Day-day Quizz !!πŸ““βœοΈπŸ˜ƒ

10 Questions | Total Attempts: 15

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Day-day Quizz !!

Have Fun!πŸ˜‰ Try HardπŸ˜˜πŸ‘


Related Topics
Questions and Answers
 • 1. 
  Simone is ugly
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  Simone is dumb
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  Who are my best Friends
  • A. 

   Kobriana, K'arei, Kaniyaa

  • B. 

   Aalyiah, Kobriana, Queenisha

  • C. 

   Kobriana, Shakia, and Nyiesha, Anna

  • D. 

   Raygan, Anna, Lisedy

 • 4. 
  Are you in the
 • 5. 
  How am i with the most
  • A. 

   Kaniyaa

  • B. 

   Ja-Ja

  • C. 

   Shayln

  • D. 

   Kobriana

 • 6. 
  Who is my bad ??
  • A. 

   Other

  • B. 

   Squrimy

  • C. 

   Zavious

  • D. 

   Amir

 • 7. 
  What's my ma name
  • A. 

   De-Ian

  • B. 

   Tasha

  • C. 

   Shanel

  • D. 

   Felicia

 • 8. 
  What's my da name
  • A. 

   Big Willy

  • B. 

   Aaron

  • C. 

   Charles

  • D. 

   Duntae

 • 9. 
  • A. 

   Ray-ray, and keshaun

  • B. 

   Hot dog, and chili

  • C. 

   Troposhpere, and mesosphere

  • D. 

   Te, and ray-ray

 • 10. 
  If you think you a part of the Squadd, then type Squadd!!