Vutra.Org Quizz

13 Questions | Total Attempts: 171

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Vutra.Org Quizz

Prodjite test i budite punopravni član Vutra organizacije


Questions and Answers
 • 1. 
  Koji se svjetlosni režim koristi za vegetaciju?
  • A. 

   12/12

  • B. 

   20/4

  • C. 

   18/6

  • D. 

   24/0

 • 2. 
  Koji se svjetlosni režim koristi za cvjetanje?
  • A. 

   12/12

  • B. 

   20/4

  • C. 

   18/6

  • D. 

   24/0

 • 3. 
  Koje se od navedenih vrsta rasvjete koriste za vegetaciju?
  • A. 

   MH - Metal Halid

  • B. 

   HPS - High Preassure Sodium

  • C. 

   CFL 827 - 2700K

  • D. 

   CFL 865 - 6500

 • 4. 
  Koje se od navedenih vrsta rasvjete koriste za cvjetanje?
  • A. 

   MH - Metal Halid

  • B. 

   HPS - High Preassure Sodium

  • C. 

   CFL 827 - 2700K

  • D. 

   CFL 865 - 6500

 • 5. 
  Za vegetaciju biljki koristi se koji spektar?
  • A. 

   Plavi

  • B. 

   Crveni

 • 6. 
  Za cvjetanje biljki koristi se koji spektar?
  • A. 

   Plavi

  • B. 

   Crveni

 • 7. 
  Što je to PH vrijednost vode?
  • A. 

   Količina hranjivih sastojaka u vodi

  • B. 

   Tvrdoća vode

  • C. 

   Kiselost vode

  • D. 

   Temperatura vode

 • 8. 
  Koliko iznosi optimalna vrijednost PH vode?
  • A. 

   5.8 - 6.5

  • B. 

   6.0 - 7.0

  • C. 

   5.2 - 6.5

  • D. 

   5.5 - 8.2

 • 9. 
  Kakvi problemi mogu nastati zbog poremećene PH vrijednosti vode?
  • A. 

   Smanjen rast biljke

  • B. 

   Manjak određenih elemenata potrebnih biljci

  • C. 

   Sušenje biljke

  • D. 

   Spaljivanje biljke

 • 10. 
  Gnojivo u kojem stoji NPK (Dušik - Fosfor - Kalij) i piše NPK 40/10/20 koristi se za?
  • A. 

   Vegetaciju

  • B. 

   Cvjetanje

 • 11. 
  Gnojivo u kojem stoji NPK (Dušik - Fosfor - Kalij) i piše NPK  0/52/34 koristi se za?
  • A. 

   Vegetaciju

  • B. 

   Cvjetanje

 • 12. 
  U prosjeku nakon koliko vremena počinje gnojenje u vegetacijskoj fazi rasta?
  • A. 

   Ne gnoji se uopće u vegetaciji

  • B. 

   Nakon 2 dana

  • C. 

   Nakon 2 tjedna

  • D. 

   Gnoji se od samog početka

 • 13. 
  Uvijek se počinje gnojiti sa pola doze gnojiva?
  • A. 

   True

  • B. 

   False