Cuestionario 3 De AutoavaliaciÓn Ud2 De Smr

20 Questions | Total Attempts: 43

SettingsSettingsSettings
Cuestionario 3 De Autoavaliacin Ud2 De Smr - Quiz

CUESTIONARIO 3 DE AUTOAVALIACIÓN UD2 DE SMR.Profesora: Uxia Casal


Questions and Answers
 • 1. 
  Identifica o amplificador da figura seguinte:
  • A. 

   Amplificador inversor

  • B. 

   Amplificador non inversor

  • C. 

   Amplificador diferencial

 • 2. 
  O AI emprégase nos circuitos de acondicionamento de sensores, para amplificar tensións diferenciais.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  A montaxe da figura seguinte corresponde a un amplificador de instrumentación:
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Identifica o amplificador da figura seguinte.
  • A. 

   Amplificador inversor

  • B. 

   Amplificador non inversor

  • C. 

   Amplificador diferencial

 • 5. 
  A que montaxe con AO corresponde a seguinte gráfica?
  • A. 

   Comparador

  • B. 

   Comparador con histérese

  • C. 

   Seguidor

 • 6. 
  A que montaxe básica con AO corresponde a seguinte expresión que relaciona a tensión de saída coa tensión de entrada do AO?
  • A. 

   Amplificador inversor

  • B. 

   Amplificador sumador

  • C. 

   Amplificador non inversor

 • 7. 
  Sinala algunha das características do AO ideal.
  • A. 

   Ganancia infinita, correntes de polarización nulas e impedancia de saída alta

  • B. 

   Ganancia infinita, correntes de polarización altas e impedancia de saída nula

  • C. 

   Ganancia infinita, correntes de polarización nulas e impedancia de saída nula

 • 8. 
  Identifica o amplificador ao que corresponden os dous sinais (entrada e saída) visualizados no osciloscopio seguinte:
  • A. 

   Seguidor

  • B. 

   Inversor

  • C. 

   Non inversor

 • 9. 
  Tensión de asimetría (Vio) é a tensión que hai que aplicar entre ambas entradas dun AO, para que a tensión de saída sexa nula cando a tensión externa é nula.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  Resolución de un CAD é o número de bits que proporciona á saída.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 11. 
  Para a conversión dixital-analóxica é necesario un circuito "sample & hold".
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 12. 
  Identifica o convertedor da seguinte figura:
  • A. 

   CAD flash

  • B. 

   CAD de aproximacións sucesivas

  • C. 

   CDA de resistencias ponderadas

 • 13. 
  A resolución dun CAD é a tensión que corresponde a un bit.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 14. 
  Identifica o amplificador da seguinte figura:
  • A. 

   Amplificador integrador

  • B. 

   Amplificador derivador

  • C. 

   Convertedor tensión-corrente

 • 15. 
  Cal é o valor da tensión de saída da montaxe seguinte con AO?
  • A. 

   + 6 V

  • B. 

   + 5 V

  • C. 

   - 6 V

 • 16. 
  Cal é o valor de tensión de saída da montaxe seguinte, con AO?
  • A. 

   - 4 V

  • B. 

   + 4 V

  • C. 

   + 2 V

 • 17. 
  Identifica o convertedor da seguinte figura.
  • A. 

   CAD flash

  • B. 

   CDA en escalera

  • C. 

   CDA de resistencias ponderadas

 • 18. 
  Cal é o valor da tensión de saída da montaxe seguinte, con AO?
  • A. 

   - 12 V

  • B. 

   + 12 V

  • C. 

   -3 V

 • 19. 
  O primeiro paso que se realiza para a dixitalización dun sinal analóxico é a codificación.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 20. 
  Unha das características dos convertedores CAD é:
  • A. 

   Número de bits de saída

  • B. 

   Tipo de código

  • C. 

   Nivel eléctrico da familia lóxica

  • D. 

   Todas son correctas

Back to Top Back to top