Co Thắt Tâm Vị-bệnh Học

10 cu hi | Total Attempts: 210

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Co Thắt Tâm Vị-bệnh Học

Questions and Answers
 • 1. 
  Lớp cơ thực quản được cấu thành bởi:  
  • A. 

   A-Toàn bộ là cơ trơn

  • B. 

   B-Toàn bộ là cơ vân

  • C. 

   C-Cơ vân ở phần trên và cơ trơn ở phần dưới

  • D. 

   D-Cơ vân ở phần dưới và cơ trơn ở phần trên

  • E. 

   E-Cơ vân và cơ trơn đan xen với nhau

 • 2. 
  Hoạt động của lớp cơ thành thực quản được chi phối bởi:  
  • A. 

   A-Thần kinh phó giao cảm, thông qua đám rối Auerbach

  • B. 

   B-Thần kinh phó giao cảm, thông qua đám rối Meissner

  • C. 

   C-Thần kinh giao cảm, thông qua đám rối Auerbach

  • D. 

   D-Thần kinh giao cảm, thông qua đám rối Meissner

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 3. 
  Cơ thắt dưới thực quản:  
  • A. 

   A-Áp lực lúc nghỉ lớn hơn áp lực trong lòng dạ dày 15-30 mmHg

  • B. 

   B-Tăng trương lực khi các đầu tận thần kinh giải phóng acetylcholine

  • C. 

   C-Dãn khi các đầu tận thần kinh giải phóng N2O

  • D. 

   D-Câu A,B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C sai

 • 4. 
  Đặc điểm của nhu động nguyên phát của thực quản:  
  • A. 

   A-Xuất hiện khi nuốt thức ăn

  • B. 

   B-Đi suốt chiều dài của thực quản

  • C. 

   C-Tốc độ 2 cm/giây

  • D. 

   D-Chức năng chính: đẩy thức ăn từ hầu xuống dạ dày

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 5. 
  Mục đích của nhu động thứ phát của thực quản:  
  • A. 

   A-Đẩy thức ăn xuống dạ dày

  • B. 

   B-Tống thức ăn qua chỗ bế tắc

  • C. 

   C-Ngăn ngừa sự trào ngược từ dạ dày

  • D. 

   D-Câu B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 6. 
  Nguyên nhân của chứng nuốt nghẹn:  
  • A. 

   A-Rối loạn vận động nguyên phát của thực quản

  • B. 

   B-Rối loạn vận động thứ phát của thực quản

  • C. 

   C-Bế tắc cơ học ở thực quản

  • D. 

   D-Câu A,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 7. 
  Nguyên nhân của rối loạn vận động thứ phát của thực quản KHÔNG bao gồm:  
  • A. 

   A-Bệnh xơ cứng bì

  • B. 

   B-Tiểu đường

  • C. 

   C-Nghiện thuốc lá

  • D. 

   D-Bệnh tâm thần

  • E. 

   E-Lớn tuổi

 • 8. 
  Nguyên nhân của chứng nuốt nghẹn hầu (oropharyngeal dysphagia) KHÔNG bao gồm:  
  • A. 

   A-Tai biến mạch máu não

  • B. 

   B-Bệnh Parkison

  • C. 

   C-Dị vật

  • D. 

   D-Vòng Schatzki

  • E. 

   E-Túi thừa Zenker

 • 9. 
  Đặc điểm của chứng nuốt nghẹn trong rối loạn vận động của thực quản:  
  • A. 

   A-Nuốt nghẹn chỉ với thức ăn lỏng

  • B. 

   B-Nuốt nghẹn chỉ với thức ăn đặc

  • C. 

   C-Nuốt nghẹn với cả thức ăn đặc và lỏng

  • D. 

   D-Nuốt nghẹn từ thức ăn đặc đến thức ăn lỏng

  • E. 

   E-Nuốt nghẹn từ thức ăn lỏng đến thức ăn đặc

 • 10. 
  Co thắt tâm vị là:  
  • A. 

   A-Rối loạn vận động nguyên phát của cơ thắt dưới thực quản

  • B. 

   B-Rối loạn vận động thứ phát của cơ thắt dưới thực quản

  • C. 

   C-Bệnh lý thoái hoá cơ thắt dưới thực quản

  • D. 

   D-Bệnh lý phì đại cơ thắt dưới thực quản

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

Back to Top Back to top