Cuestionario Sobre A Unidade De Tectónica

18 Questions | Total Attempts: 39

SettingsSettingsSettings
Cuestionario Sobre A Unidade De Tectnica - Quiz

Espero que estas preguntiñas vos fagan pensar e repasar un pouco os contidos traballados.


Questions and Answers
 • 1. 
  Litosfera é o nome actual da codia terrestre, aínda que son equivalentes.
  • A. 

   Verdadeiro

  • B. 

   Falso

 • 2. 
  Cando converxen dúas placas litosféricas continentais predominan os volcáns fronte ós terremotos.
  • A. 

   Verdadeiro

  • B. 

   Falso

 • 3. 
  Os pregamentos sempre son provocados por forzas diverxentes que actúan sobre materiais plásticos.
  • A. 

   Verdadeiro

  • B. 

   Falso

 • 4. 
  As fallas normais ou directas son provocadas por forzas diverxentes sobre materiais ríxidos ó superar a súa resistencia a fracturarse.
  • A. 

   Verdadeiro

  • B. 

   Falso

 • 5. 
  A convección no manto é responsable do movemento das placas litosféricas.
  • A. 

   Verdadeiro

  • B. 

   Falso

 • 6. 
  A litosfera é moi heteroxénea. A isostase determina que as zonas montañosas teñan     
  • A. 

   Menor grosor

  • B. 

   Maior grosor

  • C. 

   Non son afectadas

 • 7. 
  A cantidade de sedimentos sobre a litosfera oceánica é maior
  • A. 

   Xunto ás dorsais

  • B. 

   Lonxe das dorsais

  • C. 

   Na plataforma continental

 • 8. 
  Nun pregamento anticlinal os meteriais situados no núcleo son
  • A. 

   Os máis recentes

  • B. 

   Os máis antigos

  • C. 

   Non depende da idade do material

 • 9. 
  Se nunha falla o bloque elevado se sitúa sobre o plano de falla dicimos que é
  • A. 

   Transformante

  • B. 

   Normal

  • C. 

   Inversa

 • 10. 
  Ten maior densidade a litosfera...
  • A. 

   Continental

  • B. 

   Oceánica

  • C. 

   As dúas teñen a mesma

 • 11. 
  Sinala os argumentos propostos para apoiar a "Teoría da Expansión do Fondo Oceánico"
  • A. 

   Paleomagnetismo

  • B. 

   Idade dos materiais

  • C. 

   Archaeopteryx

  • D. 

   Cantidade de sedimentos no fondo mariño

 • 12. 
  Sinala o exemplo real dun borde de placas constructivo
  • A. 

   Himalaia

  • B. 

   Andes

  • C. 

   Dorsal Centroatlántica

  • D. 

   Falla de San Andrés

  • E. 

   As Illas Canarias

 • 13. 
  Sinala o exemplo real dun borde de placas destructivo con subducción
  • A. 

   Himalaia

  • B. 

   Andes

  • C. 

   Dorsal Centroatlántica

  • D. 

   Falla de San Andrés

  • E. 

   Illas Canarias

 • 14. 
  Sinala o exemplo real dun borde de placas destructivo con obducción
  • A. 

   Himalaia

  • B. 

   Andes

  • C. 

   Dorsal Centroatlántica

  • D. 

   Falla de San Andrés

  • E. 

   Illas Canarias

 • 15. 
  Sinala o exemplo real dun borde de placas pasivo
  • A. 

   Himalaia

  • B. 

   Andes

  • C. 

   Dorsal Centroatlántica

  • D. 

   Falla de San Andrés

  • E. 

   Illas Canarias

 • 16. 
  Sinala o exemplo real dun punto quente
  • A. 

   Himalaia

  • B. 

   Andes

  • C. 

   Dorsal Centroatlántica

  • D. 

   Falla de San Andrés

  • E. 

   Illas Canarias

 • 17. 
   Quen é?                          
  • A. 

   A.R. Wallace

  • B. 

   C. Darwin

  • C. 

   A. Wegener

  • D. 

   Wilson

  • E. 

   A. Oparin

 • 18. 
  A superficie de contacto entre dous placas que están subducindo denomínanse...
  • A. 

   Plano de Guttemberg

  • B. 

   Plano de Benioff

  • C. 

   "Zona D"

Back to Top Back to top