DC DMV Practice Knowledge Test (Vietnamese - tiếng Việt)
DC DMV Practice Knowledge Test (Vietnamese - tiếng Việt)
25 câu hỏi
60 Phút

Bài thi kiến thức thực hành này sẽ giúp quý vị chuẩn bị cho bài thi kiến thức DC DMV.  Học Cẩm Nang Lái Xe DC là đòi hỏi để thi đậu bài thi kiến thức lái xe.   Khi đến trung tâm dịch vụ DC DMV để làm bài thi kiến thức lái xe, quý vị phải đóng phí làm mỗi bài thi kiến thức lái xe là $10. Bài thi kiến thức lái xe là bài thi trên máy điện toán có màn ảnh chạm tay hay màn ảnh bằng giọng nói (dùng tai nghe). Nếu quý vị thích giọng nói thì xin báo cho đại diện DMV biết trước khi bắt đầu làm bài thi.  Các câu hỏi trong bài thi thực hành này có thể có hoặc không có trên bài thi kiến thức lái xe thực tế tại DC DMV.   Nhớ học kỹ Cẩm Nang Lái Xe DC trước khi đến DMV để làm bài thi.  Phải đạt điểm 80% hay cao hơn mới đậu bài thi kiến thức.  Nếu thi rớt bài thi kiến thức 6 lần trong vòng 12 tháng thì chỉ được thi lần thứ 7 vào thời điểm 12 tháng sau lần thất bại đầu tiên.

Please wait...