Cytoskelett, Celladhesion, Cellens Organeller Mm

27 frgor | Total Attempts: 72

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Cytoskelett, Celladhesion, Cellens Organeller Mm

Behandlar det vi gått igenom 23-27 februari, utom embryologin.


Questions and Answers
 • 1. 
  Slätt ER
  • A. 

   Består av ribosomer och lipider

  • B. 

   Syntetiserar lipider

  • C. 

   Finns i ”släta celler”, t ex i huden

  • D. 

   är sammankopplat med det mitokondriella membranet

  • E. 

   är den dominerande formen av ER hos celler

 • 2. 
  Genom exocytos
  • A. 

   ”dricker” cellen (tar in vätskedroppar)

  • B. 

   Sekreterar (utsöndar) cellerna proteiner

  • C. 

   Transporterar celler viktiga komponenter till cellkärnan

  • D. 

   återanvänder cellen viktiga komponenter (t ex DNA)

  • E. 

   Tar cellen emot signaler (t ex hormoner) från omgivningen

 • 3. 
  Faciliterad diffusion
  • A. 

   Sker av sig själv

  • B. 

   Sköts av transportproteiner

  • C. 

   Sker genom vesikeltrafik

  • D. 

   Ser till att cellens innehåll i cytoplasman blir tillräckligt blandat

  • E. 

   Inget av ovan.

 • 4. 
  Lysosomerna
  • A. 

   Består till stor del av lysin

  • B. 

   Har inte några kända kopplingar till sjukdomar

  • C. 

   är cellens återvinningscentraler

  • D. 

   Finns endast i fåtal av celltyper

  • E. 

   Inget av ovan.

 • 5. 
  Cellskelettet
  • A. 

   Består av matrixproteiner

  • B. 

   Består av bindväv

  • C. 

   Skapas vid födseln

  • D. 

   Skapas under tredje veckan under embryonal utveckling

  • E. 

   Inget av ovan.

 • 6. 
  Vilket av följande tillhör inte gruppen?
  • A. 

   Tight junctions

  • B. 

   Adherens junctions

  • C. 

   Lamin junctions

  • D. 

   Gap junctions

  • E. 

   Hemidesmosomer

 • 7. 
  Extracellulär matrix
  • A. 

   Består av restprodukter från cellerna

  • B. 

   är en tvådimensionell platta som cellerna kan växa på

  • C. 

   är typiskt väldigt fattigt på vattenmolekyler för att kunna ge stöd till vävnader

  • D. 

   Innehåller bland annat kollagen

  • E. 

   Inget av ovan

 • 8. 
  Mitokondriella ärftliga sjukdomar har oftast sitt ursprung i
  • A. 

   Problem i spermatogenes (fel i meios)

  • B. 

   Faderns mitokondrier

  • C. 

   I antingen moderns eller faderns mitokondrier (ungefär lika ofta)

  • D. 

   I mitokondrier i en tidigare generation (t ex farfar) eftersom de ofta är recessiva

  • E. 

   I moderns mitokondrier

 • 9. 
  Aktin
  • A. 

   är en komponent av cellskelettet

  • B. 

   Bygger upp mitokondrier

  • C. 

   är den aktiva delen av Golgi

  • D. 

   är en typ av intermediär filament

  • E. 

   är en typ av mikrotubuli

 • 10. 
  Fiberproteiner i extracellulär matrix
  • A. 

   Består av restprodukter från cellerna

  • B. 

   Har bindning av joner och vatten som sin primära funktion

  • C. 

   Består av proteoglykaner

  • D. 

   Ger struktur och mekanisk hållfasthet

  • E. 

   Inget av ovan

 • 11. 
  Vilket av följande är ett motorprotein?
  • A. 

   Topoisomeras

  • B. 

   Dynein

  • C. 

   Integrin

  • D. 

   Microtubulin

  • E. 

   Cohesin

 • 12. 
  Vilket av nedanstående påståenden om mitokondrier är falskt?
  • A. 

   Mitokondriens utsträckning bestäms av mikrotubuli.

  • B. 

   Mitokondriens yttermembran är permeabelt för joner.

  • C. 

   Celler med hög ATP förbrukning har mycket mitokondrier.

  • D. 

   Proteiner som används inne i mitokondrien kodas endast i mitokondriens egna genom.

  • E. 

   Mitokondriens innermembran är impermeabelt för joner.

 • 13. 
  Vilket av nedanstående påståenden om lysosomer är falskt?
  • A. 

   En sen endosom kan mogna ut till en lysosom.

  • B. 

   En ATP-driven protonpump ger ett surt pH i lysosomen.

  • C. 

   Proteiner som skall till lysosomen märks in med glukos-6-fosfat direkt efter veckning i ER.

