Deneme

2 Questions

Settings
Please wait...
Deneme

Questions and Answers
 • 1. 
  There is no video available yet, please upload the video
 • 2. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 3. 
  Bu çalışmada, altıncı sınıf sosyal bilgiler programında yer alan kazanımların zihinsel beceriler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman incelenmesi yöntemi kullanılmıştır. Analiz için veri kaynakları yeni 
  • A. 

   dsfdfd

  • B. 

   Fdsfdfds

  • C. 

   Fdfdsfd

  • D. 

   Fdsfdfd