Dmr Prvi Kolokvijum

116 Questions | Total Attempts: 498

SettingsSettingsSettings
Dmr Prvi Kolokvijum - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Youtube je
  • A. 

   Zajednica drustvenih sadrzaja (cintent communities)

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Mikroblogovi

  • D. 

   Sajt drustvenog umrezavanja

  • E. 

   Saradnicki drustveni projekat

 • 2. 
  Drustvena mreza je 
  • A. 

   Drustvena struktura koja odredjena drustvenim interakcijama izmedji individua, grupa, organizacije ili kompletnih drustava

  • B. 

   Skup web aplikacija/web servisakoji omogucavaju povezivanje korisnika kreiranje i razmenu generisanih sadrzaja

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Mediji razvijeni na web tehnologiji

  • E. 

   Web strana otvorena za uredjivanje

 • 3. 
  Koja se mreza klasifikuje kao mikrobloginig platforma
  • A. 

   Twitter

  • B. 

   Myspace

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Facebook

  • E. 

   Linkedin

 • 4. 
  Wiki je
  • A. 

   Web katalog/informator

  • B. 

   Web servis za povezivanje korisnika

  • C. 

   Web strana otvorena za uredjivanje

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Sisten razmene poruka tipa jedan na jedan

 • 5. 
  Karta ssveta stvorena od ljudi poput tebe  i slobodna za koriscenje pod otvorenom licencom ke
  • A. 

   Open street map

  • B. 

   Europeana

  • C. 

   Music brainz

  • D. 

   Open GLAM

  • E. 

   Ne znam

 • 6. 
  Sta nije primer open data platforme
  • A. 

   Weka

  • B. 

   Data mob

  • C. 

   Factual

  • D. 

   Socrata

  • E. 

   Ne znam

 • 7. 
  R je primer
  • A. 

   Softvera za statisticku analizu i vizuelizaciju podataka

  • B. 

   Softver za Data Mining

  • C. 

   Java frameworka za Data MIning

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Otvorenog alata za pret-procesiranje( ciscenje i sredjivanje) podataka

 • 8. 
  Inicijativa koja vodi Open Knowledge Foundation koja promovise otvoreni i besplatan pristup digitalnom kulturnom nasledju koja se nalazi u galerija, bibliotekama, arhivima i muzejima je
  • A. 

   Open street map

  • B. 

   Music brainz

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Open GLAM, Europena

  • E. 

   Wikipedia

 • 9. 
  Big data ( veliki podaci) ne omogucuju
  • A. 

   Losije donosenje odluka

  • B. 

   Optimizaciju procesa

  • C. 

   Otrkivanje novih shvatanja

  • D. 

   Novije odluke obrade

  • E. 

   Ne znam

 • 10. 
  Google's Srtuctured data testing tool predstavlja
  • A. 

   Alat za uvid u podatke

  • B. 

   Nativ podrska za RDF

  • C. 

   Templejt za generisanje HTML-a

  • D. 

   Struktuiranje podataka ekstakovane iz Wikipedije

  • E. 

   Ne znam

 • 11. 
  RDF je 
  • A. 

   Primer podataka o proizvodima umetnute u stranice WEB sajtova

  • B. 

   Alat za uvid u podatke umetnute u Web stranice

  • C. 

   Vokabular za opid podataka

  • D. 

   Primer pristuma za 'umetanje' podataka za Web stranice

  • E. 

   Ne znam

 • 12. 
  Izabrati odakle sve dolazi znanje koje sadrzi Freebase.com
  • A. 

   Znanje importovano iz razlicitih online izvora npr., CIA, Facebook, Wikipedia

  • B. 

   DBPedia

  • C. 

   Znanje koje dodaju korisnici

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   GNames

 • 13. 
  Ako resurs na webu ima tri zvedice, po 5 star open data to znaci da
  • A. 

   Koristi ne-vlasnicke formate

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Je samo distupan kao struktuiran podatak

  • D. 

   Samo koristi URI za oznacavanje stvari tako da molze da se ukaze na njega

  • E. 

   Je dostupan an Webu (u bilo kom formatu) pod otvorenom licencom

 • 14. 
  KOji su nedostaci Google Drive-a
  • A. 

   Problem privatnosti

  • B. 

   Moguca velika brzina rada na sadrzajima

  • C. 

