Câu Hỏi Tông Huấn Các Bổn pHận Của Gia đình_familarius Consortio P2

42 Questions | Total Attempts: 77

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Cu Hi Tng Hun Cc Bn pHn Ca Gia nh_familarius Consortio P2

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Gia đình nhân loại, bị phân hóa vì tội lỗi, được phục hồi trong sự hiệp nhất của nó nhờ quyền năng cứu chuộc do …
  • A. 

   A. Mầu nhiệm nhập thể

  • B. 

   B. Tình yêu

  • C. 

   C. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người

  • D. 

   D. Cái chết và sự sống lại của Đức Ki-tô

 • 2. 
  Hôn nhân Ki-tô giáo trở thành môi trường tự nhiên để cho nhân vị được hội nhập vào …
  • A. 

   A. Xã hội

  • B. 

   B. Gia đình

  • C. 

   C. Hội Thánh

  • D. 

   D. Thế giới

 • 3. 
  Nơi gia đình, Hội Thánh tìm được cái nôi và môi trường giúp cho …
  • A. 

   A. Hội Thánh có thể hoàn tất việc hội nhập vào các thế hệ loài người

  • B. 

   B. Các thế hệ loài người được hội nhập vào Hội Thánh

  • C. 

   C. Cả A và B đúng

  • D. 

   D. Cả A và B sai

 • 4. 
  Hai cách thức để diễn tả cùng một mầu nhiệm duy nhất về giao ước giữa Thiên Chúa với Dân Ngài là gì?
  • A. 

   A. Gia đình và tu trì

  • B. 

   B. Hôn nhân và tu trì

  • C. 

   C. Hôn nhân và trinh khiết

  • D. 

   D. Gia đình và trinh khiết

 • 5. 
  Qua sự trinh khiết, con người chờ đợi gì?
  • A. 

   A. Lễ cưới cánh chung của Đức Ki-tô với Hội Thánh

  • B. 

   B. Mối hy vọng sẽ được gặp gỡ Đức Ki-tô sau này

  • C. 

   C. Nước Thiên Chúa

 • 6. 
  Khi làm cho trái tim con người được đặc biệt tự do, “để nó được bừng cháy hơn nữa trong tình yêu đối với Thiên Chúa và với mọi người”, sự trinh khiết chứng tỏ rằng … là viên ngọc quý mà người ta phải coi trọng hơn mọi giá trị khác.
  • A. 

   A. Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài

  • B. 

   B. Tình yêu Thiên Chúa và sự công chính của Ngài

  • C. 

   C. Gia đình

  • D. 

   D. Nước Thiên Chúa

 • 7. 
  Suốt cả lịch sử của mình, Hội Thánh đã luôn luôn bênh vực sự trổi vượt của đặc sủng … so với đặc sủng …
  • A. 

   A. Hôn nhân, trinh khiết

  • B. 

   B. Trinh khiết, hôn nhân

  • C. 

   C. Gia đình, hôn nhân

  • D. 

   D. Hôn nhân, gia đình

 • 8. 
  Theo ý định của Thiên Chúa, gia đình kết thành …, nên gia đình có sứ mạng phải mỗi lúc một trở nên cái nó “là”.
  • A. 

   A. Hội Thánh tại gia

  • B. 

   B. Cộng đoàn thân mật của sự sống và tình yêu

  • C. 

   C. Hội Thánh lớn

 • 9. 
  Gia đình phải mỗi lúc một trở nên cái nó “là”, nghĩa là …
  • A. 

   A. Một cộng đoàn của sự sống và tình yêu đang vươn lên và sẽ hoàn tất trong Nước Thiên Chúa

  • B. 

   B. Nhận biết trọn vẹn và thực hiện đầy đủ ý định của Thiên Chúa

  • C. 

   C. Một xã hội được hưởng một quyền lợi ưu tiên

 • 10. 
  THĐGM đã đưa ra ánh sáng bốn bổn phận chính của gia đình là “Đào tạo một cộng đồng các ngôi vị, Phục vị sự sống, Dự phần vào việc phát triển xã hội và …”
  • A. 

   A. Dự phần vào đời sống sứ mạng của Hội Thánh

  • B. 

   B. Việc truyền sinh

  • C. 

   C. Sống và rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa

 • 11. 
  Bổn phận đầu tiên của gia đình là gì?
  • A. 

   Diễn giải lịch sử thế giới này theo ánh sáng Đức Ki-tô

  • B. 

   Phục vụ sự sống

  • C. 

   Việc truyền sinh

  • D. 

   Trung thành sống thực tại của sự hiệp thông

 • 12. 
    … là luật sống cho đôi bạn Ki-tô hữu và đồng thời là hơi thở hướng dẫn họ.
  • A. 

   Tin Mừng

  • B. 

   Ơn của Thần Khí

  • C. 

   Hội Thánh

  • D. 

   Tình yêu

 • 13. 
  Trong lúc cử hành Bí tích Hôn Phối, Người ban cho họ …, như thế, không những đôi bạn có thể vượt lên được khỏi sự “cứng lòng” mà nhất là họ còn có thể dự phần vào tình yêu toàn diện và dứt khoát của Đức Ki-tô.
  • A. 

