Cari Jawapan

3 Questions
Cari Jawapan

Jawab soalan di bawah dengan jawapan yang betul.

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Siti pergi ke sekolah pada waktu ______.
  • A. 

   Tengahari

  • B. 

   Malam

  • C. 

   Pagi

 • 2. 
  Mira makan malam pada pukul berapa?
  • A. 

   5:00 petang

  • B. 

   7 :00 malam

  • C. 

   12:00 malam

 • 3. 
  Ali dan rakannya bermain batminton pada waktu___________.
  • A. 

   Pagi

  • B. 

   Tengahari

  • C. 

   Petang