Cuestionario 2 De AutoavaliaciÓn Ud2 De Smr

20 Questions | Total Attempts: 48

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Cuestionario 2 De Autoavaliacin Ud2 De Smr

CUESTIONARIO 2 DE AUTOAVALIACIÓN UD2 DE SMR. Profesora: Uxia Casal 


Questions and Answers
 • 1. 
  Identifica o transductor da figura anterior.
  • A. 

   Caudalímetro

  • B. 

   Termopar

  • C. 

   Transductor de presión

 • 2. 
  A conexión eléctrica da sonda termorresistiva pódese realizar mediante ponte Wheastone en montaxe a :
  • A. 

   Dous fíos

  • B. 

   Tres ou catro fíos

  • C. 

   Dous, tres ou catro fíos

 • 3. 
  Os transductores de caudal másico miden o volume de fluido que atravesa unha sección de tubería por unidade de tempo.
  • A. 

   SI

  • B. 

   NON

 • 4. 
  O elemento primario dunha célula de carga é:
  • A. 

   A galga extensiométrica

  • B. 

   A PT100

  • C. 

   O flotador

 • 5. 
  Son transductores de caudal por presión diferencial:
  • A. 

   O tubo Venturi e o tubo Pitot

  • B. 

   O tubo Venturi e o rotámetro

  • C. 

   O tubo Venturi

 • 6. 
  A medida da presión hidrostática permite determinar o nivel de líquido nun depósito.
  • A. 

   SI

  • B. 

   NON

 • 7. 
  Identifica o transductor de nivel da figura anterior.
  • A. 

   Pos presión hidrostática

  • B. 

   Ultrasónico

  • C. 

   Capacitivo

 • 8. 
  No caudalímetro de turbina, o fluido fai xirar unhas pas cunha velocidade proporcional ao caudal.
  • A. 

   SI

  • B. 

   NON

 • 9. 
  Cómo se realiza a conexión a dous fíos dun transmisor de 4 a 20 mA?
  • A. 

   Por un fío se proporciona a saída en corrente e o outro conéctase a terra

  • B. 

   Por un fío se proporciona a saída en corrente e polo outro alímentase o transmisor

  • C. 

   Por un fío se proporciona a saída en corrente e o outro conéctase á entrada positiva do receptor

 • 10. 
  O transductor LVDT emprégase para a medida de:
  • A. 

   Peso

  • B. 

   Desprazamento angular

  • C. 

   Desprazamento lineal

 • 11. 
  Identifica o transductor da figura.
  • A. 

   De nivel, capacitivo

  • B. 

   De presión, capacitivo

  • C. 

   De presión, resistivo

 • 12. 
  Normalmente as galgas móntanse nunha ponte de medida, de qué maneira?
  • A. 

   Unha sometida a tracción e as demais a compresión

  • B. 

   En oposición, dúas sometidas a tracción e dúas a compresión

  • C. 

   Indistintamente

 • 13. 
  Qué magnitude mide unha dínamo tacométrica?
  • A. 

   Velocidade angular

  • B. 

   Posición lineal

  • C. 

   Posición angular

 • 14. 
  Cal é o código de numeración máis empregado nos codificadores ópticos absolutos?
  • A. 

   Código BCD

  • B. 

   Código binario natural

  • C. 

   Código Gray

 • 15. 
  A folla de características dun transductor indica:- Saída en cuadratura A,B + indice.- 1000 impulsos/vuelta- 6000 rpm max.- Alimentación: 5V/ 0.1ADe qué transductor de trata?
  • A. 

   Un transductor de nivel ultrasónico

  • B. 

   Un encóder incremental

  • C. 

   Un encóder absoluto

 • 16. 
  Identifica o transductor da figura enterior.
  • A. 

   Encóder incremental

  • B. 

   Encóder absoluto

  • C. 

   Regra óptica

 • 17. 
  A qué circuito acondicionador de transductores resistivos corresponde a expresión da tensión de saída: Vs = Ve*Rx / (Rp+Rx)
  • A. 

   Ponte Wheastone

  • B. 

   Divisor de tensión

 • 18. 
  Cántas voltas se poden contar co contador da figura, acoplado ao encóder?
  • A. 

   32 voltas

  • B. 

   4 voltas

  • C. 

   8 voltas

 • 19. 
  Identifica o transductor da figura seguinte:
  • A. 

   Transformador diferencial variable lineal (LVDT)

  • B. 

   Dinamo tacométrica

  • C. 

   Sesnsor de velocidade lineal (LVS)

 • 20. 
  O sensor de nivel conductivo é efectivo con líquidos non conductores, corrosivos e viscosos.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top