Cayilka & Cunada

7 Questions

Settings
Please wait...
Cayilka & Cunada

Questions and Answers
  • 1. 
    Laba jeer oo la cunaa kaluunka waxay u fiican tahay caafimaadka wadnaha? 
    • A. 

      True

    • B. 

      False

  • 2. 
    Miisaankaygu wuxuu la weyn yahay waxaa culus lafahayga?
    • A. 

      True

    • B. 

      False

  • 3. 
    Caruurta buurbuuran badanaa waxay noqdaan kuwo cayilan markay waynaadaa?
    • A. 

      True

    • B. 

      False

  • 4. 
    Qof wuxuu cayilaa markuu cuno in ka badan enerjiyada jirkiisu u baahan yahay?
    • A. 

      True

    • B. 

      False

  • 5. 
    Sida ugu fiican ee lagu ogaan karo in miisaankaaga hooseeyu ama saa’id yahay waa in lagu miisaamo.  
    • A. 

      True

    • B. 

      False

  • 6. 
    Cayilku waa caafimaad, baruurtuna waxay daliil u tahay qofku inuu barwaaqaysan yahay?
    • A. 

      True

    • B. 

      False

  • 7. 
    Inuu kugu dhaco Sonkorow (Kaadi-macaan) waxaa fududeyn kara?
    • A. 

      Mac-macaanka oo aad badsatid sida xalwada

    • B. 

      Biyo badan oo aadan cabin

    • C. 

      Fitamiinada oo jirkaaga ku yar

    • D. 

      Miisaankaaga oo ka wayn inta caadiga ah (Overweight)