Та ямар удирдагч вэ?

14 Questions | Total Attempts: 54

SettingsSettingsSettings
  ? - Quiz

Судалгааг үнэн зөв бөглөөрэй Танд амжилт хүсье


Questions and Answers
 • 1. 
  Удирдлагын зааварчилгаагүй асуудлыг та дуртай хүлээн авч шийдвэрлэдэг үү? 
  • A. 

   Тийм

  • B. 

   Үгүй

 • 2. 
  Одоогийнхоос арай доогуур байр сууринд хэрэглэж байсан арга барилаасаа татгалзахад танд төвөгтэй юу?
  • A. 

   Тийм

  • B. 

   Үгүй

 • 3. 
  Таны удирдаж буй одоогийн хамт олноос түрүүчийнх нь илүү байсан гэж санагддаг уу?
  • A. 

   Тийм

  • B. 

   Үгүй

 • 4. 
  Ямар ч нөхцөлд тохирсон удирдлагын арга барил олох гэж та тэмүүлдэг үү?
  • A. 

   Тийм

  • B. 

   Үгүй

 • 5. 
  Өөрийн ажилтнуудыг мэргэжилээр нь чадвартай, дунд, сул гэсэн үзүүлэлтээр зөв тодорхойлж чадах уу?
  • A. 

   Тийм

  • B. 

   Үгүй

 • 6. 
  Таалагдах таалагдахгүй байдлаас үл шалтгаалан аливаа асуудалд зөв хандаж чадах уу?
  • A. 

   Тийм

  • B. 

   Үгүй

 • 7. 
  Дээд удирдлага, ажиллагсадтайгаа зөрчилд орохгүй байх  нь хялбар гэж та боддог уу?
  • A. 

   Тийм

  • B. 

   Үгүй

 • 8. 
  Удирдлагын шалгарсан арга барил гэж байхгүй харин нөхцөл байдлаас хамааран олон төрлийн арга барилыг зөв хослуулан хэрэглэх нь чухал гэдэгтэй та санал нийлж байна уу?
  • A. 

   Тийм

  • B. 

   Үгүй

 • 9. 
  Та өөрийн ажлын газрын удирдлагын тогтолцоог өөрчилмөөр санагддах үе байдаг уу?
  • A. 

   Тийм

  • B. 

   Үгүй

 • 10. 
  Даргын хувьд аливаа хүний талаар төрсөн таны анхны сэтгэгдэл зөв байдаг уу?
  • A. 

   Тийм

  • B. 

   Үгүй

 • 11. 
  Удирдлагын хувьд гарсан алдааг бодит ямар нэг шалтгаанаас /байр сууцны дутагдал, материал техникийн хангамж гэх мэт/ хамаарсан гэж тайлбарлах явдал гардаг уу?
  • A. 

   Тийм

  • B. 

   Үгүй

 • 12. 
  Үр бүтээмжтэй удирдахад цаг  хугацаа хүрэлцээгүй мэт санагдах үе гардаг уу?
  • A. 

   Тийм

  • B. 

   Үгүй

 • 13. 
  Удирдлага хүн ажлын үйл явцын обьект дээр олон дахин очих боломж байвал удирдах үр нөлөө сайжирна гэж та боддог уу?
  • A. 

   Тийм

  • B. 

   Үгүй

 • 14. 
  Ажилдаа чадварлаг хүмүүс асуудлыг шийдвэрлэх эрх, бие даасан байдлыг олгодог уу?
  • A. 

   Тийм

  • B. 

   Үгүй

Back to Top Back to top