Limba ROMână Pentru Ofițeri

13 ntrebri | Total Attempts: 2014

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Limba ROMână Pentru Ofițeri

Test pentru ofițerii din Armata Națională a RM


Questions and Answers
 • 1. 
  Identificaţi seria în care toate cuvintele sunt sinonime:
  • A. 

   A ghici - a intui, a întrezări, a prevedea

  • B. 

   Intelect - cerebral, gândire, judecată

  • C. 

   A judeca - a chibzui, a condamna, a cugeta

  • D. 

   Mândru - chipeş, orgolios, trufaş

 • 2. 
  Identifică seria în care există numai antonime:
  • A. 

   Bun - amar; a moşteni - a dezmoşteni; mic - mediu

  • B. 

   Adevăr - minciună; aici - acolo; diluat - concentrat

  • C. 

   Acum - atunci; amor - ură; a merge - a obosi

  • D. 

   Amic - prieten; macrocosmos - microcosmos; sătul – nesătul

 • 3. 
  Sunt corecte toate formele  de  dativ-genitiv,  singular,  cu articol nehotărît din seria:
  • A. 

   Cinstii, lenei, onoarei, gardei

  • B. 

   Cinstii, lenii, onorii, gardei

  • C. 

   Cinstei, lenei, onoarei, gărzii

  • D. 

   Cinstei, lenii, onorii, gărzii

 • 4. 
  Alegeţi forma corectă: Creştinismul a avut un rol ………..ca element de bază al culturii Occidentului medieval.
  • A. 

   Determinat

  • B. 

   Determinant

 • 5. 
  Alegeţi forma corectă: Imnul universitar Gaudeamus este o………… a unei poezii goliarde.
  • A. 

   Adaptare

  • B. 

   Adoptare

 • 6. 
  Alegeţi forma corectă: Justiţia cîntăreşte şi hotărăşte, poliţia ………..şi ordonă.
  • A. 

   Scrutează

  • B. 

   Scurtează

 • 7. 
  Alegeţi forma corectă: Instaurarea regimului de ………..otomană s-a manifestat sub diverse forme.
  • A. 

   Suzeranitate

  • B. 

   Suveranitate

 • 8. 
  După "unei, acestei, altei, frumoasei, celei de-a doua, acestei frumoase" sunt corecte formele nearticulate:
  • A. 

   Păduri, poezi, famili, flori, foi, câmpi, lecţi, zi

  • B. 

   Pădurii, poezii, familii, florii, foi, câmpii, lecţii, zile

  • C. 

   Pădurii, poezii, familii, florii, foii, câmpii, lecţii, zii

  • D. 

   Păduri, poezii, familii, flori, foi, câmpii, lecţii, zile

 • 9. 
  Sunt scrise corect toate cuvintele din seria:
  • A. 

   Socio-cultural, sud-estic, instructiv-educativ, un aşa-zis prieten, clar-obscur, clar-văzător

  • B. 

   Sociocultural, sudestic, instructiveducativ, un aşazis prieten, clarobscur, clarvăzător

  • C. 

   Socio-cultural, sud-estic, instructiv-educativ, un aşa-zis prieten, clarobscur, clarvăzător

 • 10. 
  Identificaţi seria conţinînd numai formele corecte ale cuvintelor:
  • A. 

   Impune, răztălmăci, desmembra, arhitip, desgoli

  • B. 

   Impune, răstălmăci, dezmembra, arhetip, dezgoli

  • C. 

   Inpune, răztălmăci, dezmembra, arhietip, desgoli

  • D. 

   Impune, răstălmăci, desmembra, arhitip, dezgoli

 • 11. 
  Nu există nici o greşeală în enunţul:
  • A. 

   Cei şapte miniştri ai Pieţei Comune s-au reunit la Paris

  • B. 

   Cei şapte miniştrii ai Pieţei Comune s-au reunit la Paris

  • C. 

   Cei şapte miniştrii ai Pieţii Comune sau reunit la Paris

  • D. 

   Cei şapte miniştri a Pieţi Comune s-au reunit la Paris

 • 12. 
  Forma de plural a substantivului este greşită în propoziţia:
  • A. 

   Citesc două cotidiene de mare tiraj

  • B. 

   Vila noastră are două niveluri

  • C. 

   Am cumpărat nişte căpşuni frumoase

  • D. 

   La teză am avut de rezolvat două matrice

 • 13. 
  Este corectă expresia:
  • A. 

   Oameni grei de pornit

  • B. 

   Directorii noi-aleşi

  • C. 

   Tineri liberi-cugetători

Back to Top Back to top