   A. Một đời sống mới

  • B. 

   B. Một con người mới

  • C. 

   C. Một tấm lòng mới

 • 14. 
  Ai đã gọi ân sủng của Đức Giê-su Ki-tô “Anh Cả của một đang em đông đúc” theo bản tính và sức mạnh nội tại của ơn ấy, là một “ân sủng của tình huynh đệ”?
  • A. 

   Thánh Ambrôsiô

  • B. 

   Thánh Gio-an

  • C. 

   Thánh Tô-ma Aquinô

  • D. 

   Thánh Gio-an Kim Khẩu

 • 15. 
  Thánh Thần được đổ tràn xuống trong việc cử hành các bí tích chính là nguồn mạch sống động và lương thực vô tận cho sự hiệp thông siêu nhiên nối kết các tín hữu với …
  • A. 

   Thiên Chúa

  • B. 

   Đức Ki-tô

  • C. 

   Hội Thánh

  • D. 

   Nhau

 • 16. 
  Gia đình Ki-tô hữu có thể và phải được gọi là “Hội Thánh tại gia” vì…
  • A. 

   Nhận biết trọn vẹn và thực hiện đầy đủ ý định của Thiên Chúa

  • B. 

   Một cộng đoàn của sự sống và tình yêu đang vươn lên và sẽ hoàn tất trong Nước Thiên Chúa

  • C. 

   Gia đình Ki-tô hữu là một mặc khải, một sự thực hiện đặc biệt mối hiệp thông trong Hội Thánh

  • D. 

   Vì Đấng Tạo hóa đã đặt gia đình làm nguồn gốc và nền tảng cho xã hội con người

 • 17. 
  … là một lời chứng liên lỉ và sáng chói cho phẩn giá phụ nữ
  • A. 

   Tình yêu Thiên Chúa

  • B. 

   Lịch sử cứu độ

  • C. 

   Tin Mừng

 • 18. 
  Nếu là Ki-tô hữu, người nam còn được mời gọi phát triển một thái độ yêu thương mới mẻ để diễn tả với vợ mình tình bác ái tế nhị và mạnh mẽ mà Chúa Ki-tô đã có đối với …
  • A. 

   Dân Ngài

  • B. 

   Hội Thánh

  • C. 

   Người Ki-tô hữu

  • D. 

   Con người

 • 19. 
  Mối bận tâm về trẻ em chính là phương thế đầu tiên và căn bản để kiểm chứng mối tương quan giữa người với người khi nào?
  • A. 

   A. Từ trước khi chúng được sinh ra

  • B. 

   B. Từ giây phút đầu tiên được thai nghén

  • C. 

   C. Trong suốt tuổi nhi đồng và thiếu niên

  • D. 

   D. Tất cả đều đúng

 • 20. 
  Mục tiêu căn bản của gia đình là
  • A. 

   A. Phục vụ cho sự sống

  • B. 

   B. Việc truyền sinh

  • C. 

   C. Sống theo Tin Mừng

  • D. 

   D. Diễn giải lịch sử thế giới này theo ánh sáng Đức Ki-tô

 • 21. 
  “Sự phong nhiêu của tình yêu vợ chồng không giản lược vào nguyên việc sinh ra con cái”. Đúng hay sai?
  • A. 

   Đúng

  • B. 

   Sai

 • 22. 
  “Bôi nhọ hôn nhân cũng đồng thời làm giảm đi vinh quang của sự trinh khiết, ca ngợi hôn nhân là nêu cao sự khâm phục phải có đối với sự trinh khiết và làm cho nó được chiếu sáng hơn.” Là câu nói của ai?
  • A. 

   Thánh Tô-ma Aquinô

  • B. 

   Thánh Ambrôsiô

  • C. 

   Thánh Gio-an Kim Khẩu

  • D. 

   Thánh Mát-thêu

 • 23. 
  Ai được coi là nhà giáo dục đầu tiên và chính yếu của trẻ em?
  • A. 

   Thiên Chúa

  • B. 

   Hội Thánh

  • C. 

   Cha mẹ

  • D. 

   Xã hội

 • 24. 
  Điều gì định tính cho bổn phận giáo dục của cha mẹ?
  • A. 

   A. Thiên Chúa

  • B. 

   B. Tình phụ tử và tình mẫu tử

  • C. 

   C. Tình yêu Thiên Chúa dành cho Hội Thánh

  • D. 

   D. Hội Thánh

 • 25. 
  Trẻ em phải lớn lên trong một sự tự do chân chính trước các của cải vật chất, biết chọn một nếp sống giản dị và khắc khổ vì xác tín mạnh mẽ rằng: “giá trị của con người là do …, hơn là do…”
  • A. 

   A. Cái mình làm, cái mình có

  • B. 

   B. Cái mình có, cái mình làm

  • C. 

   C. Cái mình thuộc về, cái mình có

  • D. 

   D. Cái mình có, cái mình thuộc về

Back to Top Back to top