เรื่อง วงแชมเบอร์ (chamber Ensembles)

10
เรื่อง วงแชมเบอร์ (chamber Ensembles)

แบบทดสอบความรู้ทางด้านด ตรี สำหรับนักเรียนและผู้ที่ นใจความรู้ทางด้านดนตรีส กล(โดยครูสมเกียรติ เวชภูติ)

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
   การแสดงดนตรีแบบแชมเบอร์ (Chamber Music) เป็นวงดนตรีที่เกิดขึ้นในสมัยโบราณ สมัยนั้นดนตรีมีไว้สำหรับเจ้านายชั้นสูง เป็นวงดนตรีวงเล็ก บรรเลงเป็นกลุ่มตั้งแต่กลุ่มละ กี่คนขึ้นไป
  • A. 

   ตั้งแต่ 2 คน - 9 คน

  • B. 

   ตั้งแต่ 3 คน - 9 คน

  • C. 

   ตั้งแต่ 4 คน - 9 คน

  • D. 

   ตั้งแต่ 5 คน - 9 คน

 • 2. 
  วงแชมเบอร์ (Chamber Music) เมื่อเราจัดวงขึ้นบรรเลง หากจำนวนผู้บรรเลงเพลงเปลี่ยนไป เช่น กลุ่มละ 2 คน จะมีชื่อวงเปลี่ยนตามไปด้วย ข้อใดต่อไปนี้เรียกชื่อวงถูกต้อง
  • A. 

   ดูเอต (Duet) หรือ ดูโอ (Duo)

  • B. 

   ทรีโอ (Trio)

  • C. 

   ควอร์เทต (Quartet)

  • D. 

   ควินเทต (Quintet)

 • 3. 
  วงแชมเบอร์ (Chamber Music) เมื่อเราจัดวงขึ้นบรรเลง หากจำนวนผู้บรรเลงเพลงเปลี่ยนไป เช่น กลุ่มละ 3 คน จะมีชื่อวงเปลี่ยนตามไปด้วย ข้อใดต่อไปนี้เรียกชื่อวงถูกต้อง
  • A. 

   เซกเทต (Sextet)

  • B. 

   ควินเทต (Quintet)

  • C. 

   ควอร์เทต (Quartet)

  • D. 

   ทรีโอ (Trio)

 • 4. 
  วงแชมเบอร์ (Chamber Music) เมื่อเราจัดวงขึ้นบรรเลง หากจำนวนผู้บรรเลงเพลงเปลี่ยนไป เช่น กลุ่มละ 4 คน จะมีชื่อวงเปลี่ยนตามไปด้วย ข้อใดต่อไปนี้เรียกชื่อวงถูกต้อง
  • A. 

   โนเนต (Nonet)

  • B. 

   ควอร์เทต (Quartet)

  • C. 

   ออคเทต (Octet)

  • D. 

   เซพเทต (Septet)

 • 5. 
  วงแชมเบอร์ (Chamber Music) เมื่อเราจัดวงขึ้นบรรเลง หากจำนวนผู้บรรเลงเพลงเปลี่ยนไป เช่น กลุ่มละ 5 คน จะมีชื่อวงเปลี่ยนตามไปด้วย ข้อใดต่อไปนี้เรียกชื่อวงถูกต้อง
  • A. 

   ออคเทต (Octet)

  • B. 

   ควินเทต (Quintet)

  • C. 

   เซกเทต (Sextet)

  • D. 

   ควินเทต (Quintet)

 • 6. 
  วงแชมเบอร์ (Chamber Music) เมื่อเราจัดวงขึ้นบรรเลง หากจำนวนผู้บรรเลงเพลงเปลี่ยนไป เช่น กลุ่มละ 6 คน จะมีชื่อวงเปลี่ยนตามไปด้วย ข้อใดต่อไปนี้เรียกชื่อวงถูกต้อง
  • A. 

   ควินเทต (Quintet)

  • B. 

   เซพเทต (Septet)

  • C. 

   เซกเทต (Sextet)

  • D. 

   โนเนต (Nonet)

 • 7. 
  วงแชมเบอร์ (Chamber Music) เมื่อเราจัดวงขึ้นบรรเลง หากจำนวนผู้บรรเลงเพลงเปลี่ยนไป เช่น กลุ่มละ 7 คน จะมีชื่อวงเปลี่ยนตามไปด้วย ข้อใดต่อไปนี้เรียกชื่อวงถูกต้อง
  • A. 

   เซพเทต (Septet)

  • B. 

   เซกเทต (Sextet)

  • C. 

   ควินเทต (Quintet)

  • D. 

   ควอร์เทต (Quartet)

 • 8. 
  วงแชมเบอร์ (Chamber Music) เมื่อเราจัดวงขึ้นบรรเลง หากจำนวนผู้บรรเลงเพลงเปลี่ยนไป เช่น กลุ่มละ 8 คน จะมีชื่อวงเปลี่ยนตามไปด้วย ข้อใดต่อไปนี้เรียกชื่อวงถูกต้อง
  • A. 

   ดูเอต (Duet) หรือ ดูโอ (Duo)

  • B. 

   ออคเทต (Octet)

  • C. 

   ควอร์เทต (Quartet)

  • D. 

   เซพเทต (Septet)

 • 9. 
  วงแชมเบอร์ (Chamber Music) เมื่อเราจัดวงขึ้นบรรเลง หากจำนวนผู้บรรเลงเพลงเปลี่ยนไป เช่น กลุ่มละ 9 คน จะมีชื่อวงเปลี่ยนตามไปด้วย ข้อใดต่อไปนี้เรียกชื่อวงถูกต้อง
  • A. 

   เซกเทต (Sextet)

  • B. 

   เซพเทต (Septet)

  • C. 

   ออคเทต (Octet)

  • D. 

   โนเนต (Nonet)

 • 10. 
  ลักษณะความเด่นชัดของวงนี้ ไม่ว่าจะเป็นการบรรเลง เทคนิค ทักษะความสามารถ การประสานเสียง คำถามคือ"แต่ละแนวจะใช้นักดนตรีบรรเลงกี่คน"
  • A. 

   1 คน

  • B. 

   2 คน

  • C. 

   3 คน

  • D. 

   4 คน