Cfl Post Test 3

10 Questions | Total Attempts: 50

SettingsSettingsSettings
Cfl Post Test 3 - Quiz

มี 10  ข้อ    เติมคำตอบ ในช่องว่าง  ให้อ่าน วิธีใส่คำตอบ ในข้อนั้นๆ )


Questions and Answers
 • 1. 
  ใน ปัจจุบัน เนื่องจาก โลกเปลี่ยนไป มาก การค้าเศรษฐกิจเปลี่ยนไป แนวความคิด คนเปลี่ยน ไป  ทุกๆ ศาสนาการให้เงินกู้ และคิดดอกบี้ย    เป็น    สิ่งดีงาม และ ยอมรับได้แล้ว
  • A. 

   ถูกต้อง

  • B. 

   ไม่ถูกต้อง

 • 2. 
  คุณต้องการซื้อรถยนต์ใหม่ 1 คัน  ผ่อนชำระ  ให้ เสร็จ ภายใน เวลา  45 เดือน  (  3 ปี 9 เดือน )  ถ้า ข้อเสนอ ธนาคารผู้ให้กู้  คิดดอกเบี้ยคุณ ปีละ  12%    ธนาคาร คำนวนแล้ว ความสามารถชำระคืนของคุณ  เดือนละ  30,000 บาท  คุณควรจะหาซื้อรถยนต์ ได้ในระดับราคา ประมาณ  
  • A. 

   750,000 บาท

  • B. 

   850,000 บาท

  • C. 

   1 ล้านบาท

  • D. 

   2 ล้านบาท

 • 3. 
  รัฐธรรมนูญ ไทยปี 2550 ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงินมาก โดยมีบทบัญญัติให้จัดตั้ง องค์กรอิสระ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงิน ในแนวทางเดียวกับ ต่างประเทศ เช่น Consumer Financial Protection Bureauของสหรัฐอเมริกา       
  • A. 

   ถูกต้อง

  • B. 

   ไม่ถูกต้อง

 • 4. 
  โอกาส ที่ราคาสินค้าโดยทั่วไป ถูกลง  อำนาจซื้อของเงินมีมากขึ้น   มีหรือไม่    ?
  • A. 

   ไม่มีมีแต่แพงขึ้นทุกวัน

  • B. 

   มีเมื่อเกิด ภาวะเงินฝืด Deflation

  • C. 

   มีเมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อ Inflation รุนแรงผิดปรกติ

  • D. 

   มีในภาวะสงคราม

 • 5. 
  บริษัทคุณ ขาย สินค้าให้ ลูกค้า สินเชื่อ 20 ล้านบาท  คิดดอกเบี้ย  15%  ต่อปี กรณีผิดนัดชำระ ลูกค้าผิดนัดชำระนาน มากกว่า 1 ปีแล้ว ในการทำข้อตกลง ผ่อนชำระหนี้ กับลูกค้า  ในฐานะนักกฎหมายบริษัท คุณ แนะนำให้ บริษัท ระบุให้คืดดอกเบี้ยในส่วน ดอกเบี้ยที่ค้างชำระ 800,000 บาทนี้ ( คิดดอกเบี้ยทบต้น ) ในอัตราปีละ 15 %    ตามกฎหมาย      
  • A. 

   สามารถกระทำได้

  • B. 

   กระทำไม่ได้

 • 6. 
  เงินเฟ้อ Inflation  ทำให้ 
  • A. 

   มูลค่าของเงินลดลง

  • B. 

   ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น

  • C. 

   ถูกทั้ง ก และ ข

  • D. 

   ไม่ถูกทั้ง ก และ ข

 • 7. 
  นาย กุมารา ใจดี  ให้ เงินกู้ กับ นาง อุบล  50,000 บาท  คิดดอกเบี้ย  วันละ   35 บาท จ่ายดอกเบี้ย ทุก 7 วัน  นางอุบลใช้เป็นทุน ค้าขาย ข้าวแกงในตลาดมาได้  10 ปี จนลูกๆ เรียนจบการศึกษา  เร็วๆนี้ มีโครงการรัฐบาล ปราบและปรามเงินกู้นอกระบบ  นาย อุดร ลูกชาย นางอุบล ที่พึ่งรับราชการตำรวจมาบอกนางอุบลว่า  การให้กู้ของ นายกุมารา แก่นางอุบลผิดกฎหมาย    นายกุมารามีความผิดถึงถูกจำคุกได้   นางอุบลไม่เชื่อ   เพราะ ไม่มีใครทำผิดอะไร  นางอุบลได้ประโยชน์มากในการใช้เงินกู้ทำมาหากินเลี้ยงครอบครัว   มานาน  ท่านคิดว่า 
  • A. 

   นายอุดรเข้าใจถูกต้อง

  • B. 

   นางอุบลเข้าใจถูกต้อง

  • C. 

   ไม่มีใครเข้าใจถูกต้องเลย

  • D. 

   เข้าใจถูกต้องทั้งสองคน

 • 8. 
  Toyota Financial Service เสนอขาย Zero Coupon Bond  30 ปี โดยจ่ายเงิน  US $100000 เมื่อครบกำหนด ถ้า Toyota Financial Service กำหนดค่าตอบแทน  ( Yield หรือ Discount Rate ) คำนวนได้ในอัตรา 6%  ต่อปี  ราคาที่เสนอขายให้ผู้ซื้อหุ้นกู้ นี้   จะเป็น US $    ( คำตอบใส่ เพียงตัวเลขจำนวนเต็ม ไม่มี คอมมา  ปัดทศนิยม  เช่น  25,025.90  ใส่เป็น      25026    )
 • 9. 
  คุณฝากเงินกับ โครงการ ออมทรัพย์ช่วยชาติ ธ ออมทรัพย์แห่งชาติ  30   ปี ปีละ 100,000บาท  ดอกเบี้ย ปีละ 8%( ถ้าไม่ผิดเงื่อนไข หรือ ถอนก่อนครบกำหนด)  คุณคาดหวังว่าน่าจะมีเงินเก็บอย่างน้อย ประมาณ 5-6 ล้านบาท   จบโครงการ แล้ว คุณ จะมีเงินเก็บอยู่กี่บาท ? ( คำตอบ   ใส่เพียงตัวเลข จำนวนเต็ม คอมมา  เช่น   คำนวนได้  7,535,500  บาท ให้ใส่      เป็น    7535500     )
 • 10. 
  คุณได้รับเงินมา  จากคุณพ่อ  200,000  เมื่ออายุครบ 20 ปี  ลงทุนได้ผลตอบแทน ปีละ 10%  เมื่อ อายุครบ 60 ปี คุณจะมีเงินเท่าไรจากการลงทุนนี้ ? ( คำตอบให้ใส่ เพียง ตัวเลข จำนวนเต็ม ไม่มี คอมมา เช่น  2,015,800 บาท ให้ใส่ เป็น     2015800    )
Back to Top Back to top