Fatih Projesi Teknoloji Ve Liderlik Forumu

10 Sorular

Settings
Please wait...
Fatih Projesi Teknoloji Ve Liderlik Forumu

Fatih Projesi Teknoloji ve Liderlik Forumu Uygulama Sınavı


Questions and Answers
 • 1. 
  "Eğitim lideri teknolojinin ve teknolojik gereçlerin sürekli geliştiğini ve yenilendiğini bilir. Bu nedenle gelişmeleri izler. Yeniliklere açık olur ve bu yenilikleri uygulamaktan çekinmez." ifadesi yönetici çalışma planının hangi boyutuyla ilgilidir?
  • A. 

   BİLİŞİM ETİĞİ

  • B. 

   DESTEK, YÖNETİM VE İŞLEV

  • C. 

   VERİMLİLİK VE GÖREVLER

  • D. 

   LİDERLİK VE VİZYON

  • E. 

   ÖĞRENME

 • 2. 
   Aşağıdakilerden hangisi web 2.0 aracıdır?
  • A. 

   Twitter

  • B. 

   Facebook

  • C. 

   Hepsi

  • D. 

   Wikispaces

  • E. 

   Linkedin

 • 3. 
  Herhangi bir alanda yerleşik yazılı ve yazılı olmayan tüm kurallar ve uygulamalara verilen bir isimdir.
  • A. 

   Ahlak

  • B. 

   Yasa

  • C. 

   Paradigma

  • D. 

   Görenek

  • E. 

   Etik

 • 4. 
  Sosyal medya:  İçeriğinin alıcıları tarafından oluşturulup, yine başka alıcıların kullanımına sunulduğu alandır.
  • A. 

   Doğru

  • B. 

   Yanlış

 • 5. 
  Kullanıcı merkezli, kullanıcıların bir şeyler katmasıyla var olan ve kullanıcılarına hareket özgürlüğü ve kullanım kolaylığı sağlayan yeni nesil internet sistemine   ...................      denir.
 • 6. 
  Bilişim teknolojileri Milli Eğitim Bakanlığında ilk kez ne zaman kullanılmaya başlandı.
  • A. 

   1968

  • B. 

   1984

  • C. 

   1998

  • D. 

   1990

  • E. 

   1950

 • 7. 
         İnternet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri hangi yasa düzenlemektir. 
  • A. 

   1789 sayılı yasa

  • B. 

   657 sayılı yasa

  • C. 

   1739 sayılı yasa

  • D. 

   5651 sayılı yasa

  • E. 

   3457 sayılı yasa

 • 8. 
  Gelir amaçlı olmayan, öğretimin geliştirilmesi için yöneticilere, okul yönetimlerine, teknolojinin etkili ve avantajlı kullanılması için öğrenci ve öğretmen eğitimlerine hizmet etmekte olan kuruluş ISTE (International Society for Technology in Education)  olarak ifade edilir.
  • A. 

   Doğru

  • B. 

   Yanlış

 • 9. 
  Aşağıdaki yöneticilerle ilgili kavramlar size neyi ifade etmektedir. 1.Vizyoner Liderlik: 2. Dijital Çağ Öğrenme Kültürü: 3.Mesleki Uygulamalarda Uzmanlık:  4.Sistemin Geliştirilmesi : 5. Dijital Vatandaşlık:
  • A. 

   Yöneticiler için Ulusal Teknoloji Standartları ve Performans Göstergeleri(2009)

  • B. 

   Yöneticilerin karakter becerilerini

  • C. 

   Yöneticilerin iletişim becerilerini

  • D. 

   Öğretmenlerin genel becerilerini

 • 10. 
  "Eğitim Lideri internet güvenliği ve doğru internet kullanma alışkanlığı üzerine kurum paydaşlarına gerekli bilgilendirmeleri yapar." ifadesi Okul Teknoloji Planının hangi boyutuyla ilişkilidir? 
  • A. 

   LİDERLİK VE VİZYON

  • B. 

   ÖĞRENME

  • C. 

   VERİMLİLİK VE GÖREVLER

  • D. 

   ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  • E. 

   BİLİŞİM ETİĞİ