Chăm Sóc Hậu pHẫu

11 cu hi | Total Attempts: 225

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Chăm Sóc Hậu pHẫu

Questions and Answers
 • 1. 
  Trong các điều kiện để chuyển BN từ phòng mổ đến phòng hồi tỉnh, điều kiện nào sau đây đúng:
  • A. 

   A-BN tỉnh hẳn

  • B. 

   B-HA tâm thu ≥ 90 mmHg

  • C. 

   C-Vùng mổ không còn chảy máu

  • D. 

   D-Câu B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 2. 
  Đặc điểm của BN đang nằm trong phòng hồi tỉnh:
  • A. 

   A-BN không thể tự thở

  • B. 

   B-BN không thể tiếp xúc được với nhân viên y tế

  • C. 

   C-BN không thể tự đảm bảo một tư thế an toàn trên giường bệnh

  • D. 

   D-Câu B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 3. 
  Bước chăm sóc trong phòng hồi tỉnh nào sau đây được cho là chủ yếu:
  • A. 

   A-Cho BN thở oxy

  • B. 

   B-Đánh giá tri giác và sự khôi phục phản xạ vùng hầu họng

  • C. 

   C-Kiểm tra vết mổ

  • D. 

   D-Kiểm tra cầu bàng quang

  • E. 

   E-Kiểm tra tư thế của BN trên giường bệnh

 • 4. 
  Tư thế BN trong phòng hồi tỉnh tốt nhất là:
  • A. 

   A-Ngữa thẳng

  • B. 

   B-Nghiêng

  • C. 

   C-Sấp

  • D. 

   D-Fowler

  • E. 

   E-Trendelenburg

 • 5. 
  Trong trường hợp nào sau đây, BN sau mổ nên được lưu trong phòng săn sóc đặc biệt:
  • A. 

   A-Sinh hiệu chưa ổn định

  • B. 

   B-Chưa rút ống nội khí quản

  • C. 

   C-Chưa cầm máu tốt ở vùng mổ

  • D. 

   D-Chưa thể dự đoán các diễn biến bất ngờ có thể xảy

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 6. 
  Đặc điểm của BN đang nằm trong phòng săn sóc đặc biệt:
  • A. 

   A-Cần sự hỗ trợ về hô hấp

  • B. 

   B-Cần sự hỗ trợ về tuần hoàn

  • C. 

   C-Cần sự hỗ trợ về vận động

  • D. 

   D-Câu A,B đúng D-Câu A,B đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 7. 
  Bước nào trong quá trình cai máy thở được cho là SAI:
  • A. 

   A-Giảm dần tần số của chế độ thông khí cưỡng bức

  • B. 

   B-Chuyển sang thông khí với chế độ dương liên tục

  • C. 

   C-Giảm dần FiO2

  • D. 

   D-Hút đàm nhớt qua thông khí quản

  • E. 

   E-Rút thông khí quản

 • 8. 
  Chỉ định của rút thông khí quản KHÔNG bao gồm:
  • A. 

   A-BN tỉnh táo

  • B. 

   B-BN tự thở bình thường và không có biểu hiện thiếu oxy

  • C. 

   C-Phản xạ vùng hầu họng được khôi phục hoàn toàn

  • D. 

   D-Khí đạo thông suốt

  • E. 

   E-Không có nguy cơ trào ngược từ dạ dày

 • 9. 
  Trong thời gian hậu phẫu của phẫu thuật chương trình không biến chứng, loại dịch nào sau đây nên được lựa chọn cho BN:
  • A. 

   A-NaCl 0,9%

  • B. 

   B-Glucose 5%

  • C. 

   C-Lactate Ringer

  • D. 

   D-Lactate Ringer-Glucose 5%

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 10. 
  Để chuyển BN từ phòng hồi tỉnh về phòng hậu phẫu cần có các điều kiện sau, TRỪ:
  • A. 

   A-BN tỉnh táo

  • B. 

   B-BN có thể tự xoay trở trên giường bệnh

  • C. 

   C-Sinh hiệu ổn định

  • D. 

   D-Thông tiểu đã được rút

  • E. 

   E-Chắc chắn đã kiểm soát được vấn đề chảy máu

 • 11. 
  Tư thế BN trong phòng hậu phẫu tốt nhất là:
  • A. 

   A-Ngữa thẳng

  • B. 

   B-Nghiêng

  • C. 

   C-Sấp

  • D. 

   D-Fowler

  • E. 

   E-Trendelenburg

Back to Top Back to top