Cuestionario 1 De AutoavaliaciÓn Ud2 De Smr

20 Questions | Total Attempts: 32

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Cuestionario 1 De AutoavaliaciÓn Ud2 De Smr

CUESTIONARIO 1 DE AUTOAVALIACIÓN UD2 DE SMR: SISTEMAS DE MEDIDA


Questions and Answers
 • 1. 
  Un transductor é un dispositivo que sempre proporciona un sinal de saída eléctrico.
  • A. 

   SI

  • B. 

   NON

 • 2. 
  O termo sensor e elemento primario pódense considerar equivalentes.
  • A. 

   SI

  • B. 

   NON

 • 3. 
  Son transductores de temperatura:
  • A. 

   A PT100, a PTC e a NTC

  • B. 

   A PT100, o termopar e a galga

  • C. 

   A PT100, a PTC e o LVDT

 • 4. 
  As características dos transductores e sensores poden ser:
  • A. 

   Estáticas e aleatorias

  • B. 

   Estáticas e dinámicas

  • C. 

   Estáticas, dinámicas e aleatorias

 • 5. 
  Cómo se denomina a gráfica anterior, correspondente ao comportamento dun transductor?
  • A. 

   Curva de calibración

  • B. 

   Curva de regulación

  • C. 

   Curva de evolución temporal

 • 6. 
  Cal é a sensibilidade dun transductor cun rango de entrada de 50º C a 100º C e un rango de saída de 0 a 10 V?
  • A. 

   0,1 V / ºC

  • B. 

   0,2 V / ºC

  • C. 

   0,2 ºC / V

 • 7. 
  Qué tipo de erro se representa na gráfica anterior?
  • A. 

   Erro de histérese

  • B. 

   Erro de linealidade

  • C. 

   Repetibilidade

 • 8. 
  Cómo se denomina a variación máis pequena da manitude física medida que provoca un cambio na saída dun transductor?
  • A. 

   Linealidade

  • B. 

   Repetibilidade

  • C. 

   Resolución

 • 9. 
  Cal é o circuito acondicionador necesario para converter a variación de resistencia eléctrica en tensión eléctrica?
  • A. 

   Amplificador diferencial

  • B. 

   Ponte de medida

  • C. 

   Convertedor de intensidade a tensión

 • 10. 
  As características estáticas dos transductores refírense ao seu comportamento en réxime transitorio, é dicir, cando se estabiliza o sinal medido.
  • A. 

   SI

  • B. 

   NON

 • 11. 
  Se un transductor proporciona un sinal de 4 a 20 mA e a súa precisión é do 1%, o valor real da saída para unha lectura de 14 mA será:
  • A. 

   Entre 13,9 mA e 14,1 mA

  • B. 

   Entre 13,83 mA e 14,16 mA

  • C. 

   Entre 13 mA e 15 mA

 • 12. 
  Os transductores que converten a magnitude física a medir nunha tensión inducida á saída, baséanse no efecto denominado:
  • A. 

   Efecto reluctivo

  • B. 

   Efecto inductivo

  • C. 

   Efecto electromagnético

 • 13. 
  O efecto de producir unha tensión eléctrica ao someter a unha presión certos cristais de cuarzo, denomínase:
  • A. 

   Efecto reluctivo

  • B. 

   Efecto inductivo

  • C. 

   Efecto piezoeléctrico

 • 14. 
  O transductor de temperatura formado pola unión de dous metais diferentes, denomínase:
  • A. 

   Termorresistencia

  • B. 

   Termopar

  • C. 

   Termistor

 • 15. 
  A curva característica dun termistor é máis lineal que a dunha termorresistencia.
  • A. 

   SI

  • B. 

   NON

 • 16. 
  Identifica o tipo de transductor da figura anterior.
  • A. 

   Transductor de temperatura

  • B. 

   Transductor de proximidade

  • C. 

   Transductor de nivel

 • 17. 
  Un transductor activo actúa como xerador de sinal.
  • A. 

   SI

  • B. 

   NON

 • 18. 
  Unha ponte de medida equilibrada proporciona un sinal de saída diferente de cero.
  • A. 

   SI

  • B. 

   NON

 • 19. 
  Cómo se denomina o termistor con coeficiente de temperatura positivo?
  • A. 

   NTC

  • B. 

   PTC

  • C. 

   PT100

 • 20. 
  ¿Con qué transductor corresponde a montaxe da figura? 
  • A. 

   Termopar

  • B. 

   PT100

  • C. 

   LM35

Back to Top Back to top