Co Thắt Tâm Vị - Điều Trị

10 cu hi | Total Attempts: 34

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Co Thắt Tâm Vị - Điều Trị

Questions and Answers
 • 1. 
  Phương pháp điều trị co thắt tâm vị được cân nhắc đến trước tiên là:  
  • A. 

   A-Thuốc ức chế can-xi và nitrate

  • B. 

   B-Bơm độc tố botulinum

  • C. 

   C-Nong thực quản

  • D. 

   D-Phẫu thuật Heller

  • E. 

   E-Phẫu thuật Heller qua nội soi ngả bụng

 • 2. 
  Phương pháp điều trị co thắt tâm vị kém hiệu quả nhất là:  
  • A. 

   A-Thuốc ức chế can-xi và nitrate

  • B. 

   B-Bơm độc tố botulinum

  • C. 

   C-Nong thực quản

  • D. 

   D-Phẫu thuật Heller

  • E. 

   E-Phẫu thuật Heller qua nội soi ngả bụng

 • 3. 
  Chỉ định của bơm độc tố botulinum trong điều trị co thắt tâm vị:  
  • A. 

   A-BN có nguy cơ phẫu thuật cao

  • B. 

   B-BN không đồng ý phẫu thuật hay nong thực quản

  • C. 

   C-Nong thực quản thất bại

  • D. 

   D-Câu A,B đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 4. 
  Bơm độc tố botulinum trong điều trị co thắt tâm vị thường được chỉ định trong trường hợp:  
  • A. 

   A-BN dưới 40 tuổi

  • B. 

   B-Co thắt tâm vị thể nhẹ

  • C. 

   C-Trương lực cơ thắt dưới thực quản giảm

  • D. 

   D-Câu A,B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C sai

 • 5. 
  Cơ chế hoạt động của botulinum trong điều trị co thắt tâm vị:  
  • A. 

   A-Ức chế sự giải phóng acetylcholine

  • B. 

   B-Kích thích sự giải phóng acetylcholine

  • C. 

   C-Ức chế sự giải phóng N2O

  • D. 

   D-Kích thích sự giải phóng N2O

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 6. 
  Khi co thắt tâm vị tái phát sau điều trị bằng bơm độc tố botulinum, phương pháp điều trị được chọn lựa tiếp theo:  
  • A. 

   A-Thuốc ức chế can-xi và nitrate

  • B. 

   B-Nong thực quản

  • C. 

   C-Phẫu thuật Heller qua nội soi ngả bụng

  • D. 

   D-Cắt thực quản

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 7. 
  Chỉ định của nong thực quản trong điều trị co thắt tâm vị:  
  • A. 

   A-BN chống chỉ định phẫu thuật

  • B. 

   B-BN không chấp nhận cuộc phẫu thuật

  • C. 

   C-Phẫu thuật thất bại

  • D. 

   D-Câu B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 8. 
  Điều kiện để có thể tiến hành nong thực quản trong điều trị co thắt tâm vị:  
  • A. 

   A-BN hợp tác tốt

  • B. 

   B-BN không có chống chỉ định phẫu thuật

  • C. 

   C-Có phẫu thuật viên chuyên khoa về lồng ngực

  • D. 

   D-Câu A,B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C sai

 • 9. 
  Chọn câu SAI: chuẩn bị BN trước khi nong thực quản trong điều trị co thắt tâm vị:  
  • A. 

   A-Nhịn ăn uống 12 giờ

  • B. 

   B-Rửa thực quản

  • C. 

   C-Kháng sinh dự phòng

  • D. 

   D-Thuốc an thần

  • E. 

   E-Tư thế khi nong: BN nằm nghiêng phải

 • 10. 
  Mục đích của nong thực quản trong điều trị co thắt tâm vị:  
  • A. 

   A-Nong rộng đoạn cuối thực quản nhưng không làm tổn thương lớp niêm mạc và lớp cơ

  • B. 

   B-Làm đứt lớp niêm mạc nhưng không làm đứt các sợi cơ

  • C. 

   C-Làm đứt các sợi cơ dọc nhưng không làm tổn thương niêm mạc

  • D. 

   D-Làm đứt các sợi cơ vòng nhưng không làm tổn thương niêm mạc

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

Back to Top Back to top