Detyra Matematikore

6 Pyetjet
Detyra Matematikore

Detyra matematikore nga Brilantin Hodaj

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Cili eshte formula per gjetjen e syprines se Cilindrit :
  • A. 

   S=2πr(r + H)

  • B. 

   S=2π(r+l)

  • C. 

   S=2π+M

 • 2. 
  Log216=x , sa eshte x2?
  • A. 

   8

  • B. 

   24

  • C. 

   16

  • D. 

   18

 • 3. 
  Ne baze te figures sa eshte a2=?
  • A. 

   =c * e

  • B. 

   =b*d

  • C. 

   =a*c

  • D. 

   =c * b

 • 4. 
  Si perkufizohet Teorema ?
  • A. 

   Thenie qe nuk duhen vertetuar.

  • B. 

   Thenie qe jane te vertetuara.

  • C. 

   Thenie qe patjeter duhet te vertetohen.

  • D. 

   Thenie te thjeshta.

 • 5. 
  Cili ekuacion kuadratik i pergjigjet figures :
  • A. 

   X2 + 100x - 61 = 0

  • B. 

   X2 + 10x + 39 = 0

  • C. 

   X2 - 10x + 61 = 0

  • D. 

   X2 + 10x - 39 = 0

 • 6. 
  Sa eshte vlera e shprehjes : 16-1 * x4 {2[(x - 1) + 2x - 1]}4
  • A. 

   X ne eksponentin 78

  • B. 

   X ne eksponentin 18

  • C. 

   X ne eksponentin 22

  • D. 

   X ne eksponentin 12