Dò Hậu Môn-bệnh Học

11 cu hi | Total Attempts: 1492

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Dò Hậu Môn-bệnh Học

Questions and Answers
 • 1. 
  Một đường dò được gọi là dò hậu môn khi nó có những đặc điểm nào sau đây:
  • A. 

   A-Lỗ ngoài nằm ở bất cứ vị trí nào ở tầng sinh môn

  • B. 

   B-Lỗ trong nằm ở bất cứ vị trí nào trên ống ống hậu môn

  • C. 

   C-Đường dò đi bất kỳ hướng nào miễn nó nối lỗ trong với lỗ ngoài

  • D. 

   D-Câu A,B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C sai

 • 2. 
  Dò hậu môn có thể được hình thành mà không thông qua giai đoạn áp-xe cạnh hậu môn trong trường hợp nào sau đây:
  • A. 

   A-Dò do viêm ống tuyến hậu môn

  • B. 

   B-Dò do chấn thương

  • C. 

   C-Ung thư ống hậu môn

  • D. 

   D-Câu A,B đúng

  • E. 

   E-câu B,C đúng

 • 3. 
  Nếu một BN có lỗ dò trong xuất phát từ tạng nào sau đây, lỗ dò ngoài KHÔNG thể ở tầng sinh môn:
  • A. 

   A-Ống hậu môn

  • B. 

   B-Trực tràng

  • C. 

   C-Niệu đạo

  • D. 

   D-Hỗng tràng

  • E. 

   E-Hồi tràng

 • 4. 
  Nếu một BN có lỗ dò trong nằm ở ống hậu môn, lỗ dò ngoài có thể ở vị trí nào sau đây:
  • A. 

   A-Ở vùng tầng sinh môn và vùng bẹn

  • B. 

   B-Ở vùng tầng sinh môn và vùng đùi sau

  • C. 

   C-Ở vùng tầng sinh môn và vùng đùi trước

  • D. 

   D-Ở vùng tầng sinh môn và vùng bụng dưới

  • E. 

   E-Chỉ có ở vùng tầng sinh môn

 • 5. 
  Nguyên nhân thường gặp nhất của dò hậu môn là:
  • A. 

   A-Viêm tuyến nhầy ống hậu môn

  • B. 

   B-Ung thư ống hậu môn

  • C. 

   C-Vết thương hậu môn

  • D. 

   D-Lao trực tràng

  • E. 

   E-Ung thư trực tràng

 • 6. 
  Nếu dò hậu môn có đặc điểm nào sau đây, dò có nguồn gốc từ viêm tuyến nhầy ống hậu môn:
  • A. 

   A-Lỗ dò trong nằm tại đường lược

  • B. 

   B-Đường dò đi dưới cơ thắt hậu môn

  • C. 

   C-Lỗ dò ngoài nằm ở ½ dưới của đường thẳng đi ngang qua ống hậu môn (phía xương cùng)

  • D. 

   D-Câu A,B đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 7. 
  Áp-xe cạnh hậu môn, biến chứng của viêm tuyến nhầy ống hậu môn, có vị trí thường gặp nhất ở:
  • A. 

   A-Giữa hai lớp cơ thắt hậu môn

  • B. 

   B-Dưới da quanh hậu môn

  • C. 

   C-Hố ngồi trực tràng

  • D. 

   D-Trên cơ nâng hậu môn, dưới phúc mạc

  • E. 

   E-Trên cơ nâng hậu môn, trên phúc mạc

 • 8. 
  Áp-xe cạnh hậu môn, biến chứng của viêm tuyến nhầy ống hậu môn, có vị trí thường gặp nhất ở giữa hai lớp cơ thắt hậu môn. Nguyên do của hiện tượng này, theo bạn là:
  • A. 

   A-Giữa hai lớp cơ thắt có một khoang ảo

  • B. 

   B-Các tuyến nhầy ống hậu môn tận cùng ở mặt phẳng giữa hai lớp cơ thắt

  • C. 

   C-Các tuyến nhầy ống hậu môn xuất phát ở mặt phẳng giữa hai lớp cơ thắt

  • D. 

   D-Các tuyến nhầy ống hậu môn nằm trong mặt phẳng giữa hai lớp cơ thắt

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 9. 
  Thể lâm sàng thường gặp nhất của dò hậu môn do viêm tuyến nhầy ống hậu môn là: A-Dò gian cơ thắt B-Dò ngang cơ thắt C-Dò trên cơ thắt D-Dò ngoài cơ thắt
  • A. 

   A-Dò gian cơ thắt

  • B. 

   B-Dò ngang cơ thắt

  • C. 

   C-Dò trên cơ thắt

  • D. 

   D-Dò ngoài cơ thắt

 • 10. 
  Dấu hiệu nào sau đây chứng tỏ dò hậu môn KHÔNG phải do viêm tuyến nhầy ống hậu môn:
  • A. 

   A-Lỗ ngoài cách rìa hậu môn quá 3 cm

  • B. 

   B-Đường dò phức tạp

  • C. 

   C-Lỗ trong nằm ở phía trên của đường lược

  • D. 

   D-Điều trị bằng kháng sinh thích hợp sau 2 tuần đường dò không khỏi

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 11. 
  Phương tiện chẩn đoán cận lâm sàng nào sau đây được cho là bắt buộc trước một BN đã được chẩn đoán lâm sàng là dò hậu môn:
  • A. 

   A-X-quang đường dò

  • B. 

   A-X-quang đường dò

  • C. 

   C-Nội soi hậu môn-trực tràng

  • D. 

   D-Nội soi đại tràng

  • E. 

   E-CT vùng chậu

Back to Top Back to top