CoĞrafyacilar 8.9.10.11.Ünİte Sonu Sorulari

40 Questions | Total Attempts: 112

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Corafyacilar 8.9.10.11.nte Sonu Sorulari

ünite 8. 9. 10. 11


Questions and Answers
 • 1. 
  Aşağıdakilerden hangisi dünyanın ilk coğrafya kurumudur?
  • A. 

   Royal Geographical Society

  • B. 

   The American Geographical Society

  • C. 

   International Geographical Union

  • D. 

   Türk Coğrafya Kurumu

  • E. 

   Société de Géographie

 • 2. 
  Aşağıdakilerden hangisi The American Geographical Society’nin başlıca bilimselyayın organıdır?
  • A. 

   Political Geography

  • B. 

   Geographical Review

  • C. 

   Geomorphology

  • D. 

   The Geographical Journal

  • E. 

   Applied Geography

 • 3. 
  Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda Avrupa’da coğrafya kurumuna sahipülkelerden biri değildir?
  • A. 

   İngiltere

  • B. 

   Fransa

  • C. 

   SSCB

  • D. 

   Türkiye

  • E. 

   Almanya

 • 4. 
  Dünyanın ilk coğrafya kurumu olan Société de Géographie’nin ilk başkanıaşağıdaki bilim insanlarından hangisidir?
  • A. 

   Paul Vidal de la Blache

  • B. 

   Elisée Reclus

  • C. 

   Emmanuel de Martonne

  • D. 

   Pierre-Simon Laplace

  • E. 

   Jean-Baptiste Élie de Beaumont

 • 5. 
  Royal Geogrphical Society’nin merkez binası aşağıdaki şehirlerden hangisindedir?
  • A. 

   Greenwich

  • B. 

   Yorkshire

  • C. 

   Paris

  • D. 

   Manchester

  • E. 

   Londra

 • 6. 
  Aşağıdakilerden hangisi Türk Coğrafya Kurumundan önce coğrafya kurumunasahip olan ülkelerden biri değildir?
  • A. 

   SSCB

  • B. 

   İngiltere

  • C. 

   İsrail

  • D. 

   Fransa

  • E. 

   Almanya

 • 7. 
  Aşağıdakilerden hangisi Amerika kıtasının ilk coğrafya kurumudur?
  • A. 

   Royal Geographical Society

  • B. 

   The American Geographical Society

  • C. 

   International Geographical Union

  • D. 

   Institute of British Geographers

  • E. 

   Société de Géographie

 • 8. 
  Aşağıdakilerden hangisi Société de Géographie’nin başlıca bilimsel yayınorganıdır?
  • A. 

   La Géographie

  • B. 

   Geographical Review

  • C. 

   Geomorphology

  • D. 

   The Geographical Journal

  • E. 

   Applied Geography

 • 9. 
  Aşağıdakilerden hangisi Royal Geogrphical Society (with IBG)’nin araştırmagruplarından biri değildir?
  • A. 

   Biogeography Research Group

  • B. 

   Climate Change Research Group

  • C. 

   Volcanology Research Group

  • D. 

   Developing Areas Research Group

  • E. 

   Geographical Information Science Research Group

 • 10. 
  Aşağıdakilerden hangisi Royal Geogrphical Society (with IBG)’nin çalışmalarınıyürüten beş komiteden biri değildir?
  • A. 

   Basın yayın

  • B. 

   Araştırma

  • C. 

   Eğitim

  • D. 

   Ekspedisyon ve Arazi çalışmaları

  • E. 

   Finans

 • 11. 
  Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın dört ana geleneğinden biri değildir?
  • A. 

   Yer sistemleri geleneği

  • B. 

   Mekânsal gelenek

  • C. 

   İnsan-mekân ilişkileri geleneği

  • D. 

   Ekonomik-kültürel gelenek

  • E. 

   Alan çalışmaları geleneği

 • 12. 
  Aşağıdakilerden hangisi yer sistemleri geleneğinin içerisinden çıkan alt dallardanbirisi değildir?
  • A. 

   Klimatoloji

  • B. 

   Hidroloji

  • C. 

   Antropoloji

  • D. 

   Paleontoloji

  • E. 

   Mineraloji

 • 13. 
  Çalışmasında bir adanın yerleşmeye uygun ikliminden ve tarıma elverişlitopraklarından bahseden bir araştırmacı coğrafyanın hangi geleneğine göre değerlendirmeyapmaktadır?
  • A. 

   Alan çalışmaları geleneği

  • B. 