  • D. 

   Defekta enzymer i lysosomen kan medföra både extracellulär och intracellulär upplagring av material.

  • E. 

   Vesikulär transport till lysosomer är ofta klatrinberoende.

 • 14. 
  Du skulle kunna förvänta dig att en cell med en förhållandevis stor Golgiapparat
  • A. 

   Producerar mycket ATP

  • B. 

   Utsöndrar mycket material

  • C. 

   Rör sig aktivt

  • D. 

   Använder i huvudsak fettsyror som energikälla

  • E. 

   Använder i huvudsak glukos som energikälla

 • 15. 
  Via vilka två huvudsakliga mekanismer bryts proteiner, polysackarider och organeller ner i cellen
  • A. 

   Mitokondrien står för nedbrytning av proteiner och polysackarider. Organeller bryts ner i golgi-apparaten.

  • B. 

   Proteiner autofagocyteras oftast för nedbrytning i lysosomen. Polysackarider och organeller bryts ner av extracellulära hormon.

  • C. 

   En betydande del av cellens proteiner bryts ned i proteasomen. Polysackarider och cellorganeller autofagocyteras för lysosomal nedbrytning.

  • D. 

   Proteiner och organeller bryts ner i endosomen. Polysackarider bryts ner i peroxisomen.

 • 16. 
  Vilket eller vilka av följande faktorer kan minska fluiditeten hos ett membran?
  • A. 

   Ökad temperatur

  • B. 

   Ökat antal cis-dubbelbindningar i fettsyrekedjorna

  • C. 

   Ökat innehåll av korta fettsyrekedjor

  • D. 

   Ökad mängd kolesterol

 • 17. 
  Vilket eller vilka av följande påståenden om biologiska membran är korrekta?
  • A. 

   De innehåller kovalent korsbundna fosfolipider.

  • B. 

   Integrala membranproteiner innehåller endast alfa-helixar.

  • C. 

   De innehåller kolesterolestrar som viktiga strukturella komponenter

  • D. 

   De har i allmänhet en lipidsammansättning som är olika på de båda sidorna av membranet.

 • 18. 
  Vilken organell i cellen har ett typiskt lågt pH-värde?
  • A. 

 • 19. 
  Ett stort antal av lipider, även kolesterol, framställs i en av cellens organeller. Vilken organell handlar det om?
  • A. 

   Peroxisomen

  • B. 

   Golgi-apparaten

  • C. 

   Agranulärt/slätt/smooth ER

  • D. 

   Granulärt/rough ER

  • E. 

   Lysosomen

 • 20. 
  Vilken av följande organeller är omsluten av dubbla membran?
  • A. 

   ER

  • B. 

   Golgi

  • C. 

   Mitokondrie

  • D. 

   Lysosom

  • E. 

   Peroxisom

 • 21. 
  Vilket "coat-protein" används vid bildandet av en vesikel vid pinocytos?
  • A. 

   COP I

  • B. 

   COP II

  • C. 

   Klatrin

  • D. 

   Dynein

  • E. 

   Kinesin

 • 22. 
  Vilket motorprotein hjälper till vid transport av vesiklar ut mot cellmembranet?
  • A. 

   Dynamin

  • B. 

   Dynein

  • C. 

   Kinesin

  • D. 

   Kinas

  • E. 

   Procaspas 10

 • 23. 
  Vad är och gör en peroxisom?
  • A. 

   Peroxisomen är en rund organell som avgränsas av ett dubbelmembran och som används för nedbrytning av makromolekyler (polysackarider, nukleinsyror, proteiner).

  • B. 

   Peroxisomen är en liten rund cellorganell omsluten av ett membran. Peroxisomen är involverad i oxidativa processer, såsom fettsyraoxidation samt andra reaktioner som utnyttjar väteperoxid för oxiation.

  • C. 

   Peroxisomen har dubbla membran där det yttre är genomsläppligt för små molekyler medan det inre är mycket tätt. Det inre bildar veck (cristae) och är centrum för elektrontransportkedjan och oxidativ fosforylering.

  • D. 

   Peroxisomen har dubbla membran och har betydelse för syntes av lipider och proteiner.

 • 24. 
  Vilka är den humana cellens viktigaste cell-cell-adhesionsproteiner?
  • A. 

   Cadheriner

  • B. 

   Dynamin

  • C. 

   Protoglykaner

  • D. 

   Protofilament

  • E. 

   Fibronektin

 • 25. 
  Vilken komponent av cytoskelettet är normalt involverat i intracellulär transport?
  • A. 

   Intermediärfilament

  • B. 

   Aktinfilament

  • C. 

   Mikrotubuli

  • D. 

   Keratinfilament

  • E. 

   Desmosomer

Back to Top Back to top