Câu Hỏi Bổ Sung

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Tham1989
T
Tham1989
Community Contributor
Quizzes Created: 9 | Total Attempts: 22,965
Questions: 25 | Attempts: 42

SettingsSettingsSettings
Câu Hỏi Bổ Sung - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Chất tiệt trùng dùng trong tiệm là gì?

  • A. 

   Tiệt trùng ướt.

  • B. 

   Tiệt trùng khô.

  • C. 

   Chất tiệt trùng của C.P.A.

  Correct Answer
  A. Tiệt trùng ướt.
  Explanation
  The correct answer is "Tiệt trùng ướt." This is because the question is asking about the type of disinfectant used in the salon, and "tiệt trùng ướt" translates to "wet disinfection," which refers to the use of liquid disinfectants. The other options, "tiệt trùng khô" (dry disinfection) and "chất tiệt trùng của C.P.A." (disinfectant of C.P.A.), are not mentioned in the question and therefore cannot be considered as correct answers.

  Rate this question:

 • 2. 

  Cách bảo quản chai sơn không bị nhiễm bẩn và giữ cho bền màu

  • A. 

   Xoay tròn chai.

  • B. 

   Chùi cọ bằng giấy.

  • C. 

   Không dùng biện pháp gì

  Correct Answer
  C. Không dùng biện pháp gì
  Explanation
  The correct answer is "Không dùng biện pháp gì" (Do not use any method). This means that there is no specific method or action required to preserve the paint on the bottle and prevent it from getting dirty. It suggests that the paint on the bottle is durable and does not require any special care or maintenance.

  Rate this question:

 • 3. 

  Những nếp da nhăn dọc theo hướng móng tay được gọi là gì

  • A. 

   Rãnh móng.

  • B. 

   Mộng thịt.

  Correct Answer
  A. Rãnh móng.
  Explanation
  The correct answer is "Rãnh móng." In Vietnamese, "nếp da nhăn dọc theo hướng móng tay" refers to the grooves or wrinkles that appear on the skin in the direction of the nails. These grooves are commonly known as "rãnh móng."

  Rate this question:

 • 4. 

  Dùng chất gì để làm dính chặt móng bột và hòa lẫn với móng tự nhiên

  • A. 

   Primer (lớp lót)

  • B. 

   Chất keo dính.

  Correct Answer
  A. Primer (lớp lót)
  Explanation
  The correct answer is "Primer (lớp lót)". Primer is a substance used to prepare a surface for the application of another material, in this case, it is used to make the nail powder adhere tightly and blend with the natural nail. It acts as a base coat that helps the nail polish or nail powder to adhere better and last longer.

  Rate this question:

 • 5. 

  Khi 1 người có bằng mà bị thu hồi lại là

  • A. 

   Khi làm đơn cung cấp thông tin nhầm lẫn không đúng sự thật.

  • B. 

   Khi làm khách hàng bị chảy máu.

  Correct Answer
  A. Khi làm đơn cung cấp thông tin nhầm lẫn không đúng sự thật.
  Explanation
  The correct answer is "When someone provides false or misleading information on the application form." This means that when a person fills out a form and intentionally provides incorrect or deceptive information, their application may be revoked.

  Rate this question:

 • 6. 

  Dung dịch sát trùng có chứa chất chống vi trùng lao dùng để làm gì?

  • A. 

   Lau giọt máu nhiễu.

  • B. 

   Cầm máu

  Correct Answer
  A. Lau giọt máu nhiễu.
  Explanation
  The correct answer is "Lau giọt máu nhiễu." This is because the given sentence states that the antiseptic solution contains a substance that can kill tuberculosis bacteria. Therefore, it is used to clean blood stains and prevent the spread of tuberculosis.

  Rate this question:

 • 7. 

  Khi một người đến tiệm làm móng, những biểu hiện dưới đây người thợ có quyền từ chối, ngoại trừ:

  • A. 

   Sưng tẩy.

  • B. 

   Móng đổi màu.

  • C. 

   Ghẻ lỡ

  Correct Answer
  B. Móng đổi màu.
  Explanation
  The correct answer is "Móng đổi màu." In the given question, the person is going to a nail salon, and the question asks about the signs that a nail technician has the right to refuse, except for one option. The options given are "Sưng tẩy" (swelling), "Móng đổi màu" (nail discoloration), and "Ghẻ lỡ" (infection). Nail discoloration is not a sign that a nail technician can refuse, while swelling and infection are valid reasons for refusal.

  Rate this question:

 • 8. 

  Trên bàn và dưới sàn nhà dính máu phải?

  • A. 

   Dùng chất E.P.A. Hospital có chứa chất chống vi trùng lao.

  • B. 

   Dùng khăn thấm nước lau.

