Dò Hậu Môn-Điều Trị

11 cu hi | Total Attempts: 438

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Dò Hậu Môn-Điều Trị

Questions and Answers
 • 1. 
  Nguyên tắc phẫu thuật một ổ áp-xe nói chung là rạch rộng tháo mũ đồng thời phá các ngóc ngách kết hợp dẫn lưu tốt. Nguyên tắc trên là chống chỉ định khi phẫu thuật thể áp-xe cạnh hậu môn nào sau đây:
  • A. 

   A-Áp-xe gian cơ thắt

  • B. 

   B-Áp-xe hố ngồi trực tràng

  • C. 

   C-Áp-xe trên cơ nâng hậu môn

  • D. 

   D-Áp-xe tái phát trên đường dò hậu môn

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 2. 
  Điều trị phẫu thuật loại áp-xe cạnh hậu môn nào sau đây có thể kết hợp với điều trị triệt căn (cắt đường dò hay đặt seton):
  • A. 

   A-Áp-xe gian cơ thắt

  • B. 

   B-Áp-xe hố ngồi trực tràng

  • C. 

   C-Áp-xe trên cơ nâng hậu môn

  • D. 

   D-Áp-xe tái phát trên đường dò hậu môn

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 3. 
  Dẫn lưu loại áp-xe cạnh hậu môn nào sau đây nên được thực hiện qua ngả trực tràng:
  • A. 

   A-Áp-xe gian cơ thắt

  • B. 

   B-Áp-xe hố ngồi trực tràng

  • C. 

   C-Áp-xe trên cơ nâng hậu môn

  • D. 

   D-Áp-xe tái phát trên đường dò hậu môn

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 4. 
  Dò hậu môn có chỉ định phẫu thuật cắt đường dò khi::
  • A. 

   A-Dò do viêm ống tuyến hậu môn

  • B. 

   B-Dò do lao hay các bệnh lý viêm mãn khác

  • C. 

   C-Dò do ung thư ống hậu môn

  • D. 

   D-Câu A,B đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 5. 
  Nguyên tắc điều trị phẫu thuật một trường hợp dò hậu môn thể gian cơ thắt nào sau đây đúng:
  • A. 

   A-Xác định lỗ dò trong bằng cách bơm thuốc cản quang từ lổ ngoài

  • B. 

   B-Dùng thông thông đường dò từ lổ ngoài hay lổ trong

  • C. 

   C-Cắt bỏ đường dò xung quanh thông làm nòng, tạo một đường hầm mới nhưng vách đường hầm không có mô xơ

  • D. 

   D-Lấy mô đường dò gởi giải phẫu bệnh lý

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 6. 
  Phương pháp điều trị lý tưởng cho dò hậu môn thể gian cơ thắt là:
  • A. 

   A-Bơm keo fibrin vào đường dò

  • B. 

   B-Cắt bỏ đường dò (fistulectomy)

  • C. 

   C-Cắt mở đường dò (fistulostomy)

  • D. 

   D-Đặt dây thắt (seton) đường dò

  • E. 

   E-Chuyển vạt nội trực tràng

 • 7. 
  Cắt mở đường dò là phương pháp phẫu thuật được chọn lựa cho loại dò hậu môn nào sau đây:
  • A. 

   A-Dò gian cơ thắt

  • B. 

   B-Dò ngang cơ thắt

  • C. 

   C-Dò trên cơ thắt

  • D. 

   D-Dò ngoài cơ thắt

  • E. 

   E-Câu A,B đúng

 • 8. 
  Khi cắt mở một đường dò hậu môn (fistulostomy) thể gian cơ thắt, thành phần nào sau đây của ống hậu môn cũng được cắt ngang:
  • A. 

   A-½ dưới cơ thắt trong

  • B. 

   B-½ dưới cơ thắt ngoài

  • C. 

   C-Toàn bộ cơ thắt trong

  • D. 

   D-Toàn bộ cơ thắt ngoài

  • E. 

   E-Câu A,B đúng

 • 9. 
  Phương pháp điều trị lý tưởng cho dò hậu môn thể ngang cơ thắt là:
  • A. 

   A-Bơm keo fibrin vào đường dò

  • B. 

   B-Cắt bỏ đường dò (fistulectomy)

  • C. 

   C-Cắt mở đường dò (fistulostomy)

  • D. 

   D-Đặt dây thắt (seton) đường dò

  • E. 

   E-Chuyển vạt nội trực tràng

 • 10. 
  Nếu cắt mở một đường dò hậu môn (fistulostomy) thể trên cơ thắt, thành phần nào sau đây của ống hậu môn cũng được cắt ngang:
  • A. 

   A-½ dưới cơ thắt trong

  • B. 

   B-½ dưới cơ thắt ngoài

  • C. 

   C-Toàn bộ cơ thắt trong

  • D. 

   D-Toàn bộ cơ thắt ngoài

  • E. 

   E-Câu A,D đúng

 • 11. 
  Nếu cắt mở một đường dò hậu môn (fistulostomy) thể ngoài cơ thắt, thành phần nào sau đây của ống hậu môn cũng được cắt ngang:
  • A. 

   A-½ dưới cơ thắt trong

  • B. 

   B-½ dưới cơ thắt ngoài

  • C. 

   C-Toàn bộ cơ thắt trong

  • D. 

   D-Toàn bộ cơ thắt ngoài

  • E. 

   E-Câu C,D đúng

Back to Top Back to top