   İnsan-mekân ilişkileri geleneği

  • C. 

   Mekânsal gelenek

  • D. 

   Yer sistemleri geleneği

  • E. 

   Alan çalışmaları geleneği ve mekânsal gelenek

 • 14. 
  İnsan-mekân ilişkileri geleneğine göre MÖ 5. yüzyılda kaleme aldığı Airs, watersand places isimli eserinde doğal çevre koşullarının insan sağlığı üzerine etkilerindenbahsederek bugünki coğrafyanın temellerini atan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Erastosthenes

  • B. 

   Hipokrat

  • C. 

   Aristotle

  • D. 

   Hipparchus

  • E. 

   Ptolemaios

 • 15. 
  Aşağıdakilerden hangisi yer sistemleri geleneğinin içerisinden çıkan alt dallardanbirisidir?
  • A. 

   Astronomi

  • B. 

   Teoloji

  • C. 

   Antropoloji

  • D. 

   Matematik

  • E. 

   Mineraloji

 • 16. 
  William D. Pattison tarafından 1964 yılında yayımlanan The Four Traditions ofGeography adlı makalesi hangi dergide yer almaktadır?
  • A. 

   Geographical Review

  • B. 

   Journal of Geography

  • C. 

   Applied Geography

  • D. 

   Journal of Earth Sciences

  • E. 

   Geological Survey

 • 17. 
  Tecrübi olay ve olguların mesafe, şekil, yön ve lokasyon açısından analizinedayanan gelenek aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Mekânsal gelenek

  • B. 

   Yer sistemleri geleneği

  • C. 

   İnsan-mekân ilişkileri geleneği

  • D. 

   Ekonomik-kültürel gelenek

  • E. 

   Alan çalışmaları geleneği

 • 18. 
  20. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra hangi akımın etkisinin azalmasıyla birlikte oakıma karşı tavır almış olan geniş perspektifli insan-mekân ilişkileri geleneği etkisiniartırmıştır?
  • A. 

   Feminizm

  • B. 

   Pragmatizm

  • C. 

   Çevresel determinizm

  • D. 

   Anarşizm

  • E. 

   Varoluşçuluk

 • 19. 
  Mekânların doğası, karakteri ve farklılıkları üzerinde duran gelenek aşağıdakilerdenhangisidir?
  • A. 

   Modern Coğrafya geleneği

  • B. 

   İnsan-mekân ilişkileri geleneği

  • C. 

   Mekânsal gelenek

  • D. 

   Yer sistemleri geleneği

  • E. 

   Alan çalışmaları geleneği

 • 20. 
  Atmosfer, litosfer ve hidrosfer ile Dünya-Güneş ilişkisi üzerine yoğunlaşangelenek aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Alan çalışmaları geleneği

  • B. 

   İnsan-mekân ilişkileri geleneği

  • C. 

   Mekânsal gelenek

  • D. 

   Yer sistemleri geleneği

  • E. 

   Modern Coğrafya geleneği

 • 21. 
  Aşağıdakilerden hangisi Richard Hartshorne’un en önemli temsilcilerinden olduğuparadigmadır?
  • A. 

   Çevresel determinizm

  • B. 

   İdealizm

  • C. 

   Varoluşçuluk

  • D. 

   Pozitivizm

  • E. 

   Posibilizm

 • 22. 
  Bilginin değerini pratik faydası ile ölçen yaklaşım hangisidir?
  • A. 

   Fenomenoloji

  • B. 

   Davranışçılık

  • C. 

   Ampirizm

  • D. 

   Pragmatizm

  • E. 

   Realizm

 • 23. 
  Bilginin yegâne kaynağının duyular ve gözlem olduğunu savunan yaklaşımhangisidir?
  • A. 

   İdealizm

  • B. 

   Posibilizm

  • C. 

   Ampirizm

  • D. 

   Bölgeselcilik

  • E. 

   Çevresel determinizm

 • 24. 
  Aşağıdakilerden hangisi Aguste Comte tarafından ortaya atılan ve genel anlamdaampirik felsefe içerisinde yer alan paradigmadır?
  • A. 

   Çevresel determinizm

  • B. 

   İdealizm

  • C. 

   Varoluşçuluk

  • D. 

   Pozitivizm

  • E. 

   Posibilizm

 • 25. 
  Varoluşçuluk akımının kurucusu olan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   William James

  • B. 

   Søren Kierkegaard

  • C. 

   Aguste Comte

  • D. 

   Richard Hartshorne

  • E. 

   Immanuel Kant

Back to Top Back to top