Den Andre Industrielle Revolusjonen Og Imperialismen Quiz

12 Questions | Total Attempts: 186

SettingsSettingsSettings
Den Andre Industrielle Revolusjonen Og Imperialismen Quiz - Quiz

Sandvika historie quiz om den andre industrielle revolusjon og imperialismen


Questions and Answers
 • 1. 
  Hvilket tidsrom gikk vesten inn i den andre industrielle revolusjonen?
  • A. 

   Mellom 1730 - 1800

  • B. 

   Mellom 1880 - 1914

  • C. 

   Mellom 1800 - 1855

  • D. 

   Mellom 1855 - 1912

  • E. 

   Mellom 1914 - 1950

 • 2. 
  Hvem var industriellt ledene i 1914?
  • A. 

   Kina

  • B. 

   Storbritania

  • C. 

   Tyskland

  • D. 

   USA

  • E. 

   Frankrike

 • 3. 
  Direkte utenlandsinvesteringer vil si...?
  • A. 

   At istedet for å prøve å starte bedrifter innenlands, så dro mange til andre og billigere land for å starte sin bedrift.

  • B. 

   At istedet for å prøve å selge varer til land med høye tollmurer, satte en opp sine egne fabrikker bak tollmurene.

  • C. 

   At mellom 1880 og 1914 kjøpte mange opp aksjer i store bedrifter i utlandet.

 • 4. 
  Borgerkrigen i USA medførte et effektivitetspress og stimulerte serieproduksjon av eksakt like varer, for eksempel:?
  • A. 

   Våpen, uniformer og klær

  • B. 

   Motorsykler og biler

  • C. 

   Fargetv'er og pc'er

  • D. 

   Husholdningsartikkler

 • 5. 
  Hva innebar den nye beskyttelsespolitikken i mange vestlige land mot slutten av 1800-tallet?
  • A. 

   Lavere tollsatser

  • B. 

   Høyere tollsatser

  • C. 

   At alle land skal ha like tollsattser.

  • D. 

   At land i allianse skulle fjerne alle tollsattser for at den internasjonale handelen skal bli billigere og mer effektiv.

 • 6. 
  Varehus oppstod først i...?
  • A. 

   Oslo

  • B. 

   London

  • C. 

   Berlin

  • D. 

   Paris

 • 7. 
  Hva var grunnen til den store folkeveksten gjennom 1800-tallet i Europa?
  • A. 

   Den franske revolusjonen og den amerikanske uavhengigheten.

  • B. 

   Jordbruksrevolusjonen og den industrielle revolusjonen.

  • C. 

   Italias og tysklands samling

  • D. 

   Utenlandsinvesteringen gjorde økonomien og levestandarden bedre.

  • E. 

   Beskyttelsespolitikken.

 • 8. 
  Hva betyr urbanisering.
  • A. 

   At folk går med urbane klær

  • B. 

   At folk flytter fra by til landet

  • C. 

   At folk flytter fra landet til by

  • D. 

   Det kommer fra latin og betyr: Sivilisasjon

 • 9. 
  Hva betyr ordet imperialisme:
  • A. 

   å befale

  • B. 

   Det kommer fra det latinske ordet imperare og betyr: å kjøpe og selge

  • C. 

   Det kommer fra det latinske ordet imperare og betyr: å utforske

  • D. 

   å slutte seg sammen til en nasjon.

 • 10. 
  Hvem skrev "Imperialismen som kapitalismens høyeste stadium"?
  • A. 

   Vladimir Iljtsj Lenin

  • B. 

   John Hobson

  • C. 

   Karl Marx

  • D. 

   Martin Luther

  • E. 

   Thomas Jefferson

 • 11. 
  Det britiske verdensriket var bundet sammen av?
  • A. 

   The Navy

  • B. 

   The Army

  • C. 

   Luftwaffe

  • D. 

   Air Force one

 • 12. 
  Før første verdenskrig ga britene selvstyre til...?
  • A. 

   Søramerikanske kolonier

  • B. 

   Hvite kolonier

  • C. 

   Alle kolonier

Back to Top Back to top