Câu Hỏi Tông Huấn Niềm Vui Của Tình Yêu_amoris Laetitia

26 Questions | Total Attempts: 77

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Cu Hi Tng Hun Nim Vui Ca Tnh Yu_amoris Laetitia

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của tình yêu được công bố vào ngày nào?
  • A. 

   A. 22/11/1981

  • B. 

   B. 1/2/1981

  • C. 

   C. 19/3/2016

  • D. 

   D. 3/9/2016

 • 2. 
  Đức Thánh Cha đã công bố Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của tình yêu vào triều Giáo Hoàng thứ mấy?
  • A. 

   A. Một

  • B. 

   B. Hai

  • C. 

   C. Ba

  • D. 

   D. Bốn

 • 3. 
   Ai là tác giả của Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của tình yêu?
  • A. 

   A. Đức Thánh Cha Phao-lô II

  • B. 

   B. Đức Thánh Cha Phao-lô VI

  • C. 

   C. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

  • D. 

   D. Đức Thánh Cha Bê-nê-đích-tô

 • 4. 
  Đôi vợ chồng yêu thương và sinh sản đích thực là “tác phẩm điêu khắc” sống động(không phải ngẫu tượng điêu khắc bằng đá hay bằng vàng mà Thập giới cấm ngặt), có thể biểu tỏ được Thiên Chúa Đấng sáng tạo và cứu độ. Vì thế, tình yêu phong nhiêu mới có thể trở thành biểu tượng cho …
  • A. 

   A. Những thực tại thâm sâu bên trong Thiên Chúa

  • B. 

   B. Điều đã xảy ra trên thập giá

  • C. 

   C. Mầu nhiệm nhập thể và phục sinh của Đức Ki-tô

  • D. 

   D. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho Hội Thánh

 • 5. 
  Nếu cha mẹ như là nền móng của ngôi nhà, thì con cái như là … của gia đình
  • A. 

   Những bức tường vững trãi

  • B. 

   Những viên đá sống động

  • C. 

   Những viên gạch sống động

  • D. 

   Những cột trụ vững trãi

 • 6. 
  Trong Cựu Ước, từ ngữ được sử dụng nhiều thứ hai là gì?
  • A. 

   A. Thiên Chúa

  • B. 

   B. Con người

  • C. 

   C. Người con

  • D. 

   D. Dân Thiên Chúa

 • 7. 
  Diễm tình ca được trình bày trong … không phủ nhận một thực tế đắng cay vốn ghi dấu trên toàn bộ Thánh Kinh. Đó là sự hiện diện của đau khổ, sự ác và bạo lực có sức phá vỡ đời sống gia đình và sự hiệp thông thân mật trong đời sống và tình yêu.
  • A. 

   A. Thánh vịnh 126

  • B. 

   B. Thánh vịnh 127

  • C. 

   C. Thánh vịnh 128

  • D. 

   D. Thánh vịnh 129

 • 8. 
  “Lao động không phải là một phần thiết yếu làm nên phẩm giá của đời sống con người”. Đúng hay sai?
  • A. 

   Đúng

  • B. 

   Sai

 • 9. 
  Chúng ta được mời gọi để … các lương tâm chứ không … các lương tâm.
  • A. 

   A. Đào tạo, biến đổi

  • B. 

   B. Đào tạo, thay thế

  • C. 

   C. Biến đổi, đào tạo

  • D. 

   D. Thay thế, đào tạo

 • 10. 
  Các Nghị phụ đã khẳng định rằng “cái nghèo lớn nhất trong số những cái nghèo của nền văn hóa hiện nay là …, kết quả của tình trạng vắng bóng Thiên Chúa trong đời sống con người và tình trạng mong manh của những mối quan hệ.
  • A. 

   A. Sự vô cảm

  • B. 

   B. Sự bất công

  • C. 

   C. Sự cô đơn

  • D. 

   D. Sự hỗn loạn

 • 11. 
  “Di cư là một thảm kịch và là sự tàn phá đối với các gia đình và các cá nhân”. Đúng hay sai?
  • A. 

   Đúng

  • B. 

   Sai

 • 12. 
  Sự quan tâm mà người ta dành cho những người di dân cũng như những người có hoàn cảnh đặc biệt đó là một dấu chỉ của ...
  • A. 

   Tình yêu

  • B. 

   Tình yêu Thiên Chúa dành cho con người

  • C. 

   Hồng ân Thiên Chúa

  • D. 

   Thần Khí

 • 13. 
  Các gia đình bận tâm đến việc lo toan cho tương lai hơn là cùng chia sẻ cuộc sống hiện tại. Đây là một vấn đề về văn hóa, vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn nữa vì…
  • A. 