   Jednostavna komunikacija u radu ( chat ili omentari)

  • D. 

   Problem trenutne komunikacije (ucesnici se vide naknadno)

  • E. 

   Ne znam

 • 15. 
  Primer alata za asinhrono drustveno ucenje je
  • A. 

   Wiki

  • B. 

   Google Drive

  • C. 

   Skype

  • D. 

   Camtasia

  • E. 

   Ne znam

 • 16. 
  Oznaci koji alat se ne koristi za videokonferencije
  • A. 

   TeacherTube

  • B. 

   WEbex

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Adobe connect

  • E. 

   Facebook

 • 17. 
  LMS sistem je nasato kao sistem za upravljanje ucenjem, odnosno za ( oznaci sve tacne ) 
  • A. 

   Saradnju ucenika i nastavnika

  • B. 

   Tehnicku podrsku

  • C. 

   Razvoj i realizaciju procesa ucenja

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Oglasavanje

  • F. 

   Razvoj drustvene mreze

  • G. 

   Razvoj, postavljanje i distribuiranje sadrzajaza ucenje

 • 18. 
  podebljan teksdobija se koriscenjem sledece sintakse
  • A. 

   ''podebljan tekst''

  • B. 

   ''''podebljan tekst''''

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Podebljan tekst

  • E. 

   '''podebljan tekst'''

 • 19. 
  IVO ANDRICDobijamo koriscenjem sledece sintakse 
  • A. 

   [[Ivo Andric]]

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Ivo Andric

  • D. 

   ==Ivo Andric==

  • E. 

   Ivo Andric

 • 20. 
  Rodjen je p 1. januara
  • A. 

   [[Rodjen je | 1. januara ]]

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Rodjen je 1. januara

  • D. 

   Rodjen je [[1.januar]]a

  • E. 

   Rodjen je *1. januara

 • 21. 
  Wikimedija je 
  • A. 

   Nevladino, nestranacko i neprofitabilno udruzenje , ciji su ciljevi promocija i podrzavanje, skupljanje i umnozavanje slobodnog sadrzaja na srpskom jeziku iskljucivo na neprofitabilan nacin, kao i ideje da svi ljudi imaju jednak pristup znanju i obrazovanje

  • B. 

   Udruzenje autora koji uredjuju clanke

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Enciklopedijski projekat ciji su pojedini sadrzaji slobodni na internetu koji razvijaju dobrovoljci sirom sveta

  • E. 

   Enciklopedijski projekat slobodnog sadrzaja na internetu koji razvijaju dobrovoljci sirom sveta

 • 22. 
  Kako se postize neutralnost na WIkipediji
  • A. 

   Prikazivanjem argumenata svih relevantnih strana

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Podrzavanjem navijackog tona

  • D. 

   Optuzivanjem strane koja nije u pravu

  • E. 

   Otvorenim reklamiranjem

 • 23. 
  Strukturna rupa u drustvenim mrezama 
  • A. 

   Nastaje kao dva odvojena klastera poseduju neredudandne informacije

  • B. 

   Nastaje gde u situaciji izmedju cvora a i b I b i c postoje jake veze, onda izmedju Ai C postoji minimalno slaba veza

  • C. 

   Premoscuje strukturnu rupu i obezbedjuje pristup novim idejama misljenja i sansama

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Je veza koje premoscuje dva klastera i cvor koji premoscuje strukturne rupe posedije istu korist kao da poseduje dodatni stepen

 • 24. 
  Posrednik ( broker) u mrezi
  • A. 

   Premoscuje strukturnu rupu i obezbedjuje pristup novim idejam misljenjima i sansama

  • B. 

   Nastaje kada dva odvojena klastera poseduju neredudandne informacije

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Je veza koji premoscuje dva klastera, i cvor koji premoscuje strukturne rupeposeduje istu korist kao da poseduje dodatni stepen

  • E. 

   Nastaje u situaciji gde izmedju covara A i B I B i C postoje jake veze, a onda izmedju A i C postoji minimalno slaba veza

 • 25. 
  Termin koji se ponekad koristi umesto drustvene mreze  ili sajta drustvenih mreza je
  • A. 

   Social news sites

  • B. 

   Social network standard

  • C. 

   Standars network solutions

  • D. 

   Social network sites-SNS

  • E. 

   Ne znam

Back to Top Back to top