Collecturk Bilgi Güvenliği Sınavı

15 Sorular | Total Attempts: 804

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Collecturk Bilgi Güvenliği Sınavı

Sevgili Collecturk Ailesi; Şirketimiz genelinde Bilgi Güvenliği konusunda bilinci arttırmak nedeniyle tüm çalışanlarımız için "Collecturk Bilgi Güvenliği Sınavı" tanımlanmıştır. Sınav 15 sorudan oluşmaktadır ve yaklaşık 10-15 dakikalık bir süre yeterli olacaktır. Her kullanıcının tek giriş yetkisi bulunmaktadır. Sınav ile ilgili sorularınızı İnsan Kaynakları Departmanı'na iletebilirsiniz. Başarılar Dileriz. Collecturk İnsan Kaynakları Departmanı


Questions and Answers
 • 1. 
  Bir işletmede bilgi ne demektir?
  • A. 

   Bir işletme için değeri olan ve bu nedenle uygun olarak korunması gereken her türlü varlıktır.

  • B. 

   Eğitim ve öğretim sonucunda davranışta meydana gelen kalıcı değişiklik.

  • C. 

   Şirket varlıklarının güvenliğini, sağlığını etkileyen her türlü durumdur.

  • D. 

   Bir deneyim veya eğitim sırasında bir kişinin ihtiyaç duyduğu uzmanlık ve yeteneklerdir.

 • 2. 
  Aşağıdakilerden hangisi bilgi güvenliğinin temel öğesi değildir?
  • A. 

   Bütünlük

  • B. 

   Çeşitlilik

  • C. 

   Erişilebilirlik

  • D. 

   Gizlilik

 • 3. 
  Aşağıdakilerden hangisi bilginin bulunma şekillerinden değildir?
  • A. 

   Kağıtlar

  • B. 

   Sözlü

  • C. 

   Düşünsel

  • D. 

   Düşsel

 • 4. 
  Aşağıdakilerden hangisi erişilebilirlik ilkesine örnek değildir?
  • A. 

   Yetkili olan birimlerin müşteri bilgilerine ulaşabilmesi

  • B. 

   Giriş çıkışlarda kart okutma

  • C. 

   İş ortaklarının şirket gizli bilgilerini edinme hakkının bulunmaması

  • D. 

   Tüm çalışanların şirket politika, prosedür ve talimatlarına ulaşabilmesi

 • 5. 
  Aşağıdakilerden hangisi bütünlük ilkesine zarar verir?
  • A. 

   Önlem amaçlı kamera sisteminin kullanılması

  • B. 

   Bir web sayfasının içeriğinin saldırgan tarafından değiştirilmesi

  • C. 

   Şirkete gelen misafirlere ziyaretçi kartı verilmesi

  • D. 

   Şirket e- postasının sadece işyeri ile ilgili işler için kullanılması

 • 6. 
  Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Güvenliğinin sağlanmasında çalışanlara düşen görevlerden değildir?
  • A. 

   Karmaşık şifre belirlenmesi

  • B. 

   Temiz masa politikasına uyum sağlanması

  • C. 

   Müşteri ve şirket bilgilerinin 3. Şahıslarla paylaşılmaması

  • D. 

   Ortak kullanım alanlarının temiz tutulması (sigara, bardak vb. çöplerin çöp kutusuna atılması.)

 • 7. 
  Şifre kullanımı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
  • A. 

   Şifreler minimum 8 karakterden oluşmalıdır

  • B. 

   PC başından ayrılırken PC mutlaka kilitlenmelidir

  • C. 

   Şifreler 3 ayda bir değiştirilmelidir.

  • D. 

   Son 5 şifreden biri kullanılamaz

 • 8. 
  Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  • A. 

   Çalışırken kullanılan elektronik cihazlara zarar verecek olması sebebiyle içecek ve yiyecek tüketimi yapılmamalıdır.

  • B. 

   Yaka kartı unutulduğunda mutlaka İnsan Kaynakları Departmanına bilgi verilmelidir.

  • C. 

   Operasyonda fotoğraf çekilebilir.

  • D. 

   Sosyal Medya paylaşım sitelerinde müşteri ve şirket bilgileri paylaşılmamalıdır.

 • 9. 
  Aşağıdakilerden hangisi gizlilik ilkesi kapsamına girmez?
  • A. 

   Müşteri ile görüşürken güvenlik bilgileri alınmadan kişisel bilgiler paylaşılmamalıdır.

  • B. 

   Müşteri bilgilerinin yer aldığı ekran görüntülerinin çıktıları alınırken dikkatli olunmalı. Gerekli olduğu zamanlarda alınan çıktılar farklı kişilerin eline geçmemeli.

  • C. 

   Müşteri bilgilerine yetkili kişiler tarafından ulaşılamaması

  • D. 

   Müşteri bilgilerini içeren notlar masalarda unutulmamalıdır.

 • 10. 
  Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Güvenliği Komitesi’nin görevlerinden değildir?
  • A. 

   Bilgi Güvenliği prosedür ve kurallarının onaylanması

  • B. 

   Bilgi Güvenliği vakalarının incelenmesi

  • C. 

   Bilgi Güvenliği önlemlerinin alınması

  • D. 

   Güvenlik kameralarının satın alımının yapılması

 • 11. 
  Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Güvenliği Vakalarından biri değildir?
  • A. 

   Her türlü bilginin kötü niyetli kullanımı

  • B. 

   Şifre paylaşımı

  • C. 

   Şirketimiz tarafından tahsis edilmiş donanım ve yazılımı şirket amaçları dışında kullanmak

  • D. 

   Sistemsel sorunlarda Takım Lideri ile iletişime geçmek

 • 12. 
  Bilgi Güvenliği ihlalinde ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Genel Müdür’e bilgi verilmelidir

  • B. 

   Proje Yöneticisine bilgi verilmelidir

  • C. 

   Vaka Bildirim Formu oluşturulmalıdır

  • D. 

   Kalite Yönetim Birimine bilgi verilmelidir

 • 13. 
  Aşağıdakilerden hangisi Temiz Masa Politikası kapsamına girmez?
  • A. 

   Mesai bitiminde veya uzun süreli masa başından ayrılma durumlarında tüm önemli evraklarımızı kilitli dolap ve çekmecelere kaldırılmalıdır

  • B. 

   PC başından kalkıldığında mutlaka PC kilitlenmelidir

  • C. 

   Çalışırken kullanılan; elektronik cihazlara zarar verecek olması sebebiyle içecek ve yiyecek tüketimi yapılmamalıdır

  • D. 

   Fotokopi, fax makinası ve yazıcıda evrak bırakılmamalıdır.

 • 14. 
  Aşağıdakilerden hangisi TCK’da yer alan Bilgi Güvenliği maddelerinden değildir?
  • A. 

   Haberleşmenin gizliliğini ihlal

  • B. 

   Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

  • C. 

   Özel hayatın gizliliğini ihlâl

  • D. 

   Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali

 • 15. 
  Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  • A. 

   Şirket elektronik e posta kullanımı sadece iş yeri ile ilgili işler için kullanılabilir.

  • B. 

   Şirket bilgisayarlarında sohbet programları kullanılamaz

  • C. 

   Özel bilgisayarlarda, üye olunan paylaşım sitelerinde operasyon fotoğrafları yayınlanabilir.

  • D. 

   Ortak alanlarda yapılan sohbetlerde müşteri bilgileri yer almamalıdır.