   A. Nỗi sợ tương lai không có việc làm ổn định

  • B. 

   B. Tình trạng kinh tế không bảo đảm

  • C. 

   C. Lo sợ cho tương lai của con cái

  • D. 

   D. Tất cả đều đúng

 • 14. 
  Sức mạnh của gia đình nằm chủ yếu ở…
  • A. 

   A. Khả năng yêu thương và sẻ chia

  • B. 

   B. Khả năng yêu thương và dạy biết yêu thương

  • C. 

   C. Tình yêu

  • D. 

   D. Sự thông giao giữa các nhân vị

 • 15. 
  Người ta không thể hiểu trọn vẹn mầu nhiệm gia đình Kitô giáo nếu không nhìntrong ánh sáng tình yêu vô hạn của Chúa Cha, được biểu lộ nơi …
  • A. 

   A. Con người

  • B. 

   B. Hội Thánh

  • C. 

   C. Người Ki-tô hữu

  • D. 

   D. Đức Ki-tô

 • 16. 
  “Hôn nhân là ‘một quà tặng’ của Chúa. Quà tặng của Thiên Chúa đó cũng bao gồm tính dục: ‘Đừng từ chối nhau’ “. Đúng hay sai?
  • A. 

   Đúng

  • B. 

   Sai

 • 17. 
   Ai đã đưa hôn nhân và gia đình trở lại dạng thức nguyên thủy của nó?
  • A. 

   A. Các Ki-tô hữu

  • B. 

   B. Hội Thánh

  • C. 

   C. Đức Giê-su

  • D. 

   D. Chúa Thánh Thần

 • 18. 
  Việc trao hiến cho nhau trong Bí tích Hôn Nhân có căn nguyên từ ân sủng của Bítích …
  • A. 

   A. Thánh Thể

  • B. 

   B. Rửa Tội

  • C. 

   C. Thêm sức

  • D. 

   D. Thánh Thể và Rửa Tội

 • 19. 
  “Không thể có một khế ước hôn nhân thành sự giữa hai người đã được Rửa Tội,nếu khế ước ấy đồng thời không phải là bí tích”. Đúng hay sai?
  • A. 

   Đúng

  • B. 

   Sai

 • 20. 
  Tính dục được “quy hướng tới tình yêu phu phụ giữa người nam và người nữ”. Đúng hay sai?
  • A. 

   A. Đúng

  • B. 

   B. Sai

 • 21. 
  Bởi vì “theo trật tự …, tình yêu phu phụ giữa một người nam và một người nữ và sự thông truyền sự sống được qui hướng về nhau (cf. St 1,27-28).
  • A. 

   A. Tạo thành

  • B. 

   B. Cứu chuộc soi sáng

  • C. 

   C. Cứu độ

 • 22. 
  Đâu là “bổn phận hệ trọng nhất” và đồng thời là một “quyền đệ nhất” của cha mẹ?
  • A. 

   A. Việc chăm sóc nuôi dưỡng con cái

  • B. 

   B. Việc giáo dục toàn diện cho con cái

  • C. 

   C. Việc hướng dẫn con cái

  • D. 

   D. Việc yêu thương con cái

 • 23. 
  Ai là tác giả của bài ca đức mến?“Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu,Không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc,Không làm điều bất chính, không tìm tư lợi,Không nóng giận, không nuôi hận thù,Không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật.Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả”
  • A. 

   A. Thánh Gio-an

  • B. 

   B. Thánh Phê-rô

  • C. 

   C. Thánh Lu-ca

  • D. 

   D. Thánh Phao-lô

 • 24. 
  Yêu thương có nghĩa là chu toàn 2 giới răn nào của Thiên Chúa?
  • A. 

   A. Chớ lấy của người, Chớ muốn vợ chồng người

  • B. 

   B. Chớ lấy của người, Chớ tham của người

  • C. 

   C. Chớ muốn vợ chồng người, Chớ tham của người

  • D. 

   D. Chớ làm chứng dối, Chớ tham của người

 • 25. 
  Trong khi trinh khiết là một dấu chỉ … của Đức Kitô …, thì hôn nhân là một dấu chỉ … cho những người đang trên đường lữ hành trần thế, một dấu chỉ của Đức Kitô tại thế, là Đấng đã chấp nhận nên một với chúng ta và tự hiến cho chúng ta đến mức đổ máu mình ra.
  • A. 

   A. Lịch sử, nhập thể, cánh chung

  • B. 

   B. Cánh chung, nhập thể, lịch sử

  • C. 

   C. Lịch sử, Phục sinh, cánh chung

  • D. 

   D. Cánh chung, Phục sinh, lịch sử

Back to Top Back to top