portal koji se ponasa kao interfejs ka milionima knjiga slika i filmova

  • D. 

   Otvorena baza podataka o javnoj potrosnji u Srbiji od 2010 god

  • E. 

   Ne znam

 • 105. 
  Freebase GeoNames su primeri
  • A. 

   Podaci u bazama podataka i bazama znanja dostupni za direktan download

  • B. 

   'statickih' podataka

  • C. 

   Podaci umetnuti u Web stranice

  • D. 

   Podataka koji su zatvoreni u bazi podataka preduzeca

  • E. 

   Ne znam

 • 106. 
  Select the ones you like
  • A. 

   Option1

  • B. 

   Option2

  • C. 

   Option3

  • D. 

   Option4

 • 107. 
  Mudrost gomile se NE postize 
  • A. 

   Centalizaciju

  • B. 

   Razlicitost misljenja

  • C. 

   Nezavisnost

  • D. 

   Agregaciju

  • E. 

   Ne znam

 • 108. 
  Bridging-Premoscujuci (Putnam)
  • A. 

   Slabe veze 'mostovi' vise znace od drugoh vrsta slabih veza. Dopunjuje ili nadoknadjuje gubitak jakih veza

  • B. 

   Generisan jakim vezama. Smatra se esencijalnim za svako drustvo

  • C. 

   Drustveni kapital koji je sacuvan nakon fizickog prekifa u offline drustvenoj mrezi ( npr, preseljenje na drugo mesto zbog posla ili studiranja)

  • D. 

   Premoscuje strukturnu rupu i obezbedjuje pristup novim idejam misljenjima i sansama

  • E. 

   Ne znam

 • 109. 
  Za koriscenje veb sajta kao reference koristi se sledeca sinatksa 
  • A. 

   [http://www.internet.com Opis reference]

  • B. 

   [[http://www.internet.com Opis reference]]

  • C. 

   [http://www.internet.com Opis reference]

  • D. 

   Ne znam

 • 110. 
  Sta je od navedenog uspeh u drustvenom ucenju 
  • A. 

   Motivacija

  • B. 

   Utiskivanje

  • C. 

   Ponavljanje

  • D. 

   Promena u ponasanju

  • E. 

   Ne znam

 • 111. 
  Uslov za uspeh u drustvenom ucenju su
  • A. 

   Motivacija

  • B. 

   Promena u ponasanju

  • C. 

   Ponavljanje

  • D. 

   Utiskivanje

  • E. 

   Paznja

  • F. 

   Zadrzavnje

  • G. 

   Reprodukcija

 • 112. 
  Primer alata za kreiranje tekstualnih/ vizuelnih sadrzaja su
  • A. 

   GoogleDrive

  • B. 

   Instagram

  • C. 

   Wiki

  • D. 

   Audicyti

  • E. 

   Ne znam

 • 113. 
  Kako se mogu koristiti tekstualni/vizuelni sadrzaji u okviruucenjaVise odgovorana Web stranama
  • A. 

   Web stranama

  • B. 

   U wikiju

  • C. 

   U blogu

  • D. 

   Preko sms poruka

  • E. 

   Ne znam

 • 114. 
  Premoscujuci kapital na Linkedin-u  dobija se 
  • A. 

   Koriscenjem Linkedin-a preko licnih veza sa ljudima iz stvarnog okruzenja

  • B. 

   Koriscenjem foruma za odgovore od eksperata

  • C. 

   Odgovaranjem na forumima

  • D. 

   Ne znam

 • 115. 
  Koriscenjem Linkedin-a preko licnih veza sa ljudima iz stvarnog okruzenja dobija se 
  • A. 

   Povezujuci drustveni kapital

  • B. 

   Edukativni kapital

  • C. 

   Odrzavani drustveni kapital

  • D. 

   Premoscujuci kapital

  • E. 

   Ne znam

 • 116. 
  Sta nije primer crowdsourcinga
  • A. 

   SETI

  • B. 

   Istockphoto

  • C. 

   Innocentive

  • D. 

   Ne zanm

  • E. 

   Linkedin