  Correct Answer
  A. Dùng chất E.P.A. Hospital có chứa chất chống vi trùng lao.
  Explanation
  The correct answer is "Dùng chất E.P.A. Hospital có chứa chất chống vi trùng lao." This is because using E.P.A. Hospital solution with anti-tuberculosis disinfectant is the most effective method to disinfect the table and floor. Using a water-absorbent cloth may help with cleaning, but it does not guarantee the elimination of tuberculosis bacteria. Therefore, the use of E.P.A. Hospital solution is the best choice to ensure proper disinfection.

  Rate this question:

 • 9. 

  Một sản phẩm dùng hữu dụng nhất khi tay có vết cắt:

  • A. 

   Phèn bột.

  • B. 

   Chất làm se da.

  Correct Answer
  A. Phèn bột.
  Explanation
  Phèn bột là một sản phẩm dùng để cung cấp khả năng làm khô và làm chặt cho các vết cắt nhỏ trên da. Khi được áp dụng lên vết thương, phèn bột giúp hạn chế sự chảy máu và tạo một lớp bảo vệ để ngăn vi khuẩn xâm nhập. Điều này giúp tăng tốc độ lành vết thương và giảm nguy cơ nhiễm trùng. Do đó, phèn bột là một sản phẩm hữu ích khi tay có vết cắt.

  Rate this question:

 • 10. 

  Staphylococci là vi trùng phát triển theo dạng gì?

  • A. 

   Xoắn

  • B. 

   Que

  • C. 

   Từng chùm, cụm, bó.

  • D. 

   Cặp

  Correct Answer
  C. Từng chùm, cụm, bó.
  Explanation
  Staphylococci are bacteria that develop in clusters, known as "từng chùm, cụm, bó" in Vietnamese. This means that they grow in groups or clusters, rather than in a straight line or individually.

  Rate this question:

 • 11. 

  Dùng lớp phủ nào cho móng tay bị tổn thương?

  • A. 

   Primer (lớp keo dính).

  • B. 

   Top coat (lớp phủ trên)

  • C. 

   Nail wrap (móng bọc)

  Correct Answer
  C. Nail wrap (móng bọc)
  Explanation
  Nail wrap (móng bọc) is the correct answer because it is used to protect and strengthen damaged or weak nails. Nail wraps are made of materials like silk, fiberglass, or linen, which are applied to the nail surface to provide support and prevent further damage. They can also be used to fix cracked or broken nails. Primer (lớp keo dính) is used to improve adhesion between the natural nail and artificial enhancements, while top coat (lớp phủ trên) is applied as a final layer to add shine and protect the nail polish.

  Rate this question:

 • 12. 

  Vi khuẩn nảy nở sinh sôi trong môi trường nào?

  • A. 

   Khô

  • B. 

   Tối.

  • C. 

   Ẩm ướt.

  Correct Answer
  C. Ẩm ướt.
  Explanation
  The correct answer is "Ẩm ướt." Bacteria thrive in moist environments as they require water for their metabolic activities and reproduction. Moisture provides a suitable condition for bacteria to absorb nutrients, exchange gases, and eliminate waste products. Dry environments are generally unfavorable for bacterial growth as they can lead to dehydration and hinder their vital functions. Therefore, the presence of moisture is crucial for the proliferation of bacteria.

  Rate this question:

 • 13. 

  Khuẩn Bacilli có hình gì?

  • A. 

   Que

  • B. 

   Xoắn.

  • C. 

   Cầu.

  Correct Answer
  A. Que
  Explanation
  The correct answer is "Que". This is because Bacilli are rod-shaped bacteria, and the word "que" in Vietnamese means "rod" or "stick". Therefore, "que" is the most appropriate answer that describes the shape of Bacilli.

  Rate this question:

 • 14. 

  Khi làm móng không được phục vụ các dịch vụ, ngoại trừ:

  • A. 

   Móng bị viêm.

  • B. 

   Móng bị nấm.

  • C. 

   Móng bị bạc, đổi màu.

  Correct Answer
  A. Móng bị viêm.
  Explanation
  The given answer states that the only acceptable reason for not being able to receive nail services is if the nails are inflamed. This implies that if the nails are infected with fungus or have changed color, the individual can still receive nail services.

  Rate this question:

 • 15. 

  Móng vải, lụa (silk wrap) được bảo quản như thế nào?

  • A. 

   Mỗi 3 tuần refill.

  • B. 

   Đắp keo phủ đầy 2 tuần 1 lần, và vải phủ đầy 4 tuần 1 lần

  Correct Answer
  B. Đắp keo phủ đầy 2 tuần 1 lần, và vải phủ đầy 4 tuần 1 lần
  Explanation
  The correct answer is to apply a layer of glue every 2 weeks and a layer of fabric every 4 weeks.

  Rate this question:

 • 16. 

  Phần mô sống dưới góc móng có dây thần kinh và mạch máu là: 

  • A. 

   Da gốc móng.

  • B. 

   Móng non (Matrix).

  • C. 

   Mọng thịt.

  Correct Answer
  B. Móng non (Matrix).
  Explanation
  The correct answer is "Móng non (Matrix)". The matrix is the living tissue beneath the nail plate. It is responsible for producing new nail cells, which then push the old cells forward to form the nail plate. The matrix contains nerves and blood vessels that supply nutrients and oxygen to the growing nail. Therefore, the matrix is the part of the nail where growth and regeneration occur.

  Rate this question:

 • 17. 

  Loại hình massage nào đựơc gọi là tẩm quất?

  • A. 

   Vỗ

  • B. 

   Chà xát

  • C. 

   Nắn bóp

  Correct Answer
  A. Vỗ
  Explanation
  Tẩm quất is a type of massage technique that involves gentle tapping or patting on the body. This technique is believed to improve blood circulation, relieve muscle tension, and promote relaxation. Vỗ, which means "to pat" or "to tap" in Vietnamese, is the correct answer because it describes the specific massage technique associated with tẩm quất. Chà xát refers to rubbing or kneading, while nắn bóp means pressing or squeezing, and they are not associated with tẩm quất.

  Rate this question:

 • 18. 

  Nếu không có chỉ định khác của tiểu bang, dung dịch tẩy uế phải thay đổi

  • A. 

   Hàng giờ.

  • B. 

   Sau mỗi khách hàng.

  • C. 

   Hàng ngày.

  Correct Answer
  C. Hàng ngày.
  Explanation
  The correct answer is "Hàng ngày" because the statement suggests that if there are no other state regulations, the cleaning solution must be changed daily. This implies that the solution should not be used for more than a day to ensure hygiene and cleanliness.

  Rate this question:

 • 19. 

  Bước đầu tiên khi cắt tay chảy máu là:

  • A. 

   Bôi phèn chua.

  • B. 

   Băng bó vết thương.

  • C. 

   Ngừng phục vụ.

  Correct Answer
  C. Ngừng phục vụ.
  Explanation
  The correct answer is "Ngừng phục vụ." This means "Stop serving." In the context of the question, it suggests that the first step when cutting a bleeding hand is to stop whatever activity or service the person was engaged in. This is important to prevent further injury or contamination of the wound.

  Rate this question:

 • 20. 

  Khách hàng đến tiệm với tình trạng móng bị cắn thì nên làm gì?

  • A. 

   Móng dầu.

  • B. 

   Gắn móng giả đầu móng.

  Correct Answer
  B. Gắn móng giả đầu móng.
  Explanation
  The correct answer is "Gắn móng giả đầu móng." This answer suggests that the customer should have fake nails attached to the bitten nails. This can help cover up the bitten nails and give them a more polished appearance.

  Rate this question:

 • 21. 

  Mức độ khử nhiễm cao nhất là

  • A. 

   Vệ sinh.

  • B. 

   Khử trùng

  • C. 

   Tiệt trùng, diệt trùng.

  Correct Answer
  C. Tiệt trùng, diệt trùng.
  Explanation
  The correct answer is "Tiệt trùng, diệt trùng." This answer refers to the highest level of disinfection, which involves both sterilization and disinfection. Sterilization is the process of killing or removing all forms of microbial life, including bacteria, viruses, and fungi. Disinfection, on the other hand, is the process of killing or inactivating most pathogenic microorganisms, except for bacterial spores. Therefore, the combination of sterilization and disinfection provides the highest level of decontamination.

  Rate this question:

 • 22. 

  Móng bị nhiễm trùng thường có màu gì?

  • A. 

   Vàng.

  • B. 

   Đỏ.

  • C. 

   Xanh.

  • D. 

   Đen.

  Correct Answer
  C. Xanh.
  Explanation
  The question is asking about the color of pus, which is a sign of infection. Pus is typically green in color, indicating the presence of white blood cells and dead tissue. This is a common indication of an infection in the body.

  Rate this question:

 • 23. 

  Màu nào chứng tỏ móng bị viêm nặng:

  • A. 

   Đen.

  • B. 

   Nâu.

  • C. 

   Xanh

  Correct Answer
  A. Đen.
  Explanation
  The color black indicates a severe infection in the nails.

  Rate this question:

 • 24. 

  Móng bị bầm (bruised nail) bởi cục máu tụ dưới đĩa móng (nail plate) tạo ra 1 vết màu gì?

  • A. 

   Tím đen (dark purplish).

  • B. 

   Hồng nhạt.

  • C. 

   Xanh xám.

  Correct Answer
  A. Tím đen (dark purplish).
  Explanation
  When a nail is bruised, blood collects under the nail plate, causing discoloration. The color of the bruise is typically dark purplish, which is consistent with the answer given.

  Rate this question:

 • 25. 

  Lớp da xếp chồng hai bên móng còn được gọi là:

  • A. 

   Rãnh móng.

  • B. 

   Thành móng (nail walls)

  • C. 

   Kẻ móng.

  Correct Answer
  B. Thành móng (nail walls)
  Explanation
  The correct answer is "Thành móng (nail walls)". This refers to the layers of skin that surround and protect the nails. The term "nail walls" is used to describe these layers as they form a barrier or wall around the nails.

  Rate this question:

Back to Top Back to top