Cuestionario De AutoavaliaciÓn Ud1 De Smr

20 Questions | Total Attempts: 32

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Cuestionario De Autoavaliacin Ud1 De Smr

CUESTIÓNS SOBRE A UD1 DE SMR: INTRODUCCIÓN Á REGULACIÓN AUTOMÁTICA


Questions and Answers
 • 1. 
  Nos procesos industriais continuos as variables a controlar son de tipo analóxico. 
  • A. 

   SI

  • B. 

   NON

 • 2. 
  As variables analóxicas só poden tomar dous valores diferentes.  
  • A. 

   SI

  • B. 

   NON

 • 3. 
  Nun control en lazo ou bucle aberto realízase unha medición constante da magnitude física a controlar.
  • A. 

   SI

  • B. 

   NON

 • 4. 
  Nun control en lazo ou bucle pechado o elemento de control debe recibir un sinal do elemento de medida.
  • A. 

   SI

  • B. 

   NON

 • 5. 
  Defínese erro de control como a diferenza entre a variable medida e a variable controlada.
  • A. 

   Si

  • B. 

   NON

 • 6. 
  Defínese variable manipulada como a saída do controlador que se aplica ao elemento actuador.
  • A. 

   SI

  • B. 

   NON

 • 7. 
  A saída do elemento comparador chámase erro de regulación.
  • A. 

   SI

  • B. 

   NON

 • 8. 
  Un controlador de acción directa incrementa a súa saída cando a medida se incrementa. 
  • A. 

   SI

  • B. 

   NON

 • 9. 
  Ao controlador que decrementa a súa saída cando a medida se incrementa chámase:
  • A. 

   De acción directa

  • B. 

   De acción inversa

 • 10. 
  Para pechar unha válvula de acción directa hai que aplicar sinal.
  • A. 

   SI

  • B. 

   NON

 • 11. 
  Unha válvula de acción inversa pecha cando:
  • A. 

   Se lle aplica sinal externo.

  • B. 

   Non recibe sinal externo.

 • 12. 
  Identifica o dispositivo da figura.
  • A. 

   Un elemento de medida

  • B. 

   Un actuador

  • C. 

   Un controlador

 • 13. 
  Nun sistema de regulación ao elemento actuador tamén se lle chama:
  • A. 

   Elemento disparador

  • B. 

   Elemento final de control

  • C. 

   Selector de referencia

 • 14. 
  Un elemento cego non ten indicación da magnitude que está a medir.
  • A. 

   VERDADEIRO

  • B. 

   FALSO

 • 15. 
  O rango de sinal eléctrico normalizado proporcionado por un transmisor é:
  • A. 

   De 4 a 20 mA

  • B. 

   De 0 a 20 mA

  • C. 

   De 0 a 10 V

  • D. 

   De -10 V a +10 V

 • 16. 
  Identifica o instrumento da figura, de acordo coa norma ISA- S5.1
  • A. 

   Controlador de nivel

  • B. 

   Controlador-indicador de nivel

  • C. 

   Controlador de caudal e de nivel

 • 17. 
  Os símbolos da figura corresponden aos seguintes sinais, de acordo coa norma ISA-S5.1:
  • A. 

   Sinal hidráulico, sinal neumático e sinal eléctrico

  • B. 

   Sinal de alimentación, sinal neumático e sinal eléctrico

  • C. 

   Sinal de alimentación, sinal electromagnético e sinal eléctrico

 • 18. 
  Identifica no seguinte sistema o elemento que realiza a función de actuador:
  • A. 

   O relé

  • B. 

   A resistencia calefactora

  • C. 

   O conxunto transmisor-receptor

 • 19. 
  Identifica a función dos instrumentos identificados con PIC e TAH:
  • A. 

   Microcontrolador e indicador de temperatura

  • B. 

   Controlador de presión e alarma de temperatura baixa

  • C. 

   Controlador-indicador de presión e alarma de temperatura alta

  • D. 

   Controlador-indicador de caudal e alarma de temperatura alta

 • 20. 
  Identifica no anterior sistema o dispositivo que realiza o el cálculo do erro de regulación:
  • A. 

   Non se calcula o erro por non figurar no sistema o selector de referencia

  • B. 

   Non se calcula erro de regulación por tratarse dun bucle aberto

  • C. 

   O controlador de temperatura

Back to Top Back to top