Db 1 - Pendidikan Agama - Ktsp

45 Pertanyaan | Total Attempts: 37

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Db 1 - Pendidikan Agama - Ktsp

Silahkan Isi Biodata Lengkap Anda, Setelah itu Klik Mulai dan Pilihlah Salah Satu Jawaban Yang Paling Tepat !


Questions and Answers
 • 1. 
  Persekutuan umat beriman yang  percaya kepada Yesus, disebut ...
  • A. 

   Gereja

  • B. 

   Rasul    

  • C. 

   Komunitas Persekutuan

  • D. 

   Anggota

 • 2. 
  Prinsip dasar sebuah persekutuan adalah ...
  • A. 

   Kebersamaan  

  • B. 

   Konsumerisme

  • C. 

   Keangkuhan

  • D. 

   Egois

 • 3. 
  Pemahaman Gereja sebagai persekutuan yang digambarkan oleh St. Paulus  adalah ...
  • A. 

   Pokok anggur   

  • B. 

   Tubuh Kristus

  • C. 

   Bait Allah

  • D. 

   Nakoda Kapal

 • 4. 
  Perhatikan data berikut; 1.Satu. 2.Abadi. 3.Kudus. 4.Katolik. 5.Kekal. 6.Apostolik. ​​​​​​​Manakah yang termasuk sifat Gereja ?
  • A. 

   1, 2, 3, 4    

  • B. 

   1, 3, 5, 6  

  • C. 

   1, 3, 4, 6

  • D. 

   2, 4, 5, 6

 • 5. 
  Urutan thabisan dari tingkat terendah adalah ...
  • A. 

   Thabisan uskup, imam, diakon  

  • B. 

   Thabisan imam, uskup, paus 

  • C. 

   Thabisan uskup, diakon, imam

  • D. 

   Thabisan diakon, imam, uskup

 • 6. 
  Semua orang yang sudah dibaptis mempunyai tugas yang sama yaitu ...
  • A. 

   Mewartakan Injil  

  • B. 

   Mengembalakan umat 

  • C. 

   Mendidik dan mengajar umat

  • D. 

   Mengikrarkan kesederhanaan hidup

 • 7. 
  Mengerjakan tugas/PR tepat waktu merupakan pewartaan sikap  ...  oleh seorang siswa.
  • A. 

   Religius dan disiplin      

  • B. 

   Disiplin dan bertanggungjawab 

  • C. 

   Kerjasama dan tanggungjawab

  • D. 

   Religius dan tanggungjawab

 • 8. 
  Perhatikan data berikut ! 1.Perayaan ekaristi pada hari minggu. 2.Misa pemberkatan rumah 3.Misa Jumat Agung. 4.Misa syukuran wisuda. 5.Misa syukuran sambut baru Yang merupakan contoh perayaan sakramentali / sakramentalia adalah ...
  • A. 

   1,2,3      

  • B. 

   2,4,5

  • C. 

   1, 2, 5

  • D. 

   3, 4, 5

 • 9. 
  Dalam Injil Mat 28:1-20, Yesus memberikan tugas pewartaan kepada para murid-Nya dengan berkata ...​​​​​​​​​​​​​​
  • A. 

   "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa"

  • B. 

   "Sembuhkan mereka atas nama-Ku"

  • C. 

   "Babtislah mereka"

  • D. 

   "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridKu"

 • 10. 
  Dalam Mrk 16: 15, sebelum Yesus Kristus naik ke surga, Ia telah mengutus para murid-Nya untuk mewartakan ... ke seluruh dunia.​​​​​​​
  • A. 

   Pertobatan  

  • B. 

   Roh kudus

  • C. 

   Injil  

  • D. 

   Iman

 • 11. 
  Imam memimpin misa pada perayaan Ekaristi, merupakan pelaksanaan tugas ...​​​​​​​​​​​​​​
  • A. 

   Mewartakan   

  • B. 

   Pengembalaan

  • C. 

   Melayani

  • D. 

   Menguduskan

 • 12. 
  Bagi orang yang mengimani Yesus Kristus akan memperoleh   ...​​​​​​​
  • A. 

   Kehebatan

  • B. 

   Keselamatan 

  • C. 

   Kekayaan

  • D. 

   Kemakmuran

 • 13. 
  Bunda Maria selalu menyertai Yesus hingga Yesus  ...​​​​​​​
  • A. 

   Diketemukan dalam Bait Allah    

  • B. 

   Dipersembahkan di Bait Allah

  • C. 

   Wafat di kayu salib

  • D. 

   Bangkit dari antara orang mati

 • 14. 
  Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Yesus penyelamat, maka Maria disebut Bunda ...​​​​​​​
  • A. 

   Para Rasul   

  • B. 

   Umat beriman  

  • C. 

   Bunda Yesus

  • D. 

   Yang tetap perawan

 • 15. 
  "Ibu inilah anakmu", perkataan Yesus ini ditujukan kepada  ...
  • A. 

   Yakobus

  • B. 

   Maria

  • C. 

   Yohanes

  • D. 

   Yoseph

 • 16. 
  "Inilah ibumu" perkataan Yesus ini ditujukan kepada ...
  • A. 

   Maria 

  • B. 

   Yakobus 

  • C. 

   Yohanes

  • D. 

   Yosep

 • 17. 
  Maria bersama para rasul bertekun dan dengan sehati dalam doa menantikan  ...  pada peristiwa Pentakosta.​​​​​​​
  • A. 

   Roh Kudus    

  • B. 

   Kenaikan Yesus  

  • C. 

   Kebangkitan Yesus

  • D. 

   Penampakkan Yesus

 • 18. 
  Nina anak yang sederhana, baik hati dan suka menolong. Sikap ini membuat Nina ... orang.​​​​​​​
  • A. 

   Dibiarkan 

  • B. 

   Disenangi  

  • C. 

   Disaingi

  • D. 

   Dihindari

 • 19. 
  Kebahagiaan manusia dalam kesatuan dengan Allah disebut ...​​​​​​​
  • A. 

   Pesta pernikahan  

  • B. 

   Neraka   

  • C. 

   Kebahagiaan

  • D. 

   Surga

 • 20. 
  Asal dan tujuan hidup manusia adalah  ...​​​​​​​
  • A. 

   Alam  

  • B. 

   Allah  

  • C. 

   Kekayaan

  • D. 

   Kesejahteraan

 • 21. 
  Injil Mat. 25: 1 - 13 tentang gadis-gadis bodoh dan gadis- gadis yang bijaksana menggambarkan keadaan yang  harus  ...  untuk mendapatkan kebahagiaan.
  • A. 

   Ditaati  

  • B. 

   Bersiap

  • C. 

   Diwajibkan

  • D. 

   Dihargai

 • 22. 
  ​​​​​​​Untuk dapat masuk surga, orang harus bersiap-siap dengan melakukan ...
  • A. 

   Bertobat  

  • B. 

   Berpuasa 

  • C. 

   Bermeditasi

  • D. 

   Perbuatan baik

 • 23. 
  Perhatikan data berikut; 1.Kedamaian 2.Peperangan 3.Suka cita 4.Persaingan 5.Pengampunan. Manakah yang merupakan ciri-ciri Kerajaan Allah ?
  • A. 

   1,3,5   

  • B. 

   1,2,3  

  • C. 

   2,3,4

  • D. 

   3,4,5

 • 24. 
  Keluarga pak Bimo sering berurusan dengan Polisi karena pak Bimo selalu melakukan kekerasan terhadap anak dan istrinya. Keluarga pak Bimo adalah keluarga yang  ...
  • A. 

   Bahagia     

  • B. 

   Kurang harmonis 

  • C. 

   Tentram

  • D. 

   Nyaman

 • 25. 
  Lima gadis yang bodoh menyesali perbuatannya yang tidak  ...​​​​​​​
  • A. 

   Mengenal Allah 

  • B. 

   Menaati Allah  

  • C. 

   Mengikuti pesta pernikahan

  • D. 

   Mendengar Tuhan

Back to Top Back to top