Dấu đi đường

14 cu hi | Total Attempts: 348

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Du i ng

Trong hành trình trò chơi lớn, chắc chắn các bạn sẽ phải tiếp xúc với những dấu đi đường trên hành trình của mình.Bài kiểm tra này giúp các bạn ôn lại kiến thức về những dấu đi đường thường gặp.----CLB Kỹ năng DKS, Đà Nẵng, Việt Nam----Nhập tên bạn vào ô Your name rồi nhấn Start Quiz để bắt đầu làm bài!Thời gian làm bài: 3' - 15 câu trắc nghiệm


Questions and Answers
 • 1. 
  Dấu đi đường này có ý nghĩa gì?
  • A. 

   Tập hợp thành vòng tròn

  • B. 

   Xuất phát

  • C. 

   Tiến theo lối này

  • D. 

   Đi nhanh lên, cẩn thận.

 • 2. 
  Dấu đi đường này có ý nghĩa là gì?
  • A. 

   Đi theo lối này

  • B. 

   Đi nhanh lên

  • C. 

   Đi 1 hàng

  • D. 

   Chạy nhanh lên

 • 3. 
  Ý nghĩa của dấu này
  • A. 

   Quẹo trái

  • B. 

   Không được quẹo trái

  • C. 

   Tập hợp thành hình chữ L

 • 4. 
  • A. 

   Nguy hiểm phía trước

  • B. 

   Trạm ở phía này

  • C. 

   Mật thư ở đây

  • D. 

   Chia làm 2 nhóm

 • 5. 
  • A. 

   Đi nhanh lên

  • B. 

   An toàn

  • C. 

   Tách làm 3

  • D. 

   Cẩn thận có địch

 • 6. 
  • A. 

   Dừng lại

  • B. 

   Tách làm 2

  • C. 

   Cẩn thận

  • D. 

   Đi chậm lại

 • 7. 
  • A. 

   Một nhóm quay lại

  • B. 

   Cẩn thận có địch

  • C. 

   Chờ ở đây

 • 8. 
  • A. 

   Cản trở cần vượt qua - tách làm 2

  • B. 

   Tách làm 2 - 2 nhóm nhập lại

  • C. 

   Cản trở cần vượt qua - đi nhanh lên

  • D. 

   Nhập 2 nhóm lại - đi nhanh lên

 • 9. 
  • A. 

   Chạy nhanh lên - tập trung thành vòng tròn

  • B. 

   Chui qua cầu - tập trung vòng tròn

  • C. 

   Chui qua cầu - đến đích

  • D. 

   đi chậm lại - đến đich

 • 10. 
  và và 
  • A. 

   đi qua cầu - xếp đội hình chữ nhật - có địch

  • B. 

   Chạy nhanh lên - đợi ở đây - đường cấm

  • C. 

   đi qua cầu - đợi ở đây - có địch

  • D. 

   đi qua cầu - đợi ở đây - đường cấm

 • 11. 
  • A. 

   Mật thư cách 3 bước - mật thư chia làm 4

  • B. 

   Trạm cách 3 bước - trạm ở quanh đây 3 bước

  • C. 

   Mật thư cách 3 bước - mật thư ở quanh đây cách 3 bước

 • 12. 
  • A. 

   Trạm ở đây - nước uống được

  • B. 

   Nguy hiểm - nước không uống được

  • C. 

   Trạm ở đây - trạm cách 1 con suối

 • 13. 
  • A. 

   Phía trước có sông

  • B. 

   Nước uống được

  • C. 

   Phải bơi qua

  • D. 

   Nước không uống được

 • 14. 
  Dấu đi đường được tạo như thế nào
  • A. 

   Vẽ bằng phấn lên đường, cây , tường

  • B. 

   Dùng đá, cành cây để xếp

  • C. 

   Vẽ lên đất

  • D. 

   Tất cả các ý và nhiều cách khác tùy hoàn cảnh và địa hình