Deel Drie: Wat Wete Jij Van De Avg?

5 Questions | Total Attempts: 107

SettingsSettingsSettings
Deel Drie: Wat Wete Jij Van De Avg? - Quiz

De groyer AVG quiz: nu wordt het serieus, hij is ingegaan!


Questions and Answers
 • 1. 
  Vraag 1: Bij de provincie is een vacature. Jij zit in de sollicitatiecommissie en je krijgt via de inzetdesk een aantal CV’s opgestuurd van sollicitanten. Welk antwoord is juist?
  • A. 

   Je mag de CV’s op je computer bewaren, ook als je de sollicitant niet aanneemt.

  • B. 

   Je moet de CV’s na afloop van de procedure van je computer verwijderen.

  • C. 

   Van de aangenomen kandidaat mag je het CV bewaren, van de afgewezen kandidaten moet je het CV verwijderen.

 • 2. 
  Vraag 2: Jouw collega Piet van der Boom is allergisch voor pinda’s. Het hoofd eenheid hangt een briefje op in de huiskamer met daarop de tekst: ‘Pas op, Piet van der Boom is allergisch voor pinda’s. Hij heeft altijd een adrenalinepen in zijn tas.’ Welk antwoord is juist?
  • A. 

   Dit kan Piet’s leven redden en daarom mag het hoofd eenheid dit zonder meer doen.

  • B. 

   Het briefje mag alleen worden opgehangen als hierover overleg is geweest met Piet.

  • C. 

   Het hoofd eenheid mag dit soort medische gegevens überhaupt niet delen, met of zonder overleg met Piet.

 • 3. 
  Vraag 3: Wanneer moet je een verwerkersovereenkomst opstellen?
  • A. 

   Als je andere partijen inschakelt om in opdracht van de provincie persoonsgegevens te verwerken.

  • B. 

   Als je sollicitatiebrieven ontvangt. Je moet dan met de sollicitant een verwerkersovereenkomst afsluiten.

  • C. 

   Beide antwoorden zijn juist.

 • 4. 
  Vraag 4: Om persoonsgegevens te verwerken, moet je een rechtmatige grondslag hebben. Wat is een rechtmatige grondslag?
  • A. 

   Om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de provincie onderworpen is.

  • B. 

   Voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is.

  • C. 

   Wanneer de betrokkene ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking.

  • D. 

   Alle antwoorden zijn juist.

 • 5. 
  Vraag 5: Wanneer moet je een data protection impact assessment (DPIA) uitvoeren?  
  • A. 

   Als je systematisch en uitvoerig persoonlijke aspecten evalueert, waaronder profiling;

  • B. 

   Als je op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt;

  • C. 

   Als je op grote schaal en systematisch mensen volgt in een publiek toegankelijk gebied (bijvoorbeeld met cameratoezicht).

  • D. 

   Alle antwoorden zijn juist.

Back to Top Back to top