Cuestionario De AutoavaliaciÓn Ud2 De Dsmr

20 Questions | Total Attempts: 38

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Cuestionario De AutoavaliaciÓn Ud2 De Dsmr

CUESTIONARIO DE AUTOAVALIACIÓN UD2 DE DSMR: Análise de Sistemas de Control


Questions and Answers
 • 1. 
  Qué circuito interno emprega a tarxeta EM-235 de Siemens para a lectura dun sinal de saída dun transmisor:
  • A. 

   CAD

  • B. 

   CDA

  • C. 

   Circuito de amplificación

 • 2. 
  Qué circuito interno emprega a tarxeta EM-235 de Siemens para proporcionar un sinal de control a unha electroválvula:
  • A. 

   CAD

  • B. 

   CDA

  • C. 

   Circuito de amplificación

 • 3. 
  Unha entrada unipolar só pode ler valores positivos.
  • A. 

   SI

  • B. 

   NON

 • 4. 
  A conexión anterior corresponde a:
  • A. 

   Conexión dun sensor con saída NPN a un autómata programable

  • B. 

   Conexión dun sensor con saída PNP a un autómata programable

  • C. 

   Conexión dun sensor con saída relé a un autómata programable

 • 5. 
  Identifica o esquema de conexións anterior.
  • A. 

   Entradas a relé dun PLC

  • B. 

   Saídas a transistor dun PLC

  • C. 

   Saídas a relé dun PLC

 • 6. 
  Co módulo EM-235 de Siemens pódense ler diferentes rangos de magnitude física, independentemente da posición dos microinterruptores de configuración.
  • A. 

   SI

  • B. 

   NON

 • 7. 
  Os CAD do módulo EM-235 de Siemens teñen unha resolución de:
  • A. 

   10 bits

  • B. 

   11 bits

  • C. 

   12 bits

 • 8. 
  De maneira aproximada, a marxe de valores de lectura para as entradas analóxicas bipolares é:
  • A. 

   De 0 a 32000

  • B. 

   De -32300 a +32300

  • C. 

   De -32000 a +32000

 • 9. 
  Se se conecta un transmisor de temperatura de 0-100ºC con saída de 4-20 mA a unha entrada analóxica do módulo EM-235, a relación de escalado será:
  • A. 

   T = L / 256

  • B. 

   T = ( L / 256 ) - 25

  • C. 

   T = ( L / 256 ) + 25

 • 10. 
  A conexión á canle A dun módulo EM-235 dun transmisor de dous fíos con saída de 4-20 mA, realízase conectando os dous fíos entre A+ e A-.
  • A. 

   SI

  • B. 

   NON

 • 11. 
  A gráfica anterior representa o comportamento dun regulador:
  • A. 

   Todo-Nada

  • B. 

   Todo-Nada con histérese

  • C. 

   Proporcional

 • 12. 
  Para correxir o erro proporcional débese engadir a acción derivativa.
  • A. 

   SI

  • B. 

   NON

 • 13. 
  Nos sistemas de control de nivel e caudal non é aconsellable o emprego da función derivativa.
  • A. 

   Verdadeiro

  • B. 

   Falso

 • 14. 
  Identifica a instrucción da figura:
  • A. 

   Función PID para PLC S7- Microwin

  • B. 

   Función PID do Step7

  • C. 

   Función PID do Labview

 • 15. 
  Qué valor hai que aplicar á constante Ki para anular á acción integral?
  • A. 

   Cero

  • B. 

   Vinte

  • C. 

   Un valor moi grande

 • 16. 
  Qué operación de escalado hai que realizar para mandar á saída analóxica o valor calculado pola función PID dun PLC?
  • A. 

   Ningunha, mándase directamente o valor calculado pola función PID

  • B. 

   Converter a formato enteiro e multiplicar polo fondo de escala.

  • C. 

   Multiplicar polo fondo de escala.

 • 17. 
  Identifica o circuito da figura anterior.
  • A. 

   Regulador PID

  • B. 

   Regulador PI

  • C. 

   Regulador PD

 • 18. 
  Indica a qué tipo de regulador corresponde a gráfica anterior.
  • A. 

   Proporcional

  • B. 

   Proporcional e integral

  • C. 

   Integral

 • 19. 
  As gráficas anteriores representan o comportamento de dous reguladores proporcionais. Indica cal ten a constante de proporcionalidade maior.
  • A. 

   A)

  • B. 

   B)

 • 20. 
  A conexión da entrada de control de 0-10 V dun actuador á saída analóxica dun EM-235, realízase conectando os dous fíos aos bornes Vo e M.
  • A. 

   SI

  • B. 

   NON

Back to Top